edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2021 2022

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) - ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.75743/Ε4/25-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2082

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης και ΚΕΣΥ για το έτος 2021-2022.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 και παρ. 5γ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.1 & 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 και 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
9. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125Α΄)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ 2α του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
11. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 93 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
12. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α΄)
13. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
14. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
15. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
16. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
17. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
18. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
19. Tην αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα το Κεφ. Α΄, άρθρο 2 παρ. 2
20. Την αριθ. πρωτ. 55786/Ε4/19-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022»
21. Τα λειτουργικά κενά, όπως διαβιβάστηκαν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης κατόπιν του αριθ. πρωτ. 56621/Ε4/20-05-2021 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ
22. Την αριθ. 2/18-6-2021 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
23. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2021-2022, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 14 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ

(...) (σ.σ. αναφέρονται 44 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης ισχύουν για το διδακτικό έτος 2021-2022, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τα μέλη του ΕΕΠ που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε περιοχές μετάθεσης με τη λήξη του διδακτικού έτους θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ / ΕΒΠ 2020-2021

Αρ. Πρωτ. 82186/Ε4/29-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου, Β. Ευθυμίου, Ι. Τζιατζούλης
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2332 - 2561

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020-2021

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.3 περ. γ΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 49 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, ενότητα Δ΄, παρ. 3 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄), το άρθρο 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), η αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 24, παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
5. τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.1, 2 & 3 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
6. τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
7. τις διατάξεις του άρθρου 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και άρθρου 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄)
8. τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 και 2 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
9. τις διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
10. τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), άρθρου 50, παρ.3 του ν. 1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και του άρθρου 19, παρ.20 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
11. τις διατάξεις του άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄)
12. τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
13. τις διατάξεις του άρθρου 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
14. τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄)
15. τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α&β του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
16. την αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρ.2
17. την αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα το Κεφ.Α΄, άρθρο 2 παρ. 2
18. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
19. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων […]»
20. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
21. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
22. Την αριθ. πρωτ. 57673/Ε4/18-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΗΡ46ΜTΛΗ-Ε9Π) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021»
23. Τα λειτουργικά κενά, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης κατόπιν του αριθ. πρωτ. 64063/Ε4/27-05-2020 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ
24. Την αριθ. 3/25-6-2020 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
25. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 07 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 48 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης ισχύουν για το διδακτικό έτος 2020-2021, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Τα μέλη του ΕΕΠ που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε περιοχές μετάθεσης με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2021 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2021 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με 48+07 Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣY 2020-2021

 


Εκτύπωση