Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σολεία 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020

Αρ.Πρωτ.48482/Ε2/24-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄),
3. Τις διατάξεις της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) που προστέθηκαν ύστερα από την §4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 649τΒ΄), που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της §1 του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296τΑ’), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 205 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
9. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 160075/Ε2/14.10.2019 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 176269/Ε2/12.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/16.04.2020 Βεβαίωση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας
14. Τις υπ’ αριθμ. 06/2020 και 07/2020 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
220523 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   (2η)
202067 ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   (1η)
225723 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
229243 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ08 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ειδ.: Ζωγραφική)
207798 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ειδ.: Γλυπτική)
701867 ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΠΕ79.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
193650 ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ04.01 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
184591 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 Α΄ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Ειδ.: Ζωγραφική)
222837 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
227479 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.04 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
162958 ΑΣΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
181401 ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ειδ.: Γλυπτική)
203610 ΠΟΡΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ08 ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
701230 ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ01 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
703039 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (2η)
703611 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (1η)
198274 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
701494 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
176947 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ08 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
(Ειδ.: Ζωγραφική)
205201 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
704732 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ03 ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
211834 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
220311 ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (3η)
704824 ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (1η)
205888 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (2η)
704505 ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
228343 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΠΕ91.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019


Αρ.Πρωτ.56990/Ε2/10-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
7. Το Π.Δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169557/Ε2/11.10.2018 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/02.11.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων
10. Την από 09.04.2019 Βεβαίωση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
11. Την υπ’ αριθμ. 10/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε., ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

701301

ΔΑΒΙΛΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΕ91.01

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

229594

ΛΟΥΚΙΔΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ91.01

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

190503

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ08

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

229575

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ91.01

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

221464

ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ91.02

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

224621

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ08

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

226200

ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ79.01

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

228338

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ91.02

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

229243

ΑΛΜΠΑΝΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΠΕ08

Α΄ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.49171/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
7. Το Π.Δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169557/Ε2/11.10.2018 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/02.11.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων
10. Την υπ’ αριθμ. 07/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε., ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

226756

ΠΑΤΣΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ02

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

197594

ΧΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ02

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

173631

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΕ03

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

227437

ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ04.02

Β΄ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση