edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Διευθυντών στο Υπουργείο Παιδείας

ΠΡΟΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.30729/Γ1/26-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Σ.Σταμούλης
Τηλέφωνο: 210-3443591
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετ.: 1. Η αριθμ. πρωτ. 24292/Γ1/15.02.2019 (ΑΔΑ: 68ΥΡ4653ΠΣ-Ω4Σ) ορθή επανάληψη «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει».
2. Η αριθμ.πρωτ. 24355/Γ1/15.02.2019 (ΑΔΑ: 6Ψ6Σ4653ΠΣ-ΓΓ7) εγκύκλιος «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει»
3. Η αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.30/2403/οικ.19403/31-05-2018 (ΑΔΑ:7X6Z465ΧΘΨ-ΠΦΒ) ορθή επανάληψη εγκύκλιος « Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προς διευκόλυνση τόσο των υποψηφίων όσο και των αρμοδίων υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι η αίτηση υποψηφιότητας για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατατίθεται στην Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά και τηρείται το προσωπικό μητρώο του υποψήφιου και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων και των αρμοδίων υπηρεσιών για την πιστή τήρηση της ως άνω διαδικασίας.

Οι αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού/προσωπικού, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα εγκύκλιο στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στον φορέα τους προκειμένου να λάβουν γνώση.

Η Προϊσταμένη της Γ.Δ/νσης
Ιωάννα Χρήστου

 


Αρ.Πρωτ.24292/Γ1/15-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες:
Γ. Μουτζουροπούλου: 210 3442344 (Τμήμα Α’)
Γ. Μιχοπούλου: 210 3442342 (Τμήμα Α’)
Β. Θωμοπούλου: 213 1311642 (Τμήμα Β’)
Fax: 210 3442365

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 24Α, 29 και των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 121 του ν.4549/2018 (Α΄ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»,
ε) Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
β) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
γ) Του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τον ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
δ) Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
3. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως ισχύει.
4. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ:6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει».
5. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31-05-2018 (ΑΔΑ:7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)».
6. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/οικ.24334/6-7-2018 (ΑΔΑ:72ΛΓ465ΧΘΨ-ΚΡΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διατάξεις άρθρου 121 του ν. 4549/2018 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων – κινητικότητα».
7. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/οικ.26024/18-7-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απαιτούμενες ενέργειες της διοίκησης στο πλαίσιο των προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)».
8. Την με αριθ. 138320/Γ2/23-8-2018 (Β΄ 3984) απόφαση σύστασης του Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την με αριθ. 171257/Γ2/12-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΙ64653ΠΣ-ΓΚΞ) απόφαση συγκρότησης του Σ.Ε.Π. στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 9. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/οικ.33772/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΥΒ465ΧΘΨ-598) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων». 10. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018 (ΑΔΑ: 7Τ1Ρ465ΧΘΨ-ΓΙ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters)».
11. Το με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2461/16740/15-10-2018 έγγραφο του τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ερώτημα για τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει».
12. Τις με αριθ. πρωτ. 440/20-11-2018, 452/28-11-2018 εντολές του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το αριθμ. Υ.Σ. 17/ΓΔ3/ 30-1-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα «Έκδοση Προκήρυξης θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» επί του οποίου αναγράφεται δεύτερη εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της ανωτέρω προκήρυξης.
13. Την με αριθ. 273/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών υπό μετάταξη σε διοικητικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4369/2016 και 4440/2016.
14. Το αντικειμενικό γεγονός του εξαιρετικά μεγάλου προσδοκώμενου αριθμού αιτήσεων υποψηφιότητας των υπαλλήλων καθώς και της πρόσθετης δυσχέρειας χειρισμού διττής φύσεως αιτήσεων (διοικητικών και εκπαιδευτικών), σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι 42 προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης
15. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την πλήρωση των θέσεων ευθύνης.

Αποφασίζουμε:

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΑΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΑ1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

ΑΑ2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΑΑ3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1.Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

Β2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Β3.Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

Β4. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού,

Β5. Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων

Β6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γ1.Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου

Γ2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Γ3. Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης

Γ4. Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ3. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δ4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δ5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Δ6. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε1. Διεύθυνση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ε2. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ε3. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤ1. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΣΤ2. Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζ1.Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

Ζ2. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ υπαγόμενες στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα

Η1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Η2. Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων

Ψ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ψ1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ψ2.Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων

Ψ3. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ψ4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι1. Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης

Ι2. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑ1.Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΙΑ2. Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΙΑ3. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

ΙΑ4. Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΒ1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς

ΙΒ2. Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΓ1. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΔ1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΑΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΑΑ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο προγραμματισμός και συντονισμός των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου.

ΑΑ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο ψηφιακός σχεδιασμός των δράσεων και των προγραμμάτων του Υπουργείου.

ΑΑ3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η διοίκηση τεχνικών μελετών, παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και τεχνικών έργων των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), η υποβολή αιτημάτων για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για θέματα αρμοδιότητάς της και η απρόσκοπτη λειτουργία του Υπουργείου μέσα από τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των αναγκαίων πόρων, υλικών και τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής αρμοδιότητα της ανατεθεί από τον Υπουργό.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση του ΜΠΔΣ, το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Β2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο προγραμματισμός, η κατάρτιση, η εκτέλεση, η αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση αναθεώρηση και υλοποίηση του ΜΠΔΣ, το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του Π.Δ.Ε.

Β3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

Β4. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πλέον αποδοτικό και χρονικά κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β5. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των αποδοχών και λοιπών επιδομάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης, των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ).

Β6. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης, των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΓΑΚ.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο χειρισμός κάθε υπηρεσιακού θέματος του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου (Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης).

Γ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η διοικητική και υπαλληλική υποστήριξη του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου.

Γ3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπαλληλικής Υποστήριξης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο χειρισμός θεμάτων υπαλληλικής υποστήριξης του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου.

Γ4. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εποπτεία και ο χειρισμός των υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, πλην αυτών που εποπτεύονται από άλλη Διεύθυνση ή Γενική Διεύθυνση.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ρύθμιση των μαθητικών θεμάτων.

Δ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ρύθμιση των μαθητικών θεμάτων.

Δ3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η μέριμνα επί ζητημάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων Σχολικών Δομών και εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς και η προστασία των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία και η προώθηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Δ4. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εφαρμογή και η κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και η διασύνδεση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ρύθμιση των Μαθητικών Θεμάτων.

Δ5. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής, της Αθλητικής Παιδείας και δραστηριότητας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Δ6. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αρχών και των στόχων των θεματικών εκπαιδεύσεων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, της Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας και των Πολιτιστικών Θεμάτων, η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εποπτευόμενων εκπαιδευτικών δομών.

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διορισμών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η υλοποίηση των διορισμών και των προσλήψεων των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ε2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η διενέργεια των διαδικασιών κινητικότητας (μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων) του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η παρακολούθηση και υλοποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών.

Ε3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διαδικασίες επιλογής στελεχών.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο προγραμματισμός και η οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΣΤ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η διαχείριση των θεμάτων του κύριου διδακτικού προσωπικού, του λοιπού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού Προσωπικού αυτών.

Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Παιδεία των Ομογενών, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τα Ευρωπαϊκά και τα Μειονοτικά Σχολεία και η προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.

Ζ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων Παιδείας και Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση.

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ υπαγόμενες στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα

Η1. Θέση Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά, ο χειρισμός θεμάτων του προσωπικού και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών.

Η2. Θέση Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η διασφάλιση της ορθής συγκέντρωσης, επεξεργασίας και υποβολής παραστατικών, καθώς και η επικουρία του διατάκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ψ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ψ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Βασικό καθήκον της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η υλοποίηση και η παρακολούθηση πληροφοριακών συστημάτων επί των διαδικασιών του ΥΠΠΕΘ.

Ψ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων

Βασικό καθήκον της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση και η λειτουργία του κεντρικού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου, η εποπτεία των δικτυακών συνδέσεων των σχολικών μονάδων και η ασφαλής διασύνδεσή τους με άλλα δίκτυα.

Ψ3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Βασικό καθήκον της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η πιστοποίηση γλωσσομάθειας, καθώς και η οργάνωση και η διεξαγωγή των Εξετάσεων που διενεργούν οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου.

Ψ4. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Βασικό καθήκον της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η αναβάθμιση και η αξιοποίηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των Θρησκευμάτων.

Ι2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο σχεδιασμός πολιτικών για την υποστήριξη, προαγωγή, και εύρυθμη λειτουργία: α) κρατικά εποπτευόμενων συστημάτων τυπικής και μη τυπικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μεταλυκειακής και πέραν αυτών εκπαίδευσης που σχετίζονται με την κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, καθώς και τη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης και τους μουσουλμάνους της λοιπής επικράτειας, και τις κοινότητες των αναγνωρισμένων και νόμιμα λειτουργουσών θρησκειών στην Ελλάδα, και αφορούν, μεταξύ άλλων, και στην εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και διά βίου εκπαίδευση των νομίμως αναγνωρισμένων λειτουργών τους, β) προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια ανεκτικότητας καθώς και σχέσεων αμοιβαιότητας και καταλλαγής με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωση του συνόλου των κατοίκων της επικράτειας ανεξαρτήτως θρησκεύματος, γ) των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία, ο προγραμματισμός των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η διάδοση αυτών.

ΙΑ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η εξειδίκευση, προκήρυξη και εφαρμογή μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.

