edu.klimaka.gr

Πρόσκληση ΙΕΠ για Ένταξη σε Μητρώο Επιμορφωτών Θρησκευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.7025/12-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα
Τηλ.: 2131335100, Fax: 2131335111

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ιωάννης Μπαθιανάκης
email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Σταύρος Γιαγκάζογλου
Τηλ.: 2131335550, 2131335551

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος Επιμόρφωσης Επιμορφωτών
Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ» με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω έργου και με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Έχοντας δε υπόψη:
1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), παρ. 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν.2/144057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195).
3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει καθώς και κάθε σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρώθηκε με την υπ. αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια». 
6. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).
8. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄), όπως ισχύει και δη του άρθρου 31 περί άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αριθ. 185705/Γ1/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (ΦΕΚ 843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
11. Την υπ’ αριθ. 192182/Γ1/26.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7840/11-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Ι.Ε.Π.
13. Την με αριθμ. 34/1-09-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
14. Την αναγκαιότητα άμεσης προετοιμασίας και έναρξης υλοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.Ε.Π.) προσκαλεί

επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όπως εξειδικεύονται παρακάτω, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών για τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2016-17, σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος της δημιουργίας του μητρώου είναι η στελέχωση του έργου της επιμόρφωσης, η οποία θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2016-17 και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική προετοιμασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των Θεολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την εφαρμογή των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης της επιμόρφωσης (ΕΟΕ) στο Ι.Ε.Π., με ευθύνη τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την συνολική εποπτεία του έργου της επιμόρφωσης, την αξιολόγηση και την εισήγηση της τελικής επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος. Ακόμη προβλέπεται, με βάση τα όσα εξειδικεύονται παρακάτω, η συγκρότηση ομάδας επιμορφωτών των εκπαιδευτικών (Ε_Ε), η οποία θα αναλάβει i. την επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ii. την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Θεολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά νομό. Τα μέλη της ομάδας Ε_Ε θα επιλεγούν από το εν λόγω ειδικό μητρώο.

Κατά το σχολ. έτος 2016-17, η υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος θα γίνει σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, θα πραγματοποιηθεί η τριήμερη επιμόρφωση των έως (70) επιμορφωτών των εκπαιδευτικών, καθώς και των Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων, η οποία θα γίνει δια ζώσης από μέλη της ΕΟΕ στην Αθήνα, εντός του Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου 2016. Κατά τη δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει διήμερη επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών Θεολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά νομό, η οποία θα γίνει από τους επιμορφωθέντες επιμορφωτές (Ε_Ε) σε κυλιόμενη βάση κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016.

Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι:

 • να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία, τη μέθοδο και τη λειτουργία των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά στη διδακτική πράξη,
 • να προσεγγίσουν τις βασικές διήκουσες έννοιες που διατρέχουν τις θεματικές ενότητες των νέων Π.Σ. στα Θρησκευτικά και τη δομή τους,
 • να ετοιμάσουν σχέδια διδασκαλίας και αξιολόγησης με βάση τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά,
 • να ασκηθούν στην οργάνωση της τάξης ως κοινότητας μάθησης και στην αξιοποίηση πολυτροπικών μεθόδων διδασκαλίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο μητρώο έχουν:

 • Μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ/ΕΕΠ σε Α.Ε.Ι. και σε Α.Ε.Ι.ΤΤ και Επιστημονικό Προσωπικό Ερευνητικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι να έχουν εξειδικευτεί στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Στελέχη του ΥΠΠΕΘ (Σύμβουλοι Α) και του ΙΕΠ (Σύμβουλοι Α, Β, Γ, Εισηγητές και αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί) οι οποίοι να έχουν εξειδικευτεί στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. • Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι να έχουν εξειδικευτεί στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και Αξιολόγησης που ασχολήθηκαν με την εκπόνηση των νέων Π.Σ. στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Θεολόγοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι να έχουν εξειδικευτεί στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου των Θρησκευτικών (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές).

Για την επιλογή των επιμορφωτών θα συνεκτιμηθούν βάσει μοριοδότησης τα γενικά εκπαιδευτικά και διδακτικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, εκπαιδευτική θέση, συγγραφικό-ερευνητικό έργο, εκπαιδευτική και διδακτική προϋπηρεσία, διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων), καθώς επίσης η βεβαιωμένη γνώση/εμπειρία γύρω από τα νέα Π.Σ. στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, όπως εξειδικεύεται παρακάτω. Η αίτηση θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού με τον βασικό τίτλο σπουδών, τη διδακτική προϋπηρεσία και με την υποβολή ενός πρωτότυπου σχεδίου διδασκαλίας με βάση τα νέα ΠΣ (βλ. σχετικό Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης).

Οι αιτήσεις για ένταξη στο μητρώο θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php με καταληκτική ημερομηνία έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο ΙΕΠ και δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας.

Τα μέλη της ομάδας Ε_Ε στη διάρκεια της επιμόρφωσής (α΄ φάση), θα ασκηθούν στο περιεχόμενο και στις πρακτικές του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο στη συνέχεια θα κληθούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι κατά τη β΄ φάση της επιμόρφωσης. Κάθε επιμορφωτής της ομάδας Ε-Ε μετά το πέρας της επιμόρφωσης, θα πρέπει να ετοιμάσει ένα (1) σχέδιο διδασκαλίας, με βάση τα νέα ΠΣ, για το οποίο θα λάβει πλήρη σχολιασμό, ενδεχόμενη βελτίωση ή διόρθωση και τελική έγκριση από την ΕΟΕ, ώστε το εν λόγω σχέδιο διδασκαλίας να αποτελέσει τον βασικό κορμό της επιμορφωτικής του συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς. Κατά την εξέλιξη του διδακτικού έτους, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι επιμορφωτές (Ε_Ε) θα κληθούν να συμμετέχουν εθελοντικά, σε άτυπα δίκτυα και κοινότητες συνεργασίας των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα εφαρμόζουν τα νέα ΠΣ, και θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση αποριών και την αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία αυτή θα εποπτεύεται από την ΕΟΕ η οποία θα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους με τυχόν απαιτούμενες οδηγίες/διευκρινήσεις. Επίσης οι επιμορφωτές σε συνεργασία με την ΕΟΕ θα αξιοποιήσουν υποστηρικτικά τον ειδικό ιστότοπο, ο οποίος θα παρέχεται από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, και θα επιτρέπει αφενός την επικοινωνία των επιμορφούμενων με τους επιμορφωτές (Ε_Ε) και την ΕΟΕ, και αφετέρου τη δυνατότητα υποστήριξης των εμπλεκόμενων σε ό,τι αφορά στην ανάρτηση και αξιοποίηση διδακτικού/επιμορφωτικού υλικού που θα δημιουργηθεί και θα αξιοποιηθεί.

Κατά την πρώτη φάση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τριήμερη επιμόρφωση των έως (70) επιμορφωτών των εκπαιδευτικών και των Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων, τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφωτών και των Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων θα καλυφθούν βάσει της χρηματοδότησης του υπό ένταξη Έργου και των κανόνων νομιμότητας και επιλεξιμότητας. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Θεολόγων, οι οποίοι θα επιμορφωθούν μαζί με τους έως (70) επιμορφωτές στα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά, επιμορφώνονται ως εκ της θέσεως και της θεσμικής λειτουργίας τους στην εκπαίδευση. Διευκρινίζεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Θεολόγων δύνανται να καταθέσουν υποψηφιότητα ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών, σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται παρακάτω. Όσοι εκ των Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων βάσει των κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης επιλεγούν ως επιμορφωτές, εντάσσονται στην ομάδα των έως (70) επιμορφωτών.

