edu.klimaka.gr

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022

Αρ.Πρωτ.47239/Ε2/26-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442167
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2022»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Β΄παρ.8 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/8-3-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/22-5-1997),
3. το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Τη υπό στοιχεία 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8)
8. Τη υπ7/15-04-2022 Πράξη του ΚΥΣΠΕ
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ του Θεοδώρου (Α.Μ. 210781), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 2ου Δ.Σ. Ωραιοκάστρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη (Α.Μ. 216109), του 2ου Δ.Σ. Νέας Μηχανιώνας της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης.

2. ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου (Α.Μ. 611922), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του Νηπ/γείου Ποντισμένου της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ζήση (Α.Μ. 612764), του 10ου Νηπ/γείου Ευόσμου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης.

3. ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Νικολάου (Α.Μ. 609461), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του 3ου Δ.Σ. Γρεβενών της Διεύθυνσης Π.Ε. Γρεβενών, με τον εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου ΤΣΕΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Αχιλλέα (Α.Μ. 184891), του Δ.Σ Τοιχίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Καστοριάς.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Μετάβαση στο άρθρο με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου αναγράφονται και οι προϋποθέσεις των Αμοιβαίων Μεταθέσεων

Σχετικά Άρθρα