edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2019 2020

Αποσπάσεις σε ΠΠΣ 2019 2020
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.178126/Δ6/14-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνα : 210 3443141
Email: depps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020 - Μη Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) της παρ. 4 του αρ. 63 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄) «Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία),
β) του Ν.4610/2019 «Μέρος Γ’ – Πειραματικά Σχολεία» (Φ.Ε.Κ. 70/Α’), όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
δ) του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ε) του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) της με αρ. 6631/Υ1 Απόφασης (ΦΕΚ 3009 Β’/25-7-2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»,
ζ) του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
η) του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/7-8-2019),
2. α) Την με αρ. πρωτ. 133003/Δ6/6-8-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 62ΘΘ4653ΠΣ-9ΟΙ) «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
β) την με αρ. πρωτ. 133769/Δ6/8-8-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΥΚ84653ΠΣ-ΜΛΨ) «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
γ) την με αρ. πρωτ. 154720/Δ6/18-9-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΒ94653ΠΣ-ΥΒΜ) «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
δ) την με αρ. πρωτ. 162428/Δ6/1-10-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΠΣ64653ΠΣ-ΨΦΠ) «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2018-2019 - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
3. α) Το με αρ. πρωτ. 151099/Δ6/30-9-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ προς όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας με θέμα: «Ζητούνται στοιχεία εκπαιδευτικών των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων» και
β) τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπασθεί και υπηρετήσει το διδακτικό έτος 2018-2019 δυνάμει των ανωτέρω 2α,β,γ,δ Υπουργικών Αποφάσεων και που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν, σύμφωνα με δήλωσή τους, ανανέωση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2019-2020 όπως αυτά αποτυπώνονται στα έγγραφα των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας που ανήκουν τα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία ή της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών .
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ.Φ.1/Γ/504/159506/Β1/11-10-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Διαπιστώνουμε

Α) Την αυτοδίκαιη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 92 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Β) Την αυτοδίκαιη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά Σχολεία το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 26 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Γ) Την μη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 13 μή ανανεώσεις αποσπάσεων)

Δ) Την μη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 08 μή ανανεώσεις αποσπάσεων)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία


Εκτύπωση