edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023

Αρ.Πρωτ.23846/Ε2/02-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Φραϊδάκη - 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου - 210 3442253
E-mail : dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2023.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 Β΄ του ν.1566/1985 (Α΄167΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν.1824/1988 (Α΄ 296).
2. Την περ. Ι΄ του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄ 240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12 ).
3. Το άρθρο 20 του ν.3475/2006 (Α΄146 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του ν.4777/2021(Α΄25).
6. Το άρθρο 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.4589/2019 ( Α’ 13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177).
8. Το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄ 12’) που προστέθηκε στην παρ. 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την παρ.17β του άρθρου 19 του ν.4692/2020 (Α΄111), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν.4812/2021 (Α΄110).
10. Τα άρθρα 4, 45 και παρ.1 του άρθρου 168 του ν.4823/2021 (Α΄136).
11. Το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46).
12. Την παρ.5 του άρθρου 7 του π.δ.50/1996 (Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του π.δ.100/1997 (Α΄94).
13. Το π.δ. 50/1996 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, περ. Β΄ του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
14. Το άρθρο 8, περ. Β΄ του π.δ. 100/1997 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄ 70 ).
15. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
16. To π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
17. To π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
19. Την υπ΄ αρ. 40824/Δ2/08-04-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ.314/2022) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας»
20. Την υπ΄αρ. 135821/Γ1/02-11-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022) Υ.Α. «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
21. Την υπ’ αριθμ. 5658/Α7/18-01-2023(Β΄224) Υ.Α. «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022».
22. Την υπ΄ αρ.113231/E2/ 19-09-2022 εγκύκλιο με θέμα «Οργανικά κενά/πλεονάσματα Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023».
23. Την υπ΄αρ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023», καθώς και την υπ’ αρ.141394/Ε2/15-11-2022(ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ) εγκύκλιο με θέμα «Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23».
24. Το υπ’ αρ.5/2023 έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας με την εισήγησή της επί των εκπ/κών μουσικής παιδείας στην υπ΄ αρ. 3/2023 Πράξη της.
25. Τις υπ’ αρ. 3 & 4/2023 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
26. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):

(...) (σ.σ. 74 μεταθέσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):

(...) (σ.σ. 78 μεταθέσεις)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2023

Σχετικά Άρθρα