edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε ΠΠΣ 2019 2020

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.105441/Ε2/31-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Α/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Δ. Κυπαρίσσης
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443246
Β/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Αικ. Δημακοπούλου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442278

Θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 87 του Ν. 4954/2022 (136 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94ου του Ν. 4812/2021 (110 Α΄)
3. Τις διατάξεις των παρ. 2, 12 & 14 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α') “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
6. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την υπ’ αριθμ. 83082/Δ6/09-07-2021 (ΦΕΚ 3070 Β΄) Κ.Υ.Α.: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»
9. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10. Την υπ’ αριθμ. 79429/Ε2/22-06-2020 (ΦΕΚ 2548 Β΄) Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
11. Την υπ’ αριθμ. 112/ΔΕΠΠΣ/11-07-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
12. Την από 13-08-2022 Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για συμπληρωματική δήλωση προτιμήσεων.
13. Τα αποσπάσματα των υπ΄ αριθμ. 13/12-08-2022, 14/16-08-2022 και 15/24-08-2022 Πράξεων της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το υπ΄αριθμ. 68/Δ6/26-8-2022 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τοποθέτηση με μονοετή θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) το σχολικό έτος 2022-23»
14. Τους κυρωμένους από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
15. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023 με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-08-2023, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(...) (σ.σ. αναφέρονται 72 αποσπάσεις)

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(...) (σ.σ. αναφέρονται 170 αποσπάσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις ανωτέρω σχολικές μονάδες την 01-09-2022.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

Σχετικά Άρθρα