edu.klimaka.gr

Πρόσκληση ΙΕΠ για Συγγραφείς Βιβλίων Μαθηματικών Δημοτικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ Β-Ε ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.4625/17-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φαξ 2131335111
e-mail: pekaval(ΑΤ)sch.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγγραφή νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψιν :
- Τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ’ αριθμ. 14/21-04-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ περί συγγραφής νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τη Β΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
- Το υπ αριθμ. Φ5/711/97347/Δ1/14-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ( ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).
- Την υπ’ αριθμ. 21/16-06-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Τους εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους Σχολικούς Συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ3, τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ , ΑΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά ή τη Διδακτική τους, να υποβάλουν, είτε ως μεμονωμένα πρόσωπα είτε ως ένωση/ομάδα προσώπων, αίτηση υποψηφιότητας για την συμμετοχή τους στις δύο συγγραφικές ομάδες που θα συγκροτηθούν για την συγγραφή δύο νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για την Β΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

2. Τους εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση για τη στελέχωση των ομάδων κρίσης-αξιολόγησης των ως άνω διδακτικών πακέτων.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συγγραφή δύο νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για την Β΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Κάθε διδακτικό πακέτο θα περιλαμβάνει:
1. Βιβλίο Μαθητή
2. Τετράδια Εργασιών
3. Βιβλίο Εκπαιδευτικού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το κάθε διδακτικό πακέτο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους συγγραφείς έως την 15η Φεβρουαρίου του 2017 προκειμένου να καταστεί δυνατή η προώθηση του στα σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Η κατάθεση των παραδοτέων της κάθε συγγραφικής ομάδας θα γίνει (με οπτικό δίσκο στο πρωτόκολλο του ΙΕΠ), σε τρεις φάσεις ισόχρονα κατανεμημένες και σε αντιστοιχία με το συνολικό χρόνο συγγραφής, ώστε καθένα από αυτά να αξιολογείται και να βελτιώνεται, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.
• Η παρακολούθηση της συγγραφής κάθε διδακτικού πακέτου θα γίνεται από τριμελή Ομάδα Κρίσης–Αξιολόγησης, σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο Σύμβουλο του ΙΕΠ για την παρακολούθηση της συγγραφής. Η ως άνω Ομάδα Κρίσης–Αξιολόγησης , θα αποτελείται από ένα μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά ή τη Διδακτική τους, έναν Σχολικό Σύμβουλο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έναν εν ενεργεία εκπαιδευτικό επίσης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το μέλος ΔΕΠ θα ορισθεί από το Δ.Σ. του ΙΕΠ μετά από σχετική εισήγηση του υπευθύνου Συμβούλου του ΙΕΠ για την παρακολούθηση της συγγραφής, ενώ τα άλλα δύο μέλη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Κρίσης –Αξιολόγησης θα επιλεγούν με απόφαση του Δ.Σ του ΙΕΠ με διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
• Η ομάδα κρίσης-αξιολόγησης θα υποβάλλει (χωριστά το κάθε μέλος ) εκθέσεις παρακολούθησης -αξιολόγησης για κάθε φάση κατάθεσης των παραδοτέων, και θα αξιολογήσει (το κάθε μέλος χωριστά) την τελική μορφή του διδακτικού πακέτου. Η ίδια ομάδα θα αξιολογήσει και το δείγμα γραφής , σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα Συγγραφέων
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική εμπειρία ενώ οι Σχολικοί Σύμβουλοι τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στη θέση του Σχολικού Συμβούλου.

Κατάθεση «Δείγματος γραφής»
Οι υποψήφιοι συγγραφείς θα πρέπει να καταθέσουν υποχρεωτικά , είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε ως ένωση - ομάδα - ατόμων, «δείγμα γραφής» που αφορά σε μικρό μέρος του Βιβλίου του Μαθητή και στα αντίστοιχα τμήματα από τα Τετράδια Εργασιών και από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Τα κεφάλαια που θα αναπτυχθούν καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του δείγματος , περιέχονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Η συγγραφή του δείγματος θα γίνει σύμφωνα με τα ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ), ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και τα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/new/ps.php ) , υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στις συνδέσεις μεταξύ των υπαρχόντων εγχειριδίων και στη μετάβαση από τάξη σε τάξη.

Η επιλογή των συγγραφέων θα γίνει με κριτήριο την βαθμολογία του δείγματος γραφής την οποία θα καταθέσει η Ομάδα Κρίσης - Αξιολόγησης στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ΙΕΠ, η οποία και θα εισηγηθεί προς το Δ.Σ του ΙΕΠ.

2. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαιτούμενα προσόντα
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επταετή διδακτική εμπειρία ενώ οι Σχολικοί Σύμβουλοι τουλάχιστον τετραετή προϋπηρεσία στη θέση του Σχολικού Συμβούλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .

Επιπρόσθετα προσόντα
1. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος στα μαθηματικά ή τη διδακτική τους, ή στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή στις Επιστήμες της Αγωγής-Παιδαγωγικές σπουδές.
2. Συμμετοχή σε αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού .
3. Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών .
4. Εμπειρία στη συγγραφή βιβλίων/εκπαιδευτικού υλικού .
5. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
6. Επιμορφωτικό έργο, ως επιμορφωτές (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), σε θέματα παιδαγωγικών θεωριών μάθησης, διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση.
7. Πιστοποίηση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη Β’ επιπέδου

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των προσόντων τους που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το προς προκήρυξη έργο από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ και εισήγησή της προς το Δ.Σ του ΙΕΠ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στην Ομάδα Κρίσης- Αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι συγγραφείς.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οι υποψήφιου συγγραφείς υποβάλλουν την πρόταση τους (δείγμα γραφής ) μόνο ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., www.iep.edu.gr, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και το «δείγμα γραφής».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 17/06 /2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 15/07 /2016 και ώρα 23:59.

2. ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., www.iep.edu.gr, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα .

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 17/06/2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 27 /06 /2016 και ώρα 23:59.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και αλήθεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, και οι υποψήφιοι συγγραφείς και κριτές-αξιολογητές υποχρεούνται να καταθέσουν, σε περίπτωση που ζητηθούν, αντίγραφα των προσόντων τους στο ΙΕΠ. Τυχόν τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Η επιλογή τόσο των συγγραφικών ομάδων όσο και των Ομάδων Κρίσης-Αξιολόγησης, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Το κάθε «Δείγμα γραφής» θα αξιολογηθεί από την τριμελή Ομάδα Αξιολόγησης-Κρίσης του αντίστοιχου διδακτικού πακέτου, με βάση τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.
Ειδικότερα, για τους υποψήφιους συγγραφείς, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που θα έχουν λάβει για το δείγμα γραφής. Για τους υποψηφίους για την Ομάδα Κρίσης-Αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των προσόντων τους που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το προς προκήρυξη έργο.

Επί του προσωρινού πίνακα, αφού εγκριθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 4625/17.06.2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγγραφή νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου – Υποβολή Ένστασης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από τον ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Μετά τη άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Τόσο το έργο των συγγραφέων όσο και αυτό των κριτών θα παρασχεθεί χωρίς αμοιβή.

Οι συγγραφείς θα μεταβιβάσουν το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε έκφανση του, όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων αυτών απεκδυόμενοι κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης ο δημιουργός του έργου δεσμεύεται ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ, και σύμφωνα με τους σκοπούς του.

Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της συνεργασίας (για οποιοδήποτε λόγο ) συγγραφέα ή μέλους της Ομάδας Κρίσης-Αξιολόγησης , το ΙΕΠ με απόφαση του Δ.Σ , κατόπιν εισήγησης του υπευθύνου για την παρακολούθηση της συγγραφής, Συμβούλου, διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να προβαίνει στις απαραίτητες αντικαταστάσεις είτε με άλλον συμμετέχοντα στην παρούσα διαδικασία , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσης, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΙΕΠ, είτε από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ με συνάφεια στο προς προκήρυξη έργο, είτε με απευθείας ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς. Ομοίως το ΙΕΠ δύναται να αναθέσει απευθείας σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς την συγγραφή των διδακτικών πακέτων εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επάρκεια γραφής (Το δείγμα γραφής θεωρείται επαρκές εφόσον συγκεντρώνει 70 μονάδες).

Πρώην μέλος της συγγραφικής ομάδας ή της ομάδας κρίσης –αξιολόγησης δεν θα αναφέρεται στο συγγραφικό πακέτο.

Το ΙΕΠ διατηρεί την ευθύνη της τελικής σύνθεσης των συγγραφικών ομάδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Α. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ


Οι υποψήφιοι συγγραφείς θα υποβάλλουν στο ΙΕΠ δείγμα γραφής 10-15 σελίδων, συνολικά, που αφορά μικρό μέρος του Βιβλίου του Μαθητή, του Τετραδίου Εργασιών και το αντίστοιχο μέρος από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Προκειμένου η αξιολόγηση του δείγματος να επεκταθεί και στην λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους και στην τεχνική αρτιότητά του, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται το περιεχόμενο της «πρωτότυπης σκιτσογράφησης» καθώς και η εικονογράφηση σε κενά πλαίσια που θα δείχνουν το μέγεθος της εικόνας. Περιεχόμενα των «Δειγμάτων γραφής»

Β΄ ΤΑΞΗ

α) Από τον Άξονα Γνωστικού Περιεχομένου του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σποuδών (ΔΕΠΠΣ) «Αριθμοί και πράξεις» και τη Θεματική Ενότητα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηματικών του Δημοτικού, «Οι αριθμοί από το 100, μέχρι το 1.000. Ανάγνωση και γραφή, δεκαδικό σύστημα»
Ένα κεφάλαιο: «Διαφορετική αξία θέσης των ψηφίων (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες)».

β) Από τον Άξονα Γνωστικού Περιεχομένου του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σποδών (ΔΕΠΠΣ) «Γεωμετρία»και τη Θεματική Ενότητα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηματικών του Δημοτικού, «Γεωμετρία»
Ένα κεφάλαιο: «Γνωριμία με τα γεωμετρικά στερεά: πυραμίδα, κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, σφαίρα και κύλινδρος».

Το κάθε κεφάλαιο θα αναπτύσσεται για δύο διδακτικές ώρες και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες, ασκήσεις και προβλήματα για το Βιβλίο του Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και οδηγίες για τον/την δάσκαλο/α στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού.

Ε΄ ΤΑΞΗ

α) Από τον Άξονα Γνωστικού Περιεχομένου του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σποuδών (ΔΕΠΠΣ) «Αριθμοί και πράξεις» και τη Θεματική Ενότητα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Δημοτικού, «Πράξεις Κλασμάτων»
Ένα κεφάλαιο: «Διαίρεση κλασμάτων ή Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα»

β) Από τον Άξονα Γνωστικού Περιεχομένου του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σποuδών (ΔΕΠΠΣ) «Γεωμετρία»και τη Θεματική Ενότητα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Δημοτικού, «Γεωμετρία»
Ένα κεφάλαιο: «Υπολογισμός του μήκους ενός κύκλου»

Το κάθε κεφάλαιο θα αναπτύσσεται για δύο διδακτικές ώρες και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες, ασκήσεις και προβλήματα για το Βιβλίο του Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και οδηγίες για τον/την δάσκαλο/α στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Κριτήρια αξιολόγησης Βιβλίου του Μαθητή

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το βιβλίο του μαθητή είναι τα ακόλουθα:

Περιεχόμενο Μονάδες 30

 • Επιλογή αξιόλογης και ουσιαστικής γνώσης.
 • Επιστημονική ορθότητα.
 • Διάχυση της διαθεματικότητας και επινόηση διαθεματικών δραστηριοτήτων. Προώθηση ανάπτυξης δεξιοτήτων και στάσεων για αυτόνομη μάθηση.
 • Σύνδεση με το περιβάλλον, την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή.
 • Συμβατότητα ερωτήσεων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων με τον τίτλο του κεφαλαίου.
 • Δομή - Οργάνωση Μονάδες 20
 • Σύνδεση με την προηγούμενη γνώση.
 • Συνοχή των επιμέρους στοιχείων (κείμενα, εικόνες, παραθέματα, ασκήσεις, δραστηριότητες).
 • Κατάλληλος αριθμός ερωτήσεων και ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
 • Προώθηση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας του μαθητή και του εκπαιδευτικού.
 • Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα Μονάδες 30
 • Αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική.
 • Σαφήνεια των στόχων.
 • Αρμονική κάλυψη γνωστικών, μεταγνωστικών συναισθηματικών, ψυχοκινητικών, κοινωνικών και αξιακών τομέων.
 • Τρόπος αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών.
 • Διαβάθμιση δραστηριοτήτων-εργασιών για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση (ΑΜΕΑ, προικισμένα παιδιά, αλλοδαποί κλπ).
 • Μέθοδοι διδασκαλίας πολλαπλές και εναλλακτικές με έμφαση στις συλλογικές και διερευνητικές.
 • Δραστηριότητες και εργασίες διαθεματικά αξιόλογες και υλοποιήσιμες στο διαθέσιμο χρόνο.
 • Γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα.
 • Χρήση επιπέδων γλώσσας ανάλογα με την ηλικία.

Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους Μονάδες 10

 • Αισθητική παρουσία και ελκυστικότητα των απεικονίσεων.
 • Κατάλληλη και συνεπής χρήση χρωμάτων.
 • Κατάλληλη συσχέτιση κειμένου με τις απεικονίσεις.
 • Απεικονίσεις που διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών.
 • Καταλληλότητα τίτλων στις απεικονίσεις.

Τεχνική αρτιότητα Μονάδες 10

 • Τρόπος παρουσίασης: α) Στόχων κάθε κεφαλαίου στην αρχή της υπό μορφή προκαταβολικών οργανωτών β) εννοιών και λέξεων κλειδιών και γ) περιλήψεων στο τέλος των ενοτήτων. (συμπερασμάτων στο τέλος των κεφαλαίων)
 • Σαφής και συνεπής κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων.
 • Αναγραφή τίτλου κεφαλαίου σε κάθε σελίδα.
 • Σαφής και συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας.

2. Κριτήρια αξιολόγησης Τετραδίου Εργασιών

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το τετράδιο του μαθητή είναι τα ακόλουθα:

 • Πληρότητα και άμεση σύνδεσή του με το Βιβλίο του Μαθητή και το βιβλίο του εκπαιδευτικού.
  Μονάδες 15
 • Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση.
  Μονάδες 10
 • Ποικιλία εργασιών για εξάσκηση, εμπέδωση, επέκταση και εφαρμογή της νέας γνώσης σε ανάλογες και διαφοροποιημένες καταστάσεις.
  Μονάδες 20
 • Ύπαρξη διαφοροποιημένων ασκήσεων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας τόσο για το σχολείο όσο και για το σπίτι. Ύπαρξη κατάλληλων πινάκων για την καταγραφή παρατηρήσεων, μετρήσεων, υπολογισμών, συμπερασμάτων κλπ.
  Μονάδες 20
 • Καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της συνεργατικότητας καθώς και ενεργοποίηση κινήτρων ουσιαστικής και βιωματικής εμπλοκής.
  Μονάδες 20
 • Αισθητική εμφάνιση, ελκυστικότητα και παιδαγωγική λειτουργικότητα των απεικονίσεων.
  Μονάδες 15

3. Κριτήρια αξιολόγησης Βιβλίου του Εκπαιδευτικού

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το βιβλίο του εκπαιδευτικού είναι τα ακόλουθα:

1. Γενικές οδηγίες Μονάδες 20

 • Ανάπτυξη γενικών αρχών μαθήματος.
 • Προτάσεις αξιοποίησης του διδακτικού υλικού.
 • Παρανοήσεις που ενδέχεται να έχουν οι μαθητές/τριες για συγκεκριμένες έννοιες των Μαθηματικών (με βάση την βιβλιογραφία και την έρευνα στη διδακτική των μαθηματικών) και διδακτικές προτάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν.

2. Διδακτικές προτάσεις Μονάδες 40

 • Προτάσεις διδασκαλίας που εξειδικεύουν και συμπληρώνουν κατά περίπτωση τις γενικές διδακτικές προτάσεις ανά διδακτική ενότητα.
 • Προτάσεις συγκροτημένων εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων.

3. Πηγές - εποπτικό υλικό Μονάδες 20

 • Προτάσεις αξιοποίησης ιδεών, βιβλιογραφίας, πηγών και εποπτικού υλικού (χειραπτικών εργαλείων) από τον εκπαιδευτικό για την οργάνωση εναλλακτικών προσεγγίσεων στις επιμέρους θεματικές ενότητες.
 • Προτάσεις για αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και σχετικών πηγών από το διαδίκτυο.

4. Προτάσεις αξιολόγησης. Μονάδες 20

 • Σύντομη εισαγωγή για την αξιολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα των Μαθηματικών.
 • Δείγματα εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό.
 • Δείγματα εναλλακτικών τρόπων αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών.

Η συνολική βαθμολογία του δείγματος θα προκύψει με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια Συνολικής βαθμολογίας δείγματος

Συντελεστής Βαρύτητας
Βιβλίο Μαθητή 45%
Τετράδια Εργασιών 35%

Βιβλίο Εκπαιδευτικού
20%
Σύνολο 100%

Το δείγμα γραφής θεωρείται επαρκές εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον 70 μονάδες.

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΘ. ΣΚΟΥΡΑΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ
Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα