Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018

Αρ.Πρωτ.80495/Ε2/17-05-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 3442167

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/1997 τ. Α΄),
2. το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και
5. Την αριθμ. 6/24-04-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1. Τάσιου Χρυσούλα του Ζήση (Α.Μ. 615778), εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας του 3ου Δ.Σ. Αιγινίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Παναγιώτου Παναγιώτη του Θεοδώρου (Α.Μ. 609075), του Δ.Σ. Πυργετού της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.

2. Σταματιάδου Χρυσή του Χρήστου (Α.Μ. 603968), δασκάλα του Δ.Σ. Αρμενοχωρίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Κυρκόπουλο Ιωάννη του Θωμά (Α.Μ. 589027), του 90ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

3. Κορωνίδου Συμέλα του Νικολάου (Α.Μ. 610420), δασκάλα του Δ.Σ Πλατάνου - Πρασινάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Μερσινά Άννα Μαρία του Χαρίλαου (Α.Μ. 607541), του 1ου Δ.Σ. Φιλύρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

4. Μητρογιάννη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 606683), εκπαιδευτικό Μουσικής του 12ου Δ.Σ. Νέου Ηρακλείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Β΄, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Χανιώτη Ανδρέα του Εμμανουήλ (Α.Μ. 620356), του 1ου Δ.Σ. Ζευγολατιού της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

5. Καπετανοπούλου Καλλιόπη του Ιωάννη (Α.Μ. 618227), δασκάλα του Μειονοτικού Δ.Σ. Παλαιού Ερασμίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Μαρκουλή Αλέξιου του Διομήδη (Α.Μ. 613895), του 2ου Δ.Σ Κρηνίδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας.

6. Σαραϊτικα Κωνσταντίνο του Νέστωρα (Α.Μ. 601186), δάσκαλο του Δ.Σ. Μαυροθάλασσας της Διεύθυνσης ΠΕ Σερρών, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Κακαλέτση Χαρίκλεια του Δημητρίου (Α.Μ. 621338) του Δ.Σ. Ν. Μαδυτού της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

7. Καρανάσιου Μαρία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 614197), δασκάλα του Δ.Σ. Π. Αγιονερίου της Διεύθυνσης ΠΕ Κιλκίς, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Καραπουλουτίδου Μαρία του Αστέριου (Α.Μ. 701635), του Δ.Σ. Γαλατάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Πέλλας.

8. Τρυγωνιάρη Ασάνω του Δημητρίου (Α.Μ. 584602), δασκάλα του 20ου Δ.Σ. Ευόσμου της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, με τον εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Σαραφίδη Γεώργιο του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 607957) του 26ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

9. Μπασδάρα Αναστασία του Αθανασίου (Α.Μ. 604201), δασκάλα του Δ.Σ. Μελισσοχωρίου της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Μπότσιου Κλειώ του Δημητρίου (Α.Μ. 602137) του 2ου Δ.Σ. Πυλαίας της Διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

10. Καρανικόλα Χρήστο του Αθανασίου (Α.Μ. 578390), δάσκαλο του 2ου Δ.Σ. Πευκών της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, με τον εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Γραμμένο Γεώργιο του Ζαχαρία (Α.Μ. 605259) του Δ.Σ. Πολυχρόνου της Διεύθυνσης ΠΕ Χαλκιδικής.

11. Διμπιτούζη Γεωργία του Χρήστου (Α.Μ. 701620), νηπιαγωγό του 2ου Ν/γειου Αγίου Αθανασίου της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Καραγιαννίδου Όλγα του Δημητρίου (Α.Μ. 619337) του 1ου Ν/γειου Πλατέως της Διεύθυνσης ΠΕ Ημαθίας.

12. Πουταχίδου – Σάπκα Νεφέλη του Γεωργίου (Α.Μ. 702082), δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Παλαίρου της Διεύθυνσης ΠΕ Αιτωλ/νιας, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Χουρμουζιάδου Δάφνη του Αλεξάνδρου (ΑΜ 618786) του Δ.Σ Αμυγδαλεώνα της Διεύθυνσης ΠΕ Καβάλας.

13. Τσαουσίδου Αγάπη του Ιωαννη (Α.Μ. 610654), δασκάλα του Δ.Σ. Νέου Μαρμαρά της Διεύθυνσης ΠΕ Χαλκιδικής, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Παρλαπάνη Αικατερίνη του Ιωάννη (ΑΜ 604882), του Δ.Σ Ασπροκκλησίου-Σαγιάδας της Διεύθυνσης ΠΕ Θεσπρωτίας.

14. Τσιτσιλέγκα Γεώργιο του Ηλία (Α.Μ. 177776), δάσκαλος του 2ο Δ.Σ. Κολινδρού της Διεύθυνσης ΠΕ Πιερίας, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Σκαρλάτου Σοφία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 596411), του 1ου Δ.Σ Πυλαίας της Διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

15. Κουτελίδα Μαρία του Δημήτριος (Α.Μ. 607540), δασκάλα του Δ.Σ. Πλατέως, της Διεύθυνσης ΠΕ Ημαθίας, με τον εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Δερβένη Λάζαρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ 604759), του 2ου Δ.Σ. Αγιάς, της Διεύθυνσης ΠΕ Λάρισας.

16. Βαλκάνη Αικατερίνη του Ιωάννη (Α.Μ. 619056), νηπιαγωγό του Ν/γειου Αγίου Αθανασίου της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης, με την εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου Τοπαλίδου Στέλλα του Λαζάρου (ΑΜ 590513), του Ν/γειου Καλλιθήρου της Διεύθυνσης ΠΕ Καρδίτσας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μετάβαση στο άρθρο με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου αναγράφονται και οι προϋποθέσεις των Αμοιβαίων Μεταθέσεων


Εκτύπωση