edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικο 2024-2027

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2024-2025

Μετάβαση στις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό έτους 2023-2024

Αρ.Πρωτ.63871/Η2/07-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4903/2022 (Α’ 46) «Προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων »
8. Το Π.Δ. 79/2023 (Α’131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
10. Την αριθμ. 156347/Υ1/16.12.2022 ( Β΄ 6461) Υπουργική απόφαση «Ορισμός κατηγοριών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο όργανο και ορισμός αποφαινομένου οργάνου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την αριθμ. 19003/Η2/22-2-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου Ημισφαίριου».
12. Την αριθμ. 148717/Η2/28-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Κ546ΝΚΠΔ-ΤΛΟ )Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό».
13. Τα αριθμ. 1/9 -4-2024 και 2/18 -4-2024 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
14. Την αριθμ. 49355/Η2/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΥΔ46ΝΚΠΔ-ΣΜΣ) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2024-2025 και 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο».
15. Tην αριθμ. 72460/B3/30-06-2023 (ΑΔΑ: 62Β646ΜΤΛΗ-Ν3Μ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης επόμενων οικονομικών ετών, σε βάρος του ΑΛΕ 2120189001 του Ειδικού Φορέα 1019-206».
16. Την αριθμ. 49739/B3/15-5-2024 (ΑΔΑ: 6Μ4146ΝΚΠΔ-Γ7Β) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης επόμενων οικονομικών ετών, σε βάρος του ΑΛΕ 2120189001 του Ειδικού Φορέα 1020-206».
17. Τις αριθμ 2246/30-5-2024 (ΑΔΑ: 6Φ2246ΝΚΠΔ-Δ5Ζ), Φ.14/4114/03-6-2024 (ΑΔΑ: 6Ω1Ε46ΝΚΠΔ-Ρ1Β), 8833/04-6-2024 (ΑΔΑ: 9ΛΞΨ46ΝΚΠΔ-706), Φ.50/2707/30-5-2024 (ΑΔΑ: Ρ4Ν146ΝΚΠΔ-Ω8Ο), 6613/04-6-2024 (ΑΔΑ:60ΣΒ46ΝΚΠΔ-2ΦΗ), 4124/104/28-5-2024 (ΑΔΑ: Ψ9Η146ΝΚΠΔ-ΞΟΞ), 3193/03-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ17Ξ46ΝΚΠΔ-Ι8Β), 15660/03-6-2024 (ΑΔΑ: 96ΘΝ46ΝΚΠΔ-ΟΕ7), 20790/03-6-2024 (ΑΔΑ: ΡΒΞΩ46ΝΚΠΔ-7Α0), 13185α/03-6-2024 (ΑΔΑ: 99ΔΑ46ΝΚΠΔ-Ν13), Φ.14.2/4443/31-5-2024 (ΑΔΑ: 9Μ4Ω46ΝΚΠΔ-ΡΡΓ), Φ.14.2/4440/31-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΡ946ΝΚΠΔ-ΠΑ7), 3087/30-5-2024 (ΑΔΑ: 6Σ7Δ46ΝΚΠΔ-ΤΝΩ), Φ.31.42/7123/28-5-2024 (ΑΔΑ: 96ΜΜ46ΝΚΠΔ-ΙΞΡ), 8730/31-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΞΨ46ΝΚΠΔ-ΞΤ5), 4560/31-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΔΣ46ΝΚΠΔ-ΩΡ3), 11088/29-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΑΨ46ΝΚΠΔ-ΧΣΓ), 5793/05-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΦΤ46ΝΚΠΔ-Ι3Ε), Φ.14/6609/29-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΡ746ΝΚΠΔ-ΙΣ1), 3865/29-5-2024 (ΑΔΑ: 9Κ5Χ46ΝΚΠΔ-ΥΤΓ), 4118/102/28-5-2024 (ΑΔΑ: 9Ι2646ΝΚΠΔ-4Β3), 4119/103/28-5-2024 (ΑΔΑ: 629Ν46ΝΚΠΔ-Δ71), Φ.35/2587/30-5-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΡ46ΝΚΠΔ-4Α5), 8615/31-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΩΟ46ΝΚΠΔ-Ψ9Ε), 8613/31-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΟΘ46ΝΚΠΔ-43Θ), 8617/31-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΛ146ΝΚΠΔ-ΩΥΙ), Φ.14.1/4428/31-5-2024 (ΑΔΑ: Ρ63046ΝΚΠΔ-7ΟΧ), Φ.14.3.1/3470/31-5-2024 (ΑΔΑ: 9Λ2Ζ46ΝΚΠΔ-5ΞΛ), 3719/03-6-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΝΤ46ΝΚΠΔ-ΧΞΥ), 13490/30-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΜΖ46ΝΚΠΔ-Τ5Ω), 17283/05-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΘΜ46ΝΚΠΔ-2ΤΓ), Φ.14.2/2420/05-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΤΛ46ΝΚΠΔ-Υ5Θ), Φ.14.2/4816/30-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΞΒ46ΝΚΠΔ-ΝΟΚ), Φ.14.9/5321/05-6-2024 (ΑΔΑ: 6Σ6446ΝΚΠΔ-ΓΚΝ), 8729/05-6-2024 (ΑΔΑ: 6ΣΤΡ46ΝΚΠΔ-Θ8Ο), 8730/05-6-2024 (ΑΔΑ: 62Ζ346ΝΚΠΔ-Ι7Υ), 9675/29-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΤΟ46ΝΚΠΔ-ΠΘΧ), ΑΔΑ: 6ΨΧ146ΝΚΠΔ-Γ4Ζ, 1245/06-6-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΕ246ΝΚΠΔ-11Ξ), 3582/04-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΩΦ46ΝΚΠΔ-ΣΡΦ), Φ.14.2/9767/31-5-2024 (ΑΔΑ: ΡΗΖ146ΝΚΠΔ-ΕΘ2), 3088/ΕΞ 2024/05-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΡΩ46ΝΚΠΔ-Β4Σ), 3172/31-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΧΓΩ46ΝΚΠΔ-ΚΗΕ), 7675/06-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΒ346ΝΚΠΔ-ΖΘ5), 9204/30-5-2024 (ΑΔΑ: 62Χ246ΝΚΠΔ-Θ53), 12806/05-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ψ46ΝΚΠΔ-ΥΣΣ), Φ.2.2/7943/06-6-2024 (ΑΔΑ: ΡΦΜΓ46ΝΚΠΔ-0ΦΖ), Φ.Ν1/4332Α/30-5-2024 (ΑΔΑ:6ΥΗ246ΝΚΠΔ-9ΣΓ), 2952/7-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΟΣΥ46ΝΚΠΔ-ΘΔΛ), 5498/29-5-2024(ΑΔΑ: Ψ24Γ46ΝΚΠΔ-ΥΣΚ), ΑΔΑ: ΨΥΗ546ΝΚΠΔ-ΙΙ5, 6831/30-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ6946ΝΚΠΔ-ΟΤ8), 1979/4-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ6Τ46ΝΚΠΔ-ΤΓΧ),16882/4-6-2024(ΑΔΑ:9Β3646ΝΚΠΔ-Μ74),16881/4-6-2024(ΑΔΑ:6Λ9Φ46ΝΚΠΔ-ΘΗ6), 7234/29-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣΡ46ΝΚΠΔ-ΦΘ1), Φ.14.5/ 5812/29/05/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΝΙ46ΝΚΠΔ-9ΜΩ), 1815/29-5-2024 (ΑΔΑ: 63Δ546ΝΚΠΔ-5Χ7), 1816/29-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΛΚΤ46ΝΚΠΔ-ΝΧ1), 5813/5-6-2024(ΑΔΑ:6ΖΔ146ΝΚΠΔ-Α9Ζ), 14706/29-5-2024 (ΑΔΑ:
9ΛΛΑ46ΝΚΠΔ-ΓΚΧ), Φ.14.5/3943/7-6-2024 (ΑΔΑ: 633Χ46ΝΚΠΔ-Ι00), 1815/29-5-2024 (ΑΔΑ:63Δ546ΝΚΠΔ-5Χ7), 1816/29-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΛΚΤ46ΝΚΠΔ-ΝΧ1), 9003/7-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΕΓ46ΝΚΠΔ-ΜΥΝ), 6269/4-6-2024 (ΑΔΑ:6ΖΗΘ46ΝΚΠΔ-ΓΦΛ) Αποφάσεις ανάληψης πίστωσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
18. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
19. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

Α.1
ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
Σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027

(...) (σ.σ. 124 αποσπάσεις)

Α.2
ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
Σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

Α.3
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
Σχολικό έτος 2024-2025

(...) (σ.σ. 04 απσπάσεις)

Β.1
ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
2025, 2026 και 2027 Ν. Ημισφαιρίου

(...) (σ.σ. 06 αποσπάσεις)

Β.2
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
2025 Ν. Ημισφαιρίου

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α’ 145/2016).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2024-2025

Σχετικά Άρθρα