edu.klimaka.gr

Επιλογή Διευθυντών / Υποδιευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Μετάβαση στο άρθρο με τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διευθυντών - Υποδιευθυντών σε Ευρωπαϊκα Σχολεία)


ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ

Οριστικοί πίνακες επιλογής για θέση Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ

Αρ.Πρωτ.31811/Η2/28-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl :euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442294

ΘΕΜΑ: «Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Ν.3025/2002 (Α’ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
γ) Του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.Δ. 22/2018 (Α΄37).
5. Την αριθ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. Φ.821/74513/Η2/08-05-2017 (Β΄1742) Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν.Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5).
8. Την αριθ. 2368/Η2/8-1-2019 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II».
9. Την αριθ. 121962/Η2/18-7-2017 Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» (ΥΟΔΔ΄365), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθ. 21/26-2-2019 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για προεπιλογή κάλυψης θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ, που καταρτίσθηκε με την αριθ. 21/26-2-2019 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχών, ως ακολούθως:

(...)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αξιολογικού πίνακα Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ

Αρ.Πρωτ.46422/Η2/20-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την προεπιλογή για θέση Αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α, Β και Γ της σχετικής προκήρυξης).

Σε εκτέλεση των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 5 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1742 τ. Β΄/19-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνουμε:

α) αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία προεπιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

β) αλφαβητικό πίνακα Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία προεπιλογής είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι μέχρι και 23-3-2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr, ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τον αξιολογικό πίνακα Υποψηφίων Αν. Διευθυντών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

 


ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

Αρ.Πρωτ.222087/Η2/15-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ.Χαλκιαδάκη, Κ.Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442294 και 210 3442296 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση πινάκων: α) προσωρινού αξιολογικού μοριοδότησης υποψηφίων για προεπιλογή για τη θέση αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου μετά τη συνέντευξη και β) απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων».

Σε εκτέλεση των παραγράφων 13, 15 και 16 του άρθρου 5 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1742 τ. Β΄/19-5-2017), όπως ισχύει, ανακοινώνουμε:

Α) Προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία, την προφορική συνέντευξη και την εξέταση των ξένων γλωσσών, και

Β) Πίνακα απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 20-12-2017. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τον προσωρινό πίνακα επιλογής μετά και τις συνεντεύξεις για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου


Αρ.Πρωτ.217704/Η2/11-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : «Ανάρτηση πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την προεπιλογή για θέση Αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων.»

Σε συνέχεια του με αρ. 211434/Η2/1-12-2017 εγγράφου, και μετά την από 11-12-2017 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 1742/τ.Β΄/19-5-2017), αναρτάται ο παρακάτω πίνακας, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι του κατωτέρω αλφαβητικού πίνακα ότι οι προφορικές συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 15-12-2017 με ώρα έναρξης 09.30 π.μ. στην Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ. και ότι θα ακολουθήσει εγκαίρως επίσημη ανακοίνωση μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τον προσωρινό πίνακα επιλογής για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου


Αρ.Πρωτ.211434/Η2/01-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την προεπιλογή για θέση Αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α, Β και Γ της σχετικής προκήρυξης).

Σε εκτέλεση της παρ. 8, του άρθρου 5 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1742 τ. Β΄/19-5-2017), όπως ισχύει, ανακοινώνουμε:

α) αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία προεπιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

β) αλφαβητικό πίνακα Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία προεπιλογής είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι μέχρι 6-12-2017. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τον προσωρινό πίνακα επιλογής για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου


ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι

Αρ.Πρωτ.205590/Η2/24-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ: « Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι».

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 173329/Η2/16-10-2017 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου»
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002).
4. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.71/19-5-2010).
6. Τις διατάξεις του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεύχος A’ αρ.159/1-8-2008).
7. Τον Κανονισμό για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν. Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5).
8. Την με αρ. πρωτ. 121962/Η2/18-7-2017 Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ /365/24-7-2017).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄,5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
11. Την αρ. 9/22-11-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή πίνακα που καταρτίσθηκε με την αρ. 9/22-11-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους υποψηφίους για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.192322/Η2/08-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την προεπιλογή για θέση Αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α, Β και Γ της σχετικής προκήρυξης).


Σε εκτέλεση της παρ. 8, του άρθρου 5 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1742 τ. Β΄/19-5-2017), όπως ισχύει, ανακοινώνουμε:

α) αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία προεπιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

β) αλφαβητικό πίνακα Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία προεπιλογής είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι μέχρι 13-11-2017. Η ένσταση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι του αλφαβητικού πίνακα Α ότι οι προφορικές συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 15-11-2017 και Πέμπτη 16-11-2017 στην Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ. Η ακριβής ώρα και ημέρα προσέλευσης των υποψηφίων για τις προφορικές συνεντεύξεις θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Σχετικά Άρθρα