Χρονοδιάγραμμα για Υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών 2018

Εκτύπωση  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2019

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" στην ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2019)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/64/209755/Σ.2524

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Πέμπτη 2 Μαΐου και ώρα 00:00 έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 10 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Αντιναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Pin It

Εκτύπωση