ΦΕΚ 1393/2012 Αποζημίωση Απασχολούμενων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Καταργήθηκε)

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 1393/2012
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1393
27 Απριλίου 2012

(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

Αριθμ. 2/33374/0022
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο και τις τροποποιήσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων που απασχολούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις

Περίληψη

Ο καθορισμός της αποζημίωσης όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται ανάλογα με τη θέση και τις αρμοδιότητες (επιτροπές, επιτηρητές, βαθμολογητές, βοηθητικό προσωπικό)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1393/2012

Καταργήσεις

Καταργήθηκε με την αρ.221893/Β1 στο ΦΕΚ 4268/2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση