Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σολεία 2019

Προστέθηκαν 09 νέες μεταθέσεις στις 04 υφιστάμενες μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία , με τη διαδικασία των μεταθέσεων 2018 - 2019

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2019

Προστέθηκαν και οι 26 μεταθέσεις ειδικότητας ΠΕ79.01 στις προηγούμενες μεταθέσεις 51 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία, στα πλαίσια των μεταθέσεων σχολικού έτους 2018-2019

Προκήρυξη για θέσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τροποποιήσεις)

Παρατείνετα η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. Παράλληλα από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 παρέχεται και η δυνατότητα τροποποιήσεων σε υφιστάμενες αιτήσεις

Προκήρυξη για Θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιήσεις)

Παρατείνετα η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. Παράλληλα από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 παρέχεται και η δυνατότητα τροποποιήσεων σε υφιστάμενες αιτήσεις

Αγωγές Εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για Δώρο Πάσχα / Χριστουγέννων

Οδηγίες προς τις υπηρεσίες για τη διαχείριση αιτήσεων χορήγησης αναδρομικά επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Διακοπών σε εκπαιδευτικούς

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 2019

Ανακοινώθηκαν νέες πρόσθετες προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που καλούνται να παρουσιασθούν στις υπηρεσίες τοποθέτησης από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Προσλήψεις Αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις 36 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται το διάστημα ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ ΕΕΕΕΚ 2019

Καταστάσεις με μεταθέσεις 112 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) και ΕΕΕΕΚ 2019

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν 163 μεταθέσειες Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕ, ΚΕΣΥ, στο πλαίσιο των μεταθέσεων σχολικού έτους 2018 - 2019

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2019

Οι ονομαστικές καταστάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατίθενται σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες μεταθέσεων σχολικού έτους 2019