edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο υπουργείο
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2020-2021

(Μετάβαση στις Αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας 2021-22)

Αρ.Πρωτ.115979/Γ2/07-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Διακοπή Απόσπασης για το σχολικό έτος 2019 - 2020 και Ανάκληση Απόσπασης για το σχολικό έτος 2020 - 2021 Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του άρθρου 21 «Ανάκληση» του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αρ. 131992/Γ2/26-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΝΜ4653ΠΣ-Κ1Ζ) και 131994/Γ2/26-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΙΨ4653ΠΣ-Χ9Ψ) αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας για το Σχολικό Έτος 2019 - 2020.
3. Τις αρ. 78383/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΗ-320) και 78410/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΥΠ46ΜΤΛΗ-ΔΒ2) αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021.
4. Την αρ. 89047/Ν4/9-7-2020 (ΦΕΚ 1164/τ.Γ/23-7-2020) απόφαση μετάταξης υπαλλήλων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
5. Την αρ. 20414 ΕΞ 2020/20-07-2020 απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης του Ασβεστά Κωνσταντίνου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Την αρ. 20729 ΕΞ 2020/22-07-2020 απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης του Γεωργακόπουλου Παναγιώτη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
7. Την αρ. ΔΔΑΔΒ 1078584 ΕΞ 2020/3-7-2020 (ΦΕΚ 1140/τ.Γ/20-7-2020) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, σχετικά με τη μετάταξη του Καλτσά Κωνσταντίνου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
8. Την αρ. ΔΔΑΔ Β 1074623 ΕΞ 2020/29-6-2020 (ΦΕΚ 1085/τ.Γ/13-7-2020) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, σχετικά με τη μετάταξη του Κατσαρού Αχιλλέα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
9. Την αρ. 89606/Ζ2/9-7-2020 (ΦΕΚ 1217/τ.Γ/3-8-2020) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τη μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
10. Την αρ. οικ. 36824/23-06-2020 (ΦΕΚ 991/τ.Γ/26-6-2020) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τη μετάταξη του Κόλλια Δημήτριου στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11. Την αρ. 20417 ΕΞ 2020/20-07-2020 απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης του Κουμούτσου Διονυσίου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
12. Την αρ. 4852/22-6-2020 (ΦΕΚ 1166/τ.Γ/23-7-2020) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετικά με τη μετάταξη της Λάμπρου Δέσποινας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
13. Την αρ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) απόφαση τοποθέτησης προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
14. Τους αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Διαπιστώνουμε

Α. Τη Διακοπή τους απόσπασης στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων εκάστου εξ αυτών στη νέα του θέση αντιστοίχως:

(...) (σ.σ.09 ανακλήσεις)

Β. Την Ανάκληση των αρ. 78383/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΗ-320) και 78410/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΥΠ46ΜΤΛΗ-ΔΒ2) αποφάσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2020-2021, κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ.09 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ανακλήσεις αποσπάσεων στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021


Αρ.Πρωτ.112330/Τ2/31-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: harkanelli(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση και Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 65 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26Α΄).
γ. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
ε. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
στ. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 90251/Δ7/10-07-2020 πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 20/08/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 9η/2020 συνεδρίασή του.
5. Τις ανάγκες στελέχωσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 και τοποθετούμε στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(,,,) (σ.σ. αναφέρονται 05 νέες αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με νέες αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021

 

Αρ.Πρωτ.112293/Γ2/31-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του άρθρου 21 «Ανάκληση» του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
θ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ι. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αρ. 78383/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΗ-320) και 78410/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΥΠ46ΜΤΛΗ-ΔΒ2) αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τις 78383/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΗ-320) και 78410/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΥΠ46ΜΤΛΗ-ΔΒ2) αποφάσεις απόσπασης, από 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και 31 Αυγούστου 2021 στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ, κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(,,,) (σ.σ. αναφέρονται 07 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021


Αρ.Πρωτ.104832/Γ2/10-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast=ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης και Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 23/7/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2020 συνεδρίασή του.
5. Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
(...) (σ.σ. 02 ανανεώσεις)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στον παρακάτω εκπαιδευτικό:
(...) (σ.σ. 01 ανανέωσης)

Γ. Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
(...) (σ.σ. 05 νέες αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ανανεώσεις και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021

---

Αρ.Πρωτ.104802/Γ2/10-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αρ. 77271/Γ2/19-6-2020 (ΑΔΑ:6ΒΙΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒΑ), 78383/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΗ-320), 78401/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΠ946ΜΤΛΗ-4Ξ6) και 78410/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΥΠ46ΜΤΛΗ-ΔΒ2) αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021.
3. Την αρ. 16647 ΕΞ 2020/22-06-2020 απόφαση απόσπασης υπαλλήλων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 23/7/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2020 συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τις 77271/Γ2/19-6-2020 (ΑΔΑ:6ΒΙΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒΑ), 78383/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΗ-320), 78401/Γ2/22-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΠ946ΜΤΛΗ-4Ξ6) και 78410/Γ2/22-6-2020(ΑΔΑ: 9ΕΥΠ46ΜΤΛΗ-ΔΒ2) αποφάσεις απόσπασης, από 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και 31 Αυγούστου 2021 στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 09 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021


Αρ.Πρωτ.78410/Γ2/22-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Την αρ. 60469/ΓΔ1/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 11/6/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 6η/2020 συνεδρίασή του και την από 18/6/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 7η/2020 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 82 νέες αποσπάσεις την Κεντρική Υπηεσία)

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 06 νέες αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 92 (82+6) νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021


Αρ.Πρωτ.78383/Γ2/22-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 6η/2020 συνεδρίασή του.
5. Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 267 ανανεώσεις αποσπάσεων στο Υπουργείο Παιδείας)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στην παρακάτω εκπαιδευτικό:

(...) (σ.σ. αναφέρεται 01 ανανέωση απόσπασης στον Παιδικό σταθμό Υπουργείου Παιδείας)

Γ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αρ.84745/ΓΔ1/28-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653ΠΣ-ΥΜ3) Ειδική Πρόσκληση:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 14 ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτκών πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας)

Δ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδων μηχανικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αρ. 91537/ΓΔ8/06-06-2019 (ΑΔΑ: 65ΤΤ4653ΠΣ-24Γ) Ειδική Πρόσκληση:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 ανανεώσεις αποσπάσεων Μηχανικών στο Υπουργείο Παιδείας)

Ε. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 34 ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2020 2021


Αρ.Πρωτ.78401/Γ2/22-06-20202/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 και ΤΕ02.02 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 61848/ΓΔ8/25-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 6η/2020 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 06 αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 και ΤΕ0 στο Υπουργείο Παιδείας


Εκτύπωση