Κατά τη δεύτερη φάση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί στα κατά τόπους ορισθέντα επιμορφωτικά κέντρα από τον ΕΟΕ ανά νομό η διήμερη επιμόρφωση έως 10 ωρών των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Θεολόγων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αμοιβή των επιμορφωτών δύναται να καθορισθεί βάσει της χρηματοδότησης του υπό ένταξη Έργου και με τις διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Κάθε επιμορφωτής/τρια δύναται να πραγματοποιήσει μέχρι 3 επιμορφωτικά σεμινάρια των δύο ημερών και σε περίπτωση λειτουργικών κενών δύναται και να ανατεθούν και πέραν των 3 σεμιναρίων. Η δε αμοιβή των Ε_Ε θα καθορισθεί σύμφωνα με τα προσόντα του/της και κατ’ αναλογία με την ΚΥΑ ΦΕΚ 3276, τεύχος β, 23-12-2013. Τυχόν έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίχως καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης. Παραδοτέο των επιμορφωτών θεωρείται η κατάθεση ενιαίου ενυπόγραφου παρουσιολογίου επιμορφωτή- επιμορφούμενων και το οποίο θα συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο του επιμορφωτικού κέντρου (π.χ. Διευθυντή/Υποδιευθυντή ΠΕΚ, Διευθυντή/Υποδιευθυντή Σχολείου). Η ΕΟΕ θα ελέγχει τα εν λόγω παραδοτέα και θα εισηγείται την καλή εκτέλεση του έργου τους.

Ακολούθως, οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να υλοποιήσουν αδαπάνως και στο πλαίσιο της άσκησης των παιδαγωγικών καθηκόντων τους επιμορφώσεις στους Εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 στις περιοχές ευθύνης τους υπό την καθοδήγηση της ΕΟΕ και σύμφωνα με σχετικό επιμορφωτικό υλικό που θα λάβουν από την ΕΟΕ.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του Έργου της επιμόρφωσης και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου για την καλύτερη υλοποίησή του, ενδέχεται κάποια στοιχεία να τροποποιηθούν κατόπιν οδηγιών από την ΕΟΕ.

Ειδικότερα:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ/ΕΕΠ σε Α.Ε.Ι. και σε Α.Ε.Ι.ΤΤ και Επιστημονικό Προσωπικό Ερευνητικών Ιδρυμάτων, καθώς και στελέχη του ΥΠΠΕΘ (Σύμβουλοι Α) και του Ι.Ε.Π. (Σύμβουλοι, Εισηγητές, Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί) οι οποίοι να έχουν εξειδικευτεί στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης δεν έχουν οι συνταξιούχοι των ως άνω κατηγοριών.

1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης - πρότασης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει και να συμπληρώσουν αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία με ιδιαίτερη έμφαση στα συνεκτιμώμενα κριτήρια, όπως περιγράφονται πιο κάτω στην Ενότητα 3. «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ». Απαραιτήτως, σωρευτικά επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβληθούν ο βασικός τίτλος σπουδών, διδακτική προϋπηρεσία, το Βιογραφικό Σημείωμα και το Σχέδιο Διδασκαλίας (βλ. σχετικό Παράρτημα). Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης Πρόσκλησης έως και τις 30-09-2016. 1.3. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο άλλης Πράξης που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο εν λόγω Μητρώο, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

1.4 Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο: τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα και υπεύθυνης δήλωσης, για ένταξη στο Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα: (α) Βασικό Τίτλο Σπουδών Θεολογικής Σχολής (κλάδος ΠΕ 01) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ70) και (β) τεκμηριωμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά τον νόμο προσόντα και τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλουν και εντύπως (καθόσον θα πρέπει οπωσδήποτε να τα έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στο portofolio τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στην παρούσα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη), είναι τα παρακάτω:
i. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, από την αρμόδια υπηρεσία τους, όχι παλαιότερη των έξι μηνών.
ii. Βεβαιώσεις που αφορούν τα συνεκτιμώμενα κριτήρια της Ενότητας 3 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ».
iii. Αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής, επικυρωμένα όπως τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

2. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.

3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου, επικυρωμένο όπως τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014, όπως ισχύουν.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις/προτάσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν από την ΕΟΕ του Έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών». Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις/προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα, υπεχουσών θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86.

Η ΕΟΕ θα καταθέσει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ι.Ε.Π. (α) για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο βάσει πίνακας κατάταξης και (β) για την επιλογή και ανάθεση έργου.

Η ΕΟΕ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλλουν. Επιπρόσθετα, η ΕΟΕ και το ΙΕΠ δεν δεσμεύονται να συνεκτιμήσουν τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενό του προς ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο Μητρώο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ» γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου της Επιμόρφωσης, την κατηγορία/ιδιότητα των ενδιαφερομένων, το γνωστικό αντικείμενο καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΟΕ.

