Χρονοδιάγραμμα για Υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών 2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" στην ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Πέμπτη 10 Μαι.18
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Παρασκευή 25 Μαι 18.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τρίτη 5 Ιουν 18
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Παρασκευή 15 Ιουν 18.

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 13 Ιουλ 18
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 18 Ιουλ 18.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 27 Ιουλ 18
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):
Τετάρτη 8 Αυγ 18.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης ή τη ΔΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα, εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής.

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
Υ/ΓΕΕΘΑ


Εκτύπωση