edu.klimaka.gr

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ' ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ' ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΦΕΚ 1409/2000 τ.Β')

Αριθ. ΣΤ5/56
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 α) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 A).
 β) Του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
 γ) Του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α).
 δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 28Α).

2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

3. Την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας των σχολικών και υπηρεσιακών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αποφασίζουμε:

Α΄. Αναθέτουμε από την έναρξη ισχύος του Ν. 2817/2000 στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών των άρθρων 4 και 7 του Ν.1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), την υπογραφή των εγγράφων και την έκδοση των κάθε είδους διοικητικών πράξεων «Με εντολή Υπουργού», που απαιτούνται για την άσκηση από αυτούς των παρακάτω μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων:

1. Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 56, παρ. 1 του Ν. 1566/1985).

2. Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 56. παρ. 1 του Ν. 1566/1985).

3. Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ (άρθρο 14 του ΠΑ. 398/1995 ΦΕΚ 223/τ.Α/1995).

4. Κατανομή των σχολικών μονάδων σε περιοχές τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (άρθρο 13 του Π.Δ. 398/1995).

5. Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ (άρθρο 14 του Π.Δ. 398/1995).

6. Κύρωση πινάκων Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 20 του Π.Δ. 398/1995).

7. Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 20 του ΠΔ 398/95) και Προϊσταμένων Γραμματείας των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 65 του Ν. 2683/99).

8. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων τομέων ΣΕΚ (άρθρο 18 του Π.Δ. 398/1995).

9. Απαλλαγή Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ από τα καθήκοντα τους (άρθρο 54 του Ν. 2413/1996).

10. Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών σχολικών μονάδων (άρθρο 11 του Ν. 1566/1985).

11. Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ (άρθρο 11 του Ν. 1566/1985) και άρθρο 16 του Ν. 1824/1988).

12. Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής και Υποδιευθυντής (άρθρο 11 του Ν. 1566/1985).

13. Έγκριση μετακίνησης Σχολικών Συμβούλων, Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, Γραφείων Φ.Α. και Τ.Ε.Ε. και γενικά εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας (Κ.Υ.Α. 2/70417/0022/30.8.99 ΦΕΚ 1967/τ.Β/99). Θεώρηση των καταστάσεων των εξόδων κίνησης και εκτός έδρας δαπανών και αποστολή σης αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε).

14. Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ (Π.Δ. 75/1986, 399/1995 και 201/1997).

15. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

16. Ανάθεση διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων ξένων γλωσσών, μουσικής, καλλιτεχνικών μαθημάτων και φυσικής αγωγής σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε με ολική απόσπαση, είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, είτε με υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 4 του Ν. 1566/1985).

17. Απόσπαση εκπαιδευτικών σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης για τη διάρκεια της διεξαγωγής εις βάρος τους ένορκης διοικητικής ανάκρισης (άρθρο 16, κεφ. Γ παρ. 7 του Ν. 1566/1985).

18. Έγκριση προκηρύξεων, εκλογή υποτρόφων, παράταση υποτροφιών, μετεγγραφή υποτρόφων, αύξηση του ποσού υποτροφιών και του αριθμού υποτρόφων(άρθρο 2 του Π.Δ. 173/1985 ΦΕΚ 59/Α/1985).

19. Διάθεση εκπαιδευτικών που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού (άρθρο 54 παρ. 5 του Ν. 1566/1985).

20. Μερική ή ολική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν (άρθρα 14, παρ. 14,31 και 54 παρ. 5 του Ν. 1566/1985).

21. Συγκρότηση Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 111 παρ. 3 του Ν. 1892/90 ΦΕΚ 101Α, ΥΑ Γ1/377/865/18.3.92 ΦΕΚ 577 Β΄ και ΥΑ Γ2/4867/28.8.92 ΦΕΚ 629 Β΄).

22. Απόσπαση Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 111 του Ν. 1892/1990) καθώς και υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) (Υ.Α. Γ2/1111/22.2.96) και Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) (Υ.Α Γ2/3798/20.6.97).

23. Απόσπαση εκπαιδευτικών που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχολεία της έδρας τους (άρθρο 16, κεφ. Γ΄ παρ. 8 του Ν. 1566/1985).

24. Απόσπαση προσωρινών αναπληρωτών από σχολείο σε άλλο σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης (άρθρο 16, κεφ. Γ, παρ. 3 του Ν. 1566/1985).

25. Καθορισμός της σχολικής περιφέρειας κάθε σχολείου για την εγγραφή και φοίτηση μαθητών (Χωροταξική κατανομή).

26. Έγκριση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διαγωγή «κακή» και τροποποίηση χαρακτηρισμού διαγωγής μαθητή ως «κακής» ή «επιμέμπτου» (άρθρο 1 του Β.Δ. 196/1972 ΦΕΚ 41/Α/1972).

27. Έγκριση λειτουργίας Κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύκεια (ημερήσια και εσπερινά) καθώς και τμημάτων μαθημάτων επιλογής (Υ.Α Γ2/3016/4.9.2000 ΦΕΚ 1157 Β΄).

28. Έγκριση λειτουργίας τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων (άρθρο 2 του Ν. 1894/1990).

29. Ανάθεση διδασκαλίας στις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα (άρθρο 2 του Ν. 1894/1990).

30.Ανάθεση διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου με υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια) για την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας του σχολείου τους (άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2517/97-ΦΕΚ160Α΄).

31. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 14 παρ. 16 του Ν. 1566/85)

32. Ορισμός εκκαθαριστών αποδοχών προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 162275/3422/14.10.1971 ΦΕΚ 814/τ. Β/1971).

33. Έκδοση αποφάσεων για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, προσωρινή και οριστική τοποθέτηση των επανερχομένων από το εξωτερικό εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες (άρθρο 16. κεφ. Β΄, παρ. 4 του Ν. 1566/1985 Π.Δ. 50/1996 ΦΕΚ45/Α/1996).

34. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης της διεύθυνσης (άρθρο 16. κεφ. Β΄ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 Π.Δ. 50/1996).

35. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλα σχολεία της ίδιας διεύθυνσης, (άρθρο 16, κεφ. Γ΄ του Ν. 1566/1985).

36. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης απόλυσης λόγω συμπλήρωσης 35ετίας ή ορίου ηλικίας εκπαιδευτικών των δημοσίων, ξένων και ιδιωτικών σχολείων ισότιμων με τα δημόσια (άρθρο 2 του Π.Δ. 472/1983 και άρθρο 1 του Π.Δ. 173/1985).

37. Έκδοση πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις (άρθρο 17 του Ν. 2470/97, άρθρα 2 και 4 του Ν. 1600/86, άρθρα 6, 18, 20, 33 του Ν. 1824/88, άρθρα 74 και 89 του Ν. 1566 / 85 άρθρα 23, 59, 61 του Ν. 2413/96, άρθρο 19 του Ν.1514/85, άρθρο 11 του Ν. 1810/88 άρθρο 3 του Ν. 2320/95, άρθρο 9 του Ν. 2390/90, άρθρο 8 του Ν. 2592/98, άρθρο 7 του Ν. 1865/89, άρθρα 8 και 9 του Ν. 2817/2000. άρθρα 17 και 19 του Ν. 1543/85 άρθρο 10 του Π.Δ. 789/70 και άρθρο 3 του Π.Δ. 298/76) ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

38. Έκδοση πράξης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας και πράξη αποδοχής παραίτησης εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (Π.Δ. 472/1983 και 173/1985)

39. Εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου πλην της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης (άρθρο 145 του Ν. 2683/99 ΦΕΚ 19Α΄).

40. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη θέση εκπαιδευτικού σε αυτοδίκαιη αργία, ύστερα από επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 2683/99), καθώς και της θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία για τον εκπαιδευτικό που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση (άρθρο 103 παρ.1 του Ν. 2683/99).

41. Έκδοση βεβαίωσης-πιστοποίησης του δικαιώματος για χορήγηση επιδόματος αγοράς κατοικίας σε προβληματικές περιοχές της Χώρας (άρθρο 9 του N. 2085/92).

42. Αποδοχή παραίτησης και ανάκληση παραίτησης εκπαιδευτικών των δημοσίων, ξένων κατ ιδιωτικών σχολικών μονάδων που είναι ισότιμες με τις δημόσιες (άρθρο 2 παρ. 3 Π.Δ. 472/83 και άρθρ. 1 Π.Δ. 173/85).

43. Διαβίβαση δικαιολογητικών για τη σύνταξη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Β.Δ. 196/72).

44. Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων και Χρονοεπιδομάτων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπαλλήλων που ανήκουν στις υπηρεσίες τους και σπς σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους (Ν. 2470/97).

45. Χορήγηση στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κανονικών και αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης, τοκετού, μητρότητας, και λοιπών διευκολύνσεων, αδειών εξετάσεων και αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους (άρθρα 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 και 60 του Ν. 2683/99).

46. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (άρθρο 31 του Ν. 2683/1999)

47. Παραπομπή υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές (άρθρ. 56 του Ν. 2683/1999).

48. Χορήγηση των νομίμων συνδικαλιστικών αδειών για συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων τους (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1235/82 και του Ν. 1264/82).

49. Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών πλην μελών Δ.Σ. της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ (άρθρα 17 και 18 του Ν. 1264/82 ΦΕΚ 79Α, άρθρο 14 του Ν. 2085/92 ΦΕΚ 170 Α, άρθρο 11 του Ν. 2336/95 ΦΕΚ 189Α, άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 1400/83ΦΕΚ 156Α΄ και άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112 A΄).

50. Χορήγηση άδειας για την άσκηση καθηκόντων ως αιρετών μελών αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΝΑ) (άρθρο 113 παρ. 1 και 2 του ΠΑ 30/96 ΦΕΚ 21Α, άρθρο 35 παρ. 8 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180Α΄, άρθρο 9 παρ.10 του Ν. 2623/98 ΦΕΚ 139 Α΄, άρθρο 298 του Π.Δ. 410/95-ΦΕΚ 231Α΄, άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180Α΄).

51. Εκτίμηση των αναγκών σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας και χορήγηση αυτών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των χορηγουμένων από το ΥΠΕΠΘ συνολικών ποσοτήτων κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο 8 του Π.Δ. 472/83ΦΕΚ 181 Τ.Α΄).

52. Κύρωση των πινάκων προακτέων και έκδοση της απόφασης για προαγωγή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τον πίνακα προακτέων που καταρτίζει το οικείο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ (άρθρ. 16 κεφ. Α΄ παρ. 3α του Ν. 1566/1985).

53. Κύρωση των πινάκων προαγωγών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ιδιωτικών σχολικών μονάδων (άρθρ, 62 του Ν. 1566/85).

54. Έκδοση απόφασης για απόλυση λόγω νόσου και πράξεων θέσεως σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου και επαναφοράς στην ενέργεια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ξένων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων που είναι ισότιμες με τις δημόσιες (άρθρ. 1 του Π.Δ. 173/85 και άρθρ. 2 παρ. 4 του Π.Δ. 472/83).

55. Έκδοση πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΔΕ (άρθρ. 2 παρ. 6 του Π.Δ. 472/83).

56. Χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ξένων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων που είναι ισότιμες με τις δημόσιες μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ότι ο τίτλος σπουδών τους έχει σχέση με το αντικείμενο της υπηρεσίας τους (άρθρ. 3 παρ. 3 του Π.Δ. 472/83 Ν. 2470/97).

57. Έγκριση μεταφοράς ιδιωτικών σχολείων Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε άλλο διδακτήριο μέσα στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 472/83).

58. Έγκριση λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων τις απογευματινές ώρες (άρθρο 7 παρ. 5 του Π.Δ. 472/83).

59. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταλληλότητας διδακτηρίου ιδιωτικού σχολείου, φροντιστηρίου και ιδιωτικών Τ.Ε.Ε (άρθρ. 40 του Ν. 682/77, άρθρο 65 του Α.Ν. 2545/40, άρθρο 5 παρ. 3 του Β.Δ. 685/72 και Υ.Α. Φ. 621.32/129/70882/75 ΦΕΚ 423Β΄).

60. Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίων (άρθρα 65, 68 του Α. Ν. 2545/40) και Κέντρων Ξένων Γλωσσών (άρθρο 1 του Α.Ν. 284/68), χορήγηση άδειας χρήσης προσωνυμίας, (άρθρα 73 και 83 του Α. Ν. 2545/40, άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 372/98 και άρθρο 7 παρ. 3, 4 του Π.Δ. 472/83) τροποποίηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών (άρθρα 65 και 68 του Α.Ν. 2545/40) και χορήγηση άδειας οικοδιδασκαλίας (άρθρο 75 του Α.Ν. 2545/40).

61. Χορήγηση άδειας λειτουργίας, ανανέωσης και μεταφοράς Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών (άρθρα 65, 66, 67, 69, 74 του Α. Ν. 2545/40 ΦΕΚ 287 τ.Α΄ και άρθρ. 1, 2 του Α.Ν. 284/68ΦΕΚ32Α΄).

62. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οικοτροφείου στα Ιδιωτικά Σχολεία και ανάκληση των αδειών αυτών (άρθρα 20 και 23 του Ν. 682/77, ΦΕΚ 244-Α).

63. Επέκταση διδακτηριακού και εργαστηριακού χώρου των σχολικών μονάδων (άρθρο 5, παρ.2 του Β.Δ. 685/72).

64. Διορισμός Διευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων και φροντιστηρίων (Α. Ν. 2545/40 και Ν. 682/1977).

65. Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών (άρθρα 70 & 75 του Α.Ν. 2545/40).

66. Συγκρότηση επιτροπών απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 111 παρ. 4 του Ν. 1892/90 ΦΕΚ 101-Α).

67. Συγκρότηση ομάδας παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης (Εγκ. ΥΠΕΠΘ Γ2/5969/16.12.99).

68. Συγκρότηση επιτροπών εκκαθάρισης αρχείων κ.λ.π. (Π.Δ. 899/80 άρ. 11 ΦΕΚ 223 τ.Α΄).

69. Ανάθεση διδασκαλίας σε ιδιώτες των μαθημάτων μουσικής και της άσκησης στα εργαστήρια μαθητών μουσικών σχολείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και πρόταση του οικείου Συμβουλίου (άρθρο 16 του Ν. 1824/88).

(σ.σ Οι υπ`αριθ.70 έως και 73 αρμοδιότητες διαγράφηκαν  με την ΥΑ(ΠΑΙΔ)ΣΤ5/12/2001 (ΦΕΚ 357β/2001)

Β΄. Οι με αριθμούς 31, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 72 και 73 αρμοδιότητες του προηγούμενου κεφαλαίου ασκούνται και από τους Προϊσταμένους Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων Τ.Ε.Ε. για τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους.

Γ. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) τις αρμοδιότητες του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στους ειδικούς φορείς (Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΠΕΚ) του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών.

Δ΄. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η σριθ.ΣΤ5/23/14.4.2000 Κανονιστική Απόφαση ΦΕΚ 566/Β/20.4.2000.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000

Pin It

Εκτύπωση