edu.klimaka.gr

Ορισμός Διευθυντών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.22512/Κ1/28-02-2026/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αικ. Κόλλια
Τηλέφωνο: 210 344 2411
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ: kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντή/ντριας κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.»

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 74 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 28 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136),
ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), και ιδίως της περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 68Β,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ι) της υπό στοιχεία 135821/Γ1/02.11.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1043), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 165279/Γ1/16.12.2022 πράξη ανάληψης υπηρεσίας.
ια) της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-01-2023 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022» (Β’ 224).
2. Την υπ΄ αριθμ. 94493/Κ1/28-07-2022 υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου» (Β΄ 4145).
3. Την υπ΄ αριθμ.122718/Κ1/06-10-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
4. Την υπ΄ αριθμ. 129218/Κ1/20-10-2022 (ΑΔΑ: 678Ξ46ΜΤΛΗ-ΚΑΝ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιτροπής για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.».
5. Την από 09-09-2022 εισήγηση της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 75 του ν.4763/2020 (Α΄254).
6. Την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης από το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ.πρωτ.111005/13-09-2022 έγγραφο και από το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής με το αριθμ.πρωτ.19064 οικ./12-09-22 έγγραφο.
7. Την υπ΄ αριθμ. 12400/Κ1/02-02-2023 (ΑΔΑ:9Φ0Ρ46ΜΤΛΗ-0ΔΦ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης με σειρά προτίμησης ανά προκηρυσσόμενη θέση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.»
8. Την υπ΄ αριθμ. 9 Πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συνεδρίασε την 26η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και συνέταξε τον τελικό πίνακα αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών για θέση Διευθυντή/τριας δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
9. Την υπ΄ αριθμ. 10 Πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συνεδρίασε την 26η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και συνέταξε τον πίνακα επιλογής Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα αγωγής ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
10. Τo υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/95/12983/Β1/03-02-2023 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠΔΣ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
11. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, αλλά και των λοιπών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε και τοποθετούμε από 01-07-2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 579797 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 203831 ΠΕ78 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 212762 ΠΕ03 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ (Κ.Α.Υ.Φ.)
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 163480 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 179955 ΠΕ03 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 702407 ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΖΙΜΑ ΒΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 703730 ΠΕ83 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 169503 ΠΕ01 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 219258 ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ ΦΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 202510 ΠΕ03 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 207873 ΠΕ80 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179592 ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΩΛΕΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 210366 ΠΕ78 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΚΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196658 ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΖΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 220808 ΠΕ07 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 181712 ΠΕ78 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 216881 ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 575369 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 614019 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 589388 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΤΕΖΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 616878 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 223601 ΠΕ04.02 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215553 ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 609641 ΠΕ11 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 601412 ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 229507 ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2026.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα