edu.klimaka.gr

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο υπουργείο

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 2024 2025 (Κεντρική Υπηρεσία)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.60391/Γ2/03-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνο: 2103443374, 2103443845
Ηλ. Ταχυδρ.: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
3. τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
5. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
6. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄130),
9. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄131),
10. την υπό στοιχεία 35482/Α3/05-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΤΓ46ΝΚΠΔ-575) πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025»,
11. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών,
12. την από 30-05-2024 γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, κατά την 7η/2024 συνεδρίασή του,
13. τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 187974 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)
2 210889 ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.60381/Γ2/03-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνο: 2103443374, 2103443845
Ηλ. Ταχυδρ.: didyc(ΣΤΟminedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και επανατοποθέτησή τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 118 του ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111), όπως ισχύει,
2. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
3. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
4. τον ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 33 – Διορθ.Σφαλμ. Α’ 34), όπως ισχύει,
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133), όπως ισχύει,
6. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
7. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄130),
11. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄131),
12. τις υπό στοιχεία 90069/Γ2/10-08-2023 και 90076/Γ2/10-08-2023 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού ως στελέχους εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2023-2024»,
13. την υπό στοιχεία 91699/Γ2/18-08-2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Απόσπαση εκπαιδευτικού ως στελέχους εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2023-2024»,
14. τις υπό στοιχεία 37835/Γ2/11-4-2024, 39110/Γ2/15-4-2024 και 39600/Γ2/16-4-2024 εισερχομένων Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών - στελεχών εκπαίδευσης,
15. την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ανανέωση της απόσπασης των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών ως στελεχών εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και την τοποθέτησή τους εκ νέου στη θέση ευθύνης που κατείχαν, όπως διατυπώνεται επί του σώματος του υπό στοιχεία 71/Γ2/22-04-2024 ενημερωτικού σημειώματος της υπηρεσίας,
16. την από 30-05-2024 γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), κατά την 7η/2024 συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 προκειμένου να τοποθετηθούν στη θέση ευθύνης που κατείχαν, στους παρακάτω εκπαιδευτικούς-στελέχη εκπαίδευσης:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 588514 ΜΟΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)
2 558990 ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΛΕΠΑΠ) Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
3 172559 ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί αναπληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπαστεί.

Η παρούσα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί διατηρούν την ιδιότητα του στελέχους εκπαίδευσης, βάσει της οποίας έχουν αποσπαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2025. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής, η απόσπαση διακόπτεται αυτοδικαίως.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απορρέουν από αυτήν.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.60377/Γ2/03-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνο: 2103443374, 2103443845
Ηλ. Ταχυδρ.: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2024 - 2025.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
3. τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
5. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
6. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄130),
9. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄131),
10. Την υπό στοιχεία 35768/ΓΔ8/08-04-2024 (ορθή επανάληψη: 09-04-2024, ΑΔΑ: ΨΣΣ546ΝΚΠΔ-ΔΝΑ) πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα ««Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025».
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
12. Την από 30-05-2024 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 7η/2024 συνεδρίασή του.
13. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 την παρακάτω εκπαιδευτικό για την στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων:

 

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
1 729216 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
(Δ.Ε.)

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω εκπαιδευτικού θα βαρύνει την οργανική της θέση.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκει οργανικά η παραπάνω εκπαιδευτικός, παρακαλείται να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στην ενδιαφερόμενη και να τη γνωστοποιήσει στη σχολική μονάδα από την οποία αποσπάται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.60373/Γ2/03-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Μ. Γεωργούλα
Τηλέφωνο: 2103443374, 2103443845
Ηλ. Ταχυδρ.: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
3. τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
5. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
6. την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄199), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄130),
10. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄131),
11. την υπό στοιχεία 34880/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25»,
12. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών,
13. το υπό στοιχεία 2653/Ε4/22-05-2024 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
14. την από 30-05-2024 γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, κατά την 7η/2024 συνεδρίασή του,
15. τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ αναφέρονται 86 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ αναφέρονται 03 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους/στις ενδιαφερόμενους/νες και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 Λήψη του αρχείου με τις 86+03 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας 2024-2025


Αρ.Πρωτ.60367/Γ2/03-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Μ. Γεωργούλα, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνο: 2103443845, 2103443374
Ηλ. Ταχυδρ.: didyc(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως ισχύει,
3. τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133), όπως ισχύει,
4. το άρθρο 93 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει,
5. την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύει,
6. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄130),
9. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄131),
10. την υπό στοιχεία 34880/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25.»,
11. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών,
12. την από 30-05-2024 γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, κατά την 7η/2024 συνεδρίασή του,
13. το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι/νες στην παρούσα εκπαιδευτικοί υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το σχολικό έτος 2023-2024,
14. τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 των εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

(...) (αναφέρονται 275 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι/ες είχαν αποσπαστεί με τις υπό στοιχεία 84745/ΓΔ1/28-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653ΠΣ-ΥΜ3), 60469/ΓΔ1/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ), 122657/Ε2/29-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΧ846ΜΤΛΗ-ΕΗΕ), 47047/Α3/21-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ) και 35837/Α3/28-03-2023 (ΑΔΑ: 6Δ1746ΜΤΛΗ-Ξ09) ειδικές προσκλήσεις για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

(...) (αναφέρονται 15 ανανεώσεις αποσπάσεων ΠΕ86 Πληροφορικής,)

Γ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολ.Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων και ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, οι οποίοι/ες είχαν αποσπαστεί με τις υπό στοιχεία 61848/ΓΔ8/25-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ), 59202/ΓΔ8/26-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ) και 43542/ΓΔ8/14-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ46ΜΤΛΗ-Υ1Ν) ειδικές προσκλήσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

(...) (αναφέρονται 05 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Δ. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025, των εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

(...) (αναφέρονται 14 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους/στις ενδιαφερόμενους/νες και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 Λήψη του αρχείου με τις ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας 2024-2025

Σχετικά Άρθρα