edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Μετάθεσης Διοικητικών Υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθ.Πρωτ.120268/Γ2/24-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφυλλοπούλου
Email: etriant(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-3442046

Θέμα: Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού ή/και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- του άρθρου 67 - Μετάθεση του ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ως ισχύει,
- του άρθρου 28 του Π.Δ. 410/1988, (Α' 191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ως ισχύουν.
- την παρ. 3 του άρθρου 19 Τελικές - καταργούμενες διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄224)
- την παρ. 1 άρθρο 85 -Τελικές Διατάξεις του Π.Δ. 18/18 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ως ισχύει
- την 147/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
- την 268/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) (Κεντρική Υπηρεσία), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, προκειμένου για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καλεί διοικητικούς υπαλλήλους (Μονίμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση είτε σε κενές οργανικές θέσεις, είτε με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α΄),

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού ή/και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή/και Πληροφορικής.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση μετάθεσης τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, όπου θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, δεν εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη, ότι δεν υφίσταται οιοδήποτε κώλυμα μετάθεσης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου κι ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών των, προς μετάθεση, υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014.
  • Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
  • Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών

3. Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά από 27-09-2021 έως 08-10-2021, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://mydocs.minedu.gov.gr/. και θα απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης- Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού.

Η αίτηση κοινοποιείται με φροντίδα του υπαλλήλου υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού της οργανικής τους θέσης,

4. Διαδικασία μετάθεσης

Η μετάθεση θα γίνει ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλουν να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Επίσης, η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-3442046, 210- 3443845 και 210-3442358.

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα