edu.klimaka.gr

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019

Αρ.Πρωτ.21610/Η2/12-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-----
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442294

ΘΕΜΑ: Αλφαβητικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 2368/Η2/Η2/8-1-2019).

Σε συνέχεια του αριθ. 16863/Η2/4-2-2019 εγγράφου, και μετά την από 12-2-2019 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 1742/τ.Β΄/19-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτάται ο παρακάτω πίνακας, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Προσοχή: Δυνατότητα ένστασης έχει μόνο η υποψήφια που έγινε το πρώτον δεκτή στη διαδικασία επιλογής, δηλαδή η εκπαιδευτικός κα Μαρία Μπαντή. Η ανωτέρω υποψήφια έχει τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και 15-2-2019. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση euroschools@minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Λήψη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, με τα μόρια αξιολόγησης, ανά περιοχή ενδιαφέροντος

Σχετικά Άρθρα