Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2019

Πίνακες με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που εγκρίθηκαν από το σχολικό έτος 2018 2019

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (Τοποθετήσεις - Πίνακες)

Ανακοινώθηκαν οι νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στις 13 περιφέρειες της χώρας με την θητεία τους να ορίζεται έως 31 Ιουλιόυ 2022

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Διαδικασίες - Προθεσμίες)

Διευκρινίσεις για την περίοδο υποβλής αιτήσεων παραίτησης από εκπαιδευτικούς, η οποία ορίζεται από 01 έως 10 Απριλίου 2019

Εγγραφή Κοινωνικών Λειτουργών στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Μετά και τη σύσταση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), είναι υποχρέωση των απασχολούμενων σε θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους σχετική βεβαίωση εγγραφής, η οποία είναι και προαπαιτούμενη για την άσκηση επαγγέλματος

Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2018 - 2019

Καλούνται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ02 που ενδιαφέρονται για απόσπαση σε σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας (Βρυξέλες - Λουξεμβούργο) να υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά από 6-3-2019 έως και 18-3-2019 και ώρα 14:00.

Διευκρινίσεις για Άδειες σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Προστέθηκαν διευκρινίσεις για στήριξη της φορντίδας τέκνων σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.

Πρόσκληση απόσπασης προσωπικού στο ΑΣΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για απόσπαση στο Κεντρική Υπηρεσία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μπορούν να συμπληρώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο  αίτηση έως 12/3/2019:

Επιλογή Διευθυντών / Υποδιευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προστέθηκαν οι κυρωμένοι πίνακες επιλογής υποψηφίων διευθυντών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IΙ.

Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων

Πρόσκληση μετάταξης εκπαιδευτικών στο Κέτνρο Γραφής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη Διευθυντών στο Υπουργείο Παιδείας

Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ευθύνης, επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ορισμός Διευθυντών- Υποδιευθυντών σε Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Ανακοίνωση με τον ορισμό Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Αρσάκειο - Τοσίτσειο) για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Πενταετής)

Ανακοινώθηκε η ανανέωση πενταετούς απόσπασης δύο (02) εκπαιδευτικών σε επιτελική δομή ΕΣΠΑ, από 31 ΔΕΚ.2018