edu.klimaka.gr

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.1797Μ/123463/Ζ1/01-08-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ - ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Παλυβού
Τηλέφωνο: 210 344 3432
FAX: 210 344 2299

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014-2015».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35 Α΄),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2341/95 (ΦΕΚ 208 Α΄),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94 Α΄) και το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄ και ΦΕΚ 262 Α΄- διόρθωση),
7. Τις διατάξεις της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19.06.2014 (ΦΕΚ 1618 Β΄) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»,
8. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (ΦΕΚ 3292 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
9. Τη με αριθμ. Α.Σ 47/5701/Ζ1/16-01-2013 ΥΑ «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.)»,
10. Τη με αριθμ. Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) ΥΑ «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία»,
11. Τη με αριθ. Ζ2/411/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) Υ.Α. « Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ.Ζ2/244/29-6-01 (ΦΕΚ 904 Β΄) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (ΦΕΚ 1848 Β΄) όμοιες,
12. Τη με αριθ. πρωτ. Ζ2/10/26-3-1996 εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία»,
13. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.8.2./4044/17.04.2014, εγκύκλιο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
14. Το με αριθ. πρωτ. Φ.8.2/6746/09.07.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
15. Το με αριθ. Φ.8.2/6990/17.07.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
16. Τις με αριθ. 9/07.07.2014, 10/09.07.2014 και 12/17.07.2014 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1 196793 ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΧΙΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
2 701541 ΜΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΕΧΙΝΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση από 04/08/2014 μέχρι 08/08/2014 .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Α.Σ.284/58692/Ζ1/26-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Πληροφορίες: Ε. Καραγιάννη
Τηλέφωνο: 210 344 3432
FAX: 210 344 3371

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Περί Μεταθέσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2341/95 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Περί του εκπαιδευτικού προσωπικούειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Περί θεμάτων προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί θεμάτων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Περί εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94 Α΄) και το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Περί Μεταθέσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Περί Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων μετά τη λήξη της θητείας».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθμ. 76051/4-07-2012 (ΦΕΚ 2091/τ. Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου»,
9. Την Υ.Α. Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία».
10. Την Υ.Α. Ζ2/102/8-4-1996 (ΦΕΚ 270 Β΄), η οποία συμπλήρωσε την με αριθ. Ζ2/365/11-8-1992 (ΦΕΚ 544 Β’) απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
11. Την Υ.Α. Ζ2/244/29-6-2001 (ΦΕΚ 904 Β΄), η οποία συμπλήρωσε την με αριθ. Ζ2/411/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του ΥΣΜΕ.
12. Την Υ.Α. Α.Σ 47/5701/Ζ1/16-01-2013 «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.)»
13. Την με αριθ. Ζ2/10/26-3-1996 εγκύκλιό μας «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία».
14. Το με αριθ. Φ11.2/125/21-1-2013, έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Β/θμιας Εκπ/σης σε μειονοτικά σχολεία».
15. Το με αριθ. Α.Π.Φ.11.2/468/11-3-2013 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
16. Το με αριθ. Α.Π.Φ.11.2/604/1-4-2013 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
17. Τις με αριθ. 5/26-3-2013 και 6/1-4-2013 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε για το σχολικό έτος 2013-2014 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογοι (ΠΕ02)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1

Κούδα Αμαλία

Γεώργιος

193028

Κέρκυρας

Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής

146,37

2

Τσιτλακίδου Ταμάρα

Πολύκαρπος

193893

Δωδεκανήσου

Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

113,74

3

Χιονίδου Άννα

Κων/νος

703508

Λέσβου

Μ/κ οΓυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

62,70

4

Καραμπέρη Σπυριδούλα

Γεώργιος

217500

Ξάνθης

Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

54,80

5

Γιαζιτζή Δέσποινα

Σωτήριος

702286

Σάμου

Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

29,25

Ο Προϊστάμενος του Συντονιστικού Γραφείου προς τον οποίο κοινοποιείται η απόφαση παρακαλείται να φροντίσει για την γνωστοποίηση και την ανακοίνωση των μεταθέσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954/20-11-1995, τ. Β΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα