edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση 2022

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ / ΕΕΕΕΚ 2022

Αρ.Πρωτ.31146/Ε2/18-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
210-3442120
Δημ. Κυπαρίσσης
2103443246
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005(Α΄258),
δ) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013(Α΄24) , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016(Α΄125) .
ε) του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
στ) του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
ζ) του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
η) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
θ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
ι) του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄38)
κ) των άρθρων 11,12,13,14,15 του ν.4823/2021(Α΄136)
λ) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
μ) του άρθρων 62 παρ.5 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177).
2. Το Π.Δ 50/1996 (Α΄ 45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997( Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και Α 262/98 διόρθωση) και με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (12 Α΄).
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. ι) Την με αριθ. 129064/ΓΔ5/27-7-2018 (Β΄3233) Υπουργική Απόφαση
ιι) Την με αριθ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (Β΄5614) Υπουργική Απόφαση
8. Την με αριθμ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: Ψ85Π46ΜΤΛΗ-7Λ8)
9. Τις με αριθμό 4/23-2-2022 & 6/17-3-2022 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 31126/Ε2/18-3-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2022».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους .

3. Οι μετατιθέμενοι σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. .

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις 530 μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022

Σχετικά Άρθρα