edu.klimaka.gr

Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2678/2024

Αριθμ. Φ.253.1/45335/Α5
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 και εφεξής» (Β’ 2281) για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
γ) του π.δ. 45/2017 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)» (Α’ 70),
δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
η) της υπό στοιχεία Φ.253/34565/Α5/4-4-2024 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης “Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)” (Β’ 345)» (Β’ 2048),
θ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 2281), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ.253.1/64524/Α5/30-5-2022 (Β’ 2664) και Φ.253.1/60377/Α5/31-5-2023 (Β’ 3612) όμοιες.
2. Τα υπό στοιχεία Φ.432/7244/Σ.1247/6-11-2023, Φ.432/7844/Σ.1371/1-12-2023 και Φ.432/789/Σ.157/6-2-2024 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/234/44043/Β1/25-04-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 (Β’ 2281) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στη στρατιωτική σχολή ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής, με την προσθήκη γραμμής στον ΠΙΝΑΚΑ Β ως ακολούθως:

 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΡΑΤ.
ΣΧΟΛΕΣ
0888 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ  25%  25%  25%  25%

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 (Β’ 2281) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2024
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ.253.1/93716/Α5/28-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 210-3442703
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25),
γ) της παρ. 6α του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219),
δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α’ 130),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 131),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
ζ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β΄5399), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. την απόφαση της υπ’ αριθ. 236/6/28.04.2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 3466/08-05-2023 έγγραφο.
3. την απόφαση της υπ’ αριθ. 13/90/11.05.2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/47717/3507/18-05-2023 έγγραφο.
4. την απόφαση της υπ’ αριθ. 1148/25.05.2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 17691/25-05-2023 έγγραφο.
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/507/86978/Β1/1-8-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, ως ακολούθως:

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΘ 0108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 25% 25% 25% 25%        
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ (ΠΡΕΒΕΖΑ)         20% 30% 20% 30%
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 29% 21% 25%        
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 35% 25% 20% 20%        
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)         20% 20% 30% 30%

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.253.1/ 159863/Α5/23-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 210-3442703
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Έχοντας υπόψη:
(...)

Αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα Αειφορικής Γεωργίας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ       
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 20% 25% 25% 30% 20% 25% 25% 30%
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 20% 25% 30% 25% 20% 25% 25% 30%

 

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4187/2022

Αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
δ) των άρθρων 165 και 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ζ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.253/58155/Α5/2021 (Β’ 2222) υπουργική απόφαση, καθώς και με την υπό στοιχεία Φ.253/53385/Α5/2022 (Β’ 2358), όμοια.
η) της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.253.1/64524/Α5/30-05-2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 2281) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής» (Β’ 2664).
θ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις
σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399)
2. Τις υπ’ αρ. 1/69/19-5-2022 και 2/69/19-5-2022 αποφάσεις της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/49019/2744/25-5-2022 και ΔΠΘ/ΔΑΘ/51469/2899/25-5-2022 έγγραφα.
3. Την απόφαση της υπ’ αρ. 20/27-5-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΣ1/1956/Φ31Β/31-05-2022 έγγραφο.
4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 14/26-05-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία κοινοποιήθηκε με το υπό στοιχεία 8979/31-05-2022 έγγραφο.
5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 49/13-5-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 10476/13-5-2022 έγγραφο.
6. Τις αποφάσεις των υπ’ αρ. 270/27-5-2022 και 261/26-11-2021 συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα υπό στοιχεία 2211/30-5-2022 και 2153/8-12-2021 έγγραφα.
7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/356/86677/Β1/13-7-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, καθώς και στις στρατιωτικές σχολές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ       
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΘ 1302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
30% 20% 25% 25% 30% 20% 20% 30%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1456 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20%
ΠΑΝΤΕΙΟ 0159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΑΘΗΝΑ)
30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%

 

   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ       
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΘ 0353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
ΔΠΘ 0212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 30% 20% 30% 20% 20% 20% 25% 35% 20% 20% 25% 35%
ΔΠΘ 0290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 20% 25% 30% 25% 20% 25% 25% 30%        
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
20% 30% 30% 20% 20% 25% 25% 30% 20% 20% 30% 30%
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
20% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1434 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 30% 20% 25%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 20%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1438 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(ΛΑΜΙΑ)
        20% 20% 20% 40%        
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25% 20% 25% 30%                
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25% 20% 25% 30%                
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25% 20% 25% 30%         25% 30% 25% 20%
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ)
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
                25% 25% 20% 30%

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2002

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2664/2022

Αρ.Πρωτ.Φ.253.1/64524/Α5/30-05-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 210-3442703
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 και εφεξής.» (Β’ 2281) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021,
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
στ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019(Α΄70)» και
ζ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β΄ 2281).
2. Το υπό στοιχεία Φ.337/11/366180/Σ.4158/23-5-2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/251/63750/Β1/30-05-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 (Β΄ 2281) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β          
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25% 20% 25% 30%        
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25% 20% 25% 30%        
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25% 20% 25% 30% 25% 30% 25% 20%
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ         25% 25% 20% 30%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5399/2021

Αρ.Πρωτ.Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 210-3442703
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Έχοντας υπόψη:
(...)

Αποφασίζουμε

Α) Για τα ιδρύματα εισαγωγής που δεν έχουν καθορίσει συντελεστές βαρύτητας αποδίδεται 25% σε κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο, για την εισαγωγή στις οικείες σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Β) Τη συγκέντρωση των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής ως ακολούθως:

(...)

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ.
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
1
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
2
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 0413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 0416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 25% 20% 30% 25%      
ΑΠΘ 0129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25% 20%    
ΑΠΘ 0133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 35% 20% 20% 25% 20%    
ΑΠΘ 0137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 20% 30% 20% 20%    
ΑΠΘ 0147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 20% 30% 20% 20%    
ΑΠΘ 0403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΑΠΘ 0402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΑΠΘ 0134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 30% 20% 20% 30% 20%    
ΑΠΘ 0163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0107 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 30% 20% 25%      
ΑΠΘ 0406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 25% 20% 10% 10%  
ΑΠΘ 0119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 30% 20% 20%      
ΑΠΘ 0140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 20% 30% 20%      
ΑΠΘ 0111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 27% 27% 20% 26%      
ΑΠΘ 0120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 30% 20% 20%      
ΑΠΘ 0172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 35% 25% 20% 20%      
ΑΣΚΤ 0384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 20% 35% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 20% 30% 20%      
ΔΠΘ 0106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 28% 28% 20% 24%      
ΔΠΘ 0404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΔΠΘ 0160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 20% 20% 40% 20%      
ΔΠΘ 1301 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 20% 30% 20%      
ΔΠΘ 1302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 20% 25% 25%      
ΔΠΘ 0121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0373 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 25% 20% 35% 20%      
ΕΚΠΑ 0127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 25% 25% 20%    
ΕΚΠΑ 0131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 20% 30% 20%    
ΕΚΠΑ 0135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 25% 25% 20%    
ΕΚΠΑ 0154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
30% 20% 30% 20% 10%    
ΕΚΠΑ 0401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΕΚΠΑ 0146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΕΚΠΑ 0101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΕΚΠΑ 0183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25% 20%    
ΕΚΠΑ 0110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 26% 24% 20%      
ΕΚΠΑ 0173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 28% 22% 28% 22%      
ΕΚΠΑ 0182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 20% 25% 30% 20%    
ΕΚΠΑ 0105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΕΚΠΑ 1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 30% 20% 30% 20%      
ΕΚΠΑ 0408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 25% 20% 10% 10%  
ΕΚΠΑ 0117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 25% 20%      
ΕΚΠΑ 0128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΕΚΠΑ 0192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 30% 25% 25% 20%      
ΕΚΠΑ 0188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΕΚΠΑ 0109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 26% 26% 22% 26%      
ΕΚΠΑ 1010 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 35% 25% 20% 20%      
ΕΚΠΑ 1011 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΕΚΠΑ 0171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 30% 25% 25% 20%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 20% 20% 40% 20%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
40% 20% 20% 20% 20% 20%  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1456 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 25% 20% 30% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 35% 20% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1551 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 40% 20% 20% 20% 10%    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 35% 25% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1423 ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 34% 22% 22% 22%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 28% 22%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 30% 25% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 22% 28% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 35% 23% 22% 20%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1251 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 30% 25% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 26% 26% 22% 26%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 30% 25% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 35% 25% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 35% 20% 20%    
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 28% 26% 26% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1284 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 30% 20% 10%    
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1517 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20% 10%    
ΠΑΝΤΕΙΟ 0153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20% 10%    
ΠΑΝΤΕΙΟ 0165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 30% 20% 30% 20%      
ΑΣΤΕ 0614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 24% 24% 24% 28% 20%    
ΑΣΤΕ 0613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 24% 24% 24% 28% 20%    
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 35% 25% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 30% 20% 30% 20%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 20% 30% 30% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 40% 20% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 40% 20% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΣΤΕΛΕΧΗ
40% 20% 20% 20%      