Για την ανάθεση του έργου της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα ΠΣ του μαθήματος των Θρησκευτικών λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία και μοριοδοτούνται συνολικά το ανώτερο έως 20 μόρια:

1. Η γνώση/εμπειρία γύρω από τα νέα ΠΣ των Θρησκευτικών, η οποία προκύπτει από τη διδασκαλία σε πιλοτικά σχολεία, τη δημοσίευση παιδαγωγικών προσεγγίσεων ή διδακτικών προτάσεων με βάση τα νέα ΠΣ, το συγγραφικό/ερευνητικό έργο γύρω από τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών, τη συμμετοχή (ως επιμορφωτής/τρια ή επιμορφούμενος/νη) σε επιμορφωτικά προγράμματα με αντικείμενο τα νέα ΠΣ, την παραγωγή διδακτικού υλικού για τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών και λοιπές συναφείς δράσεις: 0,25 για κάθε δραστηριότητα με μέγιστο αριθμό μορίων 3.

2. Η άρτια κατανόηση του παιδαγωγικού πλαισίου και της διδακτικής φιλοσοφίας των νέων ΠΣ, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη των θετικών στοιχείων που κομίζουν τα νέα ΠΣ, με στόχο την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιμορφωτική προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Το κριτήριο αυτό πιστοποιείται με την επί ποινή αποκλεισμού κατάθεση ενός (1) σχεδίου διδασκαλίας μιας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας από το νέο ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου (Βλ. Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης, όπου περιγράφονται τα παιδαγωγικά κριτήρια σύνταξης του σχεδιασμού διδασκαλίας): Έως 6 Μόρια.

3. Η εμπειρία εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων ή ΠΣ με συμμετοχή στις συγγραφικές ομάδες ή τις ομάδες αξιολόγησης στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου: 0,5 για κάθε συμμετοχή με μέγιστο αριθμό μορίων 1.

4. Η εμπειρία εκπόνησης των νέων ΠΣ με συμμετοχή στις συγγραφικές ομάδες ή τις ομάδες αξιολόγησης των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου: 0,5 για κάθε συμμετοχή με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

5. Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου, ή Παρέδρου του ΠΙ ή Συμβούλου του ΠΙ/ΥΠΠΕΘ ή Συμβούλου και Εισηγητή του ΙΕΠ με ειδίκευση στα Θρησκευτικά: 0,5 για κάθε χρόνο με μέγιστο αριθμό μορίων 2.

6. Κατοχή διδακτορικού τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής ή στη Διδακτική Μεθοδολογία ή στη Θρησκευτική Εκπαίδευση ή στη Θεολογία: 2 Μόρια (προσμετράται μόνο ένας τίτλος).

7. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής ή στη Διδακτική Μεθοδολογία ή στη Θρησκευτική Εκπαίδευση: 0,50 για κάθε τίτλο διαφορετικής ειδίκευσης με μέγιστο αριθμό μορίων 1.

8. Κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης Α΄ Επιπέδου ή Β’ Επιπέδου στις ΤΠΕ (προκειμένου για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης): 0,50 μόρια για πιστοποίηση Α επιπέδου και 1 μόριο για πιστοποίηση Β Επιπέδου με μέγιστο αριθμό μορίων 1.

9. Συγγραφικό έργο συναφές με το μάθημα και τη διδακτική των Θρησκευτικών (βιβλία/εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα δημοσιευμένα μετά από κρίση): 0,25 για κάθε έργο με μέγιστο αριθμό μορίων 1.

10. Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων με αξιοποίηση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων (πιστοποίηση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα που αξιοποιούν την εκπαίδευση ενηλίκων, π.χ. ΜΠΕ, Πιστοποίηση Εκπαιδευτή ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, Πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ αλλά και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΠΕΚ κλπ.): 0,25 για κάθε πιστοποίηση ή επιμορφωτικό ρόλο με μέγιστο αριθμό μορίων 1.

11. Η δήλωση προτίμησης και η έδρα των υποψήφιων επιμορφωτών θα συνυπολογιστoύν στην κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα.
Η ΕΟΕ θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες βάσει των προσόντων και θα καταρτίσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Ε_Ε αποκλειστικά με βάση τη μοριοδότησή τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα κατατάσσονται στην ίδια σειρά αλφαβητικά.

Επί του προσωρινού πίνακα, αφού εγκριθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7025/12.09.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ – Υποβολή Ένστασης», και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από τον ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά τη άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης, η ΕΟΕ θα εισηγηθεί την τελική τοποθέτηση των Ε_Ε και ανάθεση έργου ανά νομό και επιμορφωτικό κέντρο, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κατάταξης, τις δηλώσεις προτίμησης/έδρας σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ανάγκες του Έργου. Η ανάθεση επιμορφωτικού έργου ανά νομό και επιμορφωτικό κέντρο στα μέλη της ομάδα των Ε_Ε και κάθε είδους διαδικασία στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου θα γίνεται ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΟΕ και έγκριση του ΔΣ του ΙΕΠ, δύναται δε να τροποποιείται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του επιμορφωτικού προγράμματος με όμοια διαδικασία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Έργου και τη διαθεσιμότητα των Ε_Ε.

Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση και των έως 70 Ε_Ε. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου σε κάθε επιμορφωτή σε σχέση με τον τόπο και με τον χρόνο υλοποίησής του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων (για να μην ξαναδημιουργούνται πίνακες κατάταξης με τυπική διαδικασία και μορφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιμορφωτές σε έναν νομό, θα επιλέγονται από τον όμορο ή τον εγγύτερο προς αυτόν. Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται οι επιμορφωτές να κληθούν να εκτελέσουν το έργο τους και εκτός έδρας προτίμησης, σε περίπτωση που υπάρξουν κενά σε κάποια περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, θέση επιμορφωτή των εκπαιδευτικών που ενδεχομένως κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο, δύναται να καλυφθεί με άλλους επιλεχθέντες επιμορφωτές στην Ε_Ε που πρόκειται να επιμορφωθούν οι ίδιοι σύμφωνα με την α’ φάση του προγράμματος ή έχουν ήδη επιμορφωθεί, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν εισήγησης της ΕΟΕ και απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1. Έργο των Επιμορφωτών των Εκπαιδευτικών (Ε_Ε) οι οποίοι θα επιλεγούν και θα παρακολουθήσουν ειδικό τριήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο περιεχόμενο και στην εφαρμογή των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά και πιο συγκεκριμένα:

 • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη φιλοσοφία, τη μέθοδο και τη λειτουργία των ΠΣ στα Θρησκευτικά στη διδακτική πράξη.
 • Η προσέγγιση της δομής και των βασικών διηκουσών εννοιών που διατρέχουν τις θεματικές ενότητες των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά.
 • Άσκηση στη διαμόρφωση της σχολικής τάξης σε κοινότητα μάθησης και την αξιοποίηση μεθόδων πολυτροπικής διδασκαλίας.
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθήματος.
 • Εκπόνηση ενός σχεδίου διδασκαλίας με βάση τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά.
 • Συνεργασία με την ΕΟΕ και τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και τους Σχολικούς Συμβούλου Θεολόγων.
 • Συμμετοχή σε άτυπα δίκτυα και κοινότητες συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς.
 • Συνεργασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω του ειδικού ιστότοπου του Έργου της Επιμόρφωσης στα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά.

Όλοι οι επιμορφωτές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις που θα ορίζει η ΕΟΕ για τις απαιτήσεις του έργου τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους αυτή.

4.2. Τα τελικά σχέδια διδασκαλίας των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, αφού εγκριθούν από την ΕΟΕ, θα αναρτηθούν στον ειδικό ιστότοπο του Έργου.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η καθοδήγηση, παρακολούθηση, συντονισμός, έγκριση και παραλαβή των σχεδίων διδασκαλίας καθώς και κάθε άλλου σχετικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα όλων των Επιμορφωτών των Εκπαιδευτικών θα γίνεται από την ΕΟΕ.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο της Ε_Ε στο πλαίσιο του Έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών», αφορά το σχολικό έτος 2016-2017.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ο κατάλογος με τα ονόματα των εντασσόμενων στο Μητρώο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ» καθώς και των φυσικών προσώπων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση του έργου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι αναρτητέος στον δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. και στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως ισχύει, και την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί πλήρως και προσηκόντως για το Μητρώο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ», μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 24:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στον αριθμό 2131335550 και 2131335551 ή με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα