edu.klimaka.gr

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο υπουργείο

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2022 2023 (Κεντρική Υπηρεσία)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.74875/Γ2/17-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
E-Mail: dicyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ80, ΠΕ82 και ΠΕ84 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,
3. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 37 και την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,
5. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
6. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει
11. Την υπό στοιχεία 43542/ΓΔ8/14-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ46ΜΤΛΗ-Υ1Ν) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΤΕ02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023».
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
13. Την από 10-06-2022 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 4η/2022 συνεδρίασή του.
14. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 224720 ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)
2 204686 ΜΑΝΔΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)
3 199478 ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.74861/Γ2/17-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
E-Mail: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443845

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,
3. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 37 και την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,
5. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
6. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει
11. Την υπό στοιχεία 47047/Α3/21-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023».
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
13. Την από 10-06-2022 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 4η/2022 συνεδρίασή του.
14. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 216034 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)
2 188028 ΜΑΛΟΥΤΑ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
3 187713 ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
4 205420 ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)
5 229547 ΣΙΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.74845/Γ2/17-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Μαρούσι, 17-06-2022
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
74845/Γ2
Ταχ. Δ/νση: Αν.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
E-Mail: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443845

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,
3. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 37 και την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,
5. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
6. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
11. την υπό στοιχεία 38346/E2/04-04-2022 (ορθή επανάληψη: 05-04-2022, ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23.»,
12. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών,
13. την από 10-06-2022 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 4η/2022 συνεδρίασή του.
14. Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 65 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 06 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας 2022-2023


Αρ.Πρωτ.74842/Γ2/17-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Μ. Γεωργούλα, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνο: 2103443845, 2103443374
Ηλ. Ταχυδρ.: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,
3. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 37 και την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,
5. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
6. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
11. την υπό στοιχεία 38346/E2/04-04-2022 (ορθή επανάληψη: 05-04-2022, ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23.»,
12. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών,
13. την από 10-06-2022 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 4η/2022 συνεδρίασή του,
14. το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι/νες στην παρούσα εκπαιδευτικοί υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022,
15. τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 των εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 239 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι/ες είχαν αποσπαστεί με τις υπό στοιχεία 55738/Γ1/04-04-2018 (ΑΔΑ: 6Η1Ο4653ΠΣ-9Σ4), 84745/ΓΔ1/28-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653ΠΣ-ΥΜ3), 60469/ΓΔ1/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) και 122657/Ε2/29-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΧ846ΜΤΛΗ-ΕΗΕ) ειδικές προσκλήσεις για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 15 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Γ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, οι οποίοι/ες είχαν αποσπαστεί με τις υπό στοιχεία 91537/ΓΔ8/06-06-2019 (ΑΔΑ: 65ΤΤ4653ΠΣ-24Γ), 61848/ΓΔ8/25-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ) και 59202/ΓΔ8/26-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ) ειδικές προσκλήσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 05 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Δ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023, των εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 14 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους/στις ενδιαφερόμενους/νες και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας 2022-2023

 


Αρ.Πρωτ.74829/Γ2/17-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
E-Mail: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443845

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και Διευθυντής ΔΙΕΚ και επανατοποθέτησή τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
2. το ν.3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
3. το άρθρο 118 του ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/12-6-2020), ως ισχύει.
4. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
5. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. το ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο […] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄33) ως ισχύει.
7. το άρθρο 37 και την παρ.9 του άρθρου 116 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133Α΄), ως ισχύουν.
8. το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31Α΄), ως ισχύει.
9. την παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
10. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
14. Την εντολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανανέωση της απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών προκειμένου να επανατοποθετηθούν στις θέσεις ευθύνης που κατείχαν, όπως διατυπώνεται επί του σώματος του υπ’ αρ. 67/Γ2/27-04-2022 Ενημερωτικού Σημειώματος της Υπηρεσίας.
15. Την από 10-06-2022 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 4η/2021 συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς-στελέχη εκπαίδευσης:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 172559 ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ 72ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 39ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
2 552876 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)
3 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ - Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Οι ανωτέρω εξακολουθούν από 01/09/2022 να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις οποίες είχαν τοποθετηθεί δυνάμει των 120993/Γ2/14-09-2020 και 148039/Γ2/18-11-2021 υπουργικών αποφάσεων, ως εξής:

  1. Νιγιάννης Ανδρέας του Βασιλείου, στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Παπαϊωάννου Χαράλαμπος του Θεοτόκη, στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Ρηνάκη Αικατερίνη του Νικολάου, στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 στον παρακάτω εκπαιδευτικό-Διευθυντή ΔΙΕΚ:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 171805 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ –
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1o ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Ο ανωτέρω εξακολουθεί από 01/09/2022 να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οποία είχε τοποθετηθεί δυνάμει της 144090/Γ2/10-11-2021 υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Σουλιώτης Δημήτριος του Παναγιώτη, στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί αναπληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπαστεί.

Η παρούσα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί διατηρούν την ιδιότητα του στελέχους εκπαίδευσης ή του Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ., βάσει της οποίας έχουν αποσπαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-08-2023. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής, η απόσπαση διακόπτεται αυτοδικαίως.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απορρέουν από αυτήν.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα