Εγκύκλιος Διορισμού Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Καλούνται από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ14.01 (ΠΕ87.01), ΠΕ18.01 (ΠΕ89.01) και ΠΕ19 (ΠΕ86) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 να καταθέσουν αίτηση διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 03 έως 05 Ιουνίου 2019.

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Ανακοίνωση με έγκριση 15 αμοιβαίων μεταθέσεων για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 2019

Αιτήσεις για Πρόσληψη Εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2019 2020

Καλούνται ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για πρόσληψη ως Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, να υποβάλουν ή να αποστείλουν σχετική αίτηση από Πέμπτη 30/05/2019 έως Τετάρτη 5/06/2019

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Ανακοινώθηκαν πρόσθετες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) σχολικού έτους 2019. Το σύνολο των μεταθέσεων ανέρχεται σε 455+43+2 έναντι 472 την προηγούμενη χρονιά.

Καθορισμός οργανικών θέσεων διδακτικού προσωπικού σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

Ορίζεται ο τρόπος τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτκών σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία

Εγκύκλιος Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης / Εκπαιδευτικές Άδειες 2019 2020

Ορίζεται το πλαίσιο χορήγησης και ανανέωσης Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς Υποτρόφους του ΙΚΥ, σε εκπαιδευτικούς για απόκτηση ιατρικής ειδικότητες και σε εκπαιδευτικούς για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 σε Υπουργείο / Διευθύνσεις

Καλούνται εκπαιδευτικοί πληροφορικής ΠΕ86 που ενδιαφέρονται για απόσπαση στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, στο ΔΟΑΤΑΠ ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να συμπληρώσουν σχετική αίτηση από 28/5/2019 έως και 4/6/2019.

Εγγραφή Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ σε πίνακες ΑΣΕΠ

Καλούνται εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά για ένταξη σε πίνακες κατάταξης ΑΣΕΠ, για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών

Ανάληψη Υπηρεσίας Νοεδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών

Αναφέρονται διευκολύνσεις για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σε σχολεία ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Διορισμοί Εκπαιδευτικών ΠΕ60 Νηπιαγωγών (διοριστέοι ΑΣΕΠ 2008 με Διευκρινίσεις)

Ανακοινώθηκαν διορισμοί 39 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, εγγεγραμμένοι στους καταλόγους επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2018.

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Ανακοινώθηκαν Αμοιβαίες Μεταθέσεις 14 Εκπαιδευτικών την Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις αιτήσεις σχολικής περιόδου 2018 - 2019

Πρόσκληση για θέσεις Συμβούλων Τετραετούς Θητείας στο ΙΕΠ

Καλούνται από το ΙΕΠ εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για Τετραετή Απόσπαση σε θέση Συμβούλου Α' ή Β' στο ΙΕΠ, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση από 15/5/2019 έως 31/05/2019 και ώρα 13:00.