ΙΑ3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο σχεδιασμός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών του Ερευνητικού και Τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία και η διοίκηση μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και των εποπτευομένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

ΙΑ4. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην Έρευνα και Καινοτομία, ο συντονισμός της εκπροσώπησης της χώρας σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η ενίσχυση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και το Διάστημα.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΒ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, καθώς και η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στη νεολαία.

ΙΒ2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εθνικής Στρατηγικής

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για νέους και νέες. Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης και έγκαιρης ενημέρωσης των νέων για θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων τους, καθώς και η εποπτεία και υποστήριξη του χώρου όσων δραστηριοποιούνται για τη νεολαία ή και με αυτή.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΓ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι η γενική εποπτεία και διαχείριση του συστήματος της τυπικής και μη τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, η εποπτεία και διαχείριση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αδειοδότηση και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων.

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΔ1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Βασικό καθήκον του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι:

α) η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στην περίπτωση που αυτοί δεν διαθέτουν τέτοια μονάδα, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) ο εντοπισμός, με τη διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, ενδείξεων ή στοιχείων διαφθοράς ή απάτης υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και η αποτελεσματική συμβολή της στη διερεύνηση αυτών από τα αρμόδια διοικητικά όργανα ή τις Δικαστικές Αρχές,

γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

δ) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,

ε) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών,

στ) η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

ζ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου,

η) η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης ελέγχου του Υπουργείου καθώς και η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου,

θ) η καθοδήγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου προκειμένου να ενσωματώνουν στις λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,

ι) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι, κατηγορίας/ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ που ανήκουν οργανικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., ήτοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ανήκουν σε κλάδο /ειδικότητα, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διοικητικοί υπάλληλοι των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που δεν έχουν δικό τους οργανισμό, αλλά περιλαμβάνονται στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις θέσεις ευθύνης που προβλέπεται βάσει του ανωτέρω Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι κάτωθι:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

α) οι υπάλληλοι του συνόλου των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.(Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων),

β) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

δ) οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ε) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),

στ) οι υπάλληλοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), και

ι) οι υπάλληλοι των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ,

μόνο για τις θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα:

αα) οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ββ) οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, εφόσον:

Α. Κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων :

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν

ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος

ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
Κλάδοι/ειδικότητες Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, που απαιτούνται ανά προκηρυσσόμενη θέση:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΑΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΑ1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΑΑ2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

ΑΑ3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών).

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1. Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Β2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

B3.Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

B4. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

B5. Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

B6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γ1.Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Γ2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Γ3. Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης,
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Γ4. Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ3. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ6. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε1. Διεύθυνση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ε2. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ε3. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤ1. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΣΤ2. Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζ1.Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ζ2. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ υπαγόμενες στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα

Η1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η2. Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ψ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ψ1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

Ψ2.Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

Ψ3. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ψ4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι1. Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ι2. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑ1.Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΙΑ2. Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΙΑ3. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΙΑ4. Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΒ1. Διεύθυνση Νέας Γενιάς
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΙΒ2. Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΓ1. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΔ1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016.

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει από 21 Φεβρουαρίου 2019 έως 7 Μαρτίου 2019.

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο.

3. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος.

4. Ειδικά οι υπάλληλοι των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπάγονται οργανικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις ΠΔΕ, στις οποίες ανήκουν οργανικά.

5. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

6. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από την Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

7. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 6, η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, κοινοποιεί αμελλητί σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά, τυχόν αντιρρήσεις τους επί των βεβαιώσεων, οι οποίες εξετάζονται από την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

8. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 6 και 7, η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, αποστέλλει αμελλητί στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις βεβαιώσεις στοιχείων των υποψηφίων, τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα βιογραφικά τους σημειώματα, καθώς και τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους.

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) και του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως ισχύουν.

2. Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ. και του π.δ. 18/2018, όπως ισχύουν. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. και του π.δ. 18/2018, όπως ισχύουν, και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, με απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας.

3. Ακολούθως, μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει, και στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016 και στην περίπτωση της εξέτασης υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία την υπ’ αριθ. 273/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Στη συνέχεια, το Σ.Ε.Π. καταρτίζει με βάση τη μοριοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 85 του Υ.Κ. πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

5. Ακολουθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του τα προσαρτημένα στην παρούσα περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.

6. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων, πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

  • 40% για την ομάδα κριτηρίων α΄: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,
  • 25% για την ομάδα κριτηρίων β΄: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,
  • 35% για την ομάδα κριτηρίων δ΄: δομημένη συνέντευξη.

7. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης.

8. Όποιος επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής του, ως προϊστάμενος στη θέση για την οποία έχει επιλεγεί, για θητεία τριών (3) ετών.

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το Σ.Ε.Π. οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου.

IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στον φορέα προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα