Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2009

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2009

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΕΚ 2067/2009  Αριθμ. 113205/Α2
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
Αριθμ. 113202/A2 Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Pin It

Εκτύπωση