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ.
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
1
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
2
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΑΠΘ 0227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 20% 30%      
ΑΠΘ 0233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΑΠΘ 0279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 24% 22% 30% 24%      
ΑΠΘ 0285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΑΠΘ 0275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΑΠΘ 0403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΑΠΘ 0402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΑΠΘ 0134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΑΠΘ 0168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 20% 35%      
ΑΠΘ 0363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 20% 25% 10% 10%  
ΑΠΘ 0140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΑΠΘ 0203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 20% 20% 35%      
ΑΠΘ 0255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 33% 20% 27%      
ΑΠΘ 0265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 35% 20%      
ΑΠΘ 0237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΑΣΠΑΙΤΕ 0497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25% 25% 20% 30%      
ΑΣΠΑΙΤΕ 0507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25% 25% 20% 30%      
ΑΣΠΑΙΤΕ 0477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25% 25% 20% 30%      
ΑΣΠΑΙΤΕ 0776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25% 25% 20% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 30% 25%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1061 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 25% 25% 25% 25%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 25% 20% 30% 25%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 20% 35% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 20% 20% 40% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 30% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1635 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 30% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1626 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1624 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1623 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 30% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1625 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 20% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1622 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1620 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 30% 20% 20% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1619 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 25% 25% 20% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1621 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 26% 27% 20% 27%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1628 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 20% 30% 23% 27%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1629 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 20% 26% 28% 26%      
ΔΠΘ 0353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΔΠΘ 0212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΔΠΘ 0404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΔΠΘ 0160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΔΠΘ 0224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΔΠΘ 0476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 20% 30% 30% 20%      
ΔΠΘ 0290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 26% 26% 20% 28%      
ΕΚΠΑ 1001 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 20% 25% 30% 25%      
ΕΚΠΑ 1002 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΕΚΠΑ 0277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 22% 23% 30% 25%      
ΕΚΠΑ 0283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΕΚΠΑ 0173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 28% 28% 22% 22%      
ΕΚΠΑ 0243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 20% 35%      
ΕΚΠΑ 0408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 20% 25% 10% 10%  
ΕΚΠΑ 0128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 20% 35%      
ΕΚΠΑ 1008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΕΚΠΑ 0253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 33% 20% 27%      
ΕΚΠΑ 0263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 30% 25%      
ΕΚΠΑ 1011 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 30% 20% 20% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 30% 20% 30% 20%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1660 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 30% 20% 20% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1662 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 27% 27% 26% 20%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1659 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 25% 25% 20% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1664 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΜΠ 0225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 20% 30%      
ΕΜΠ 0231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΕΜΠ 0246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΕΜΠ 0217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20% 30% 20% 30%      
ΕΜΠ 0241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΜΠ 0209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 22% 26% 20% 32%      
ΕΜΠ 0229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΕΜΠ 0201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 27% 20% 33%      
ΕΜΠ 0235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1452 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 24% 24% 28% 24%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 30% 20% 20% 30%      
ΟΠΑ 0333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΟΠΑ 0329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 22% 22% 22% 34%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1391 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 35% 20% 20% 25% 10% 10%  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 30% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 28% 24% 28%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 24% 28% 20% 28%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0391 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 28% 20% 27%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 20% 40% 20% 10%    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 35% 25% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1552 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1564 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1555 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1541 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1542 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 24% 26% 24% 26%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1554 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1547 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 20% 20% 20% 40%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1563 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 20% 30% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1424 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1428 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1429 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1432 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 20% 27% 20% 33%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1434 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0099 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1436 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1437 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 34% 22% 22% 22%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 35% 25% 20% 20% 10% 10%  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 26% 26% 21% 27%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 30% 20% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1250 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 20% 33% 20% 27%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 20% 25% 35% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 24% 24% 28% 24%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
26% 27% 20% 27%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 20% 27% 20% 33%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 20% 26% 27% 27%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 1211 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 1212 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 30% 20% 20% 30% Ελ.Σχ.8% Γρ.Σχ.12%  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 24% 24% 28% 24%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1278 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 25% 27% 28% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1280 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 29% 22% 20% 29%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1276 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 20% 23% 30% 27%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 20% 27% 20% 33%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 21% 27% 20% 32%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1287 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 25% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 24% 24% 28% 24%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1512 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1522 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 25% 27% 20% 28%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1523 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1517 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0098 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1524 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 25% 27% 20% 28%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1519 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) 28% 22% 22% 28%      
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 23% 27% 20% 30%      
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0214 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 25% 20% 20% 35%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 25% 20% 20% 35%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 25% 25% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 25% 25% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 25% 25% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 30% 20% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 20% 30% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 20% 30% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 22% 25% 20% 33%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 22% 25% 20% 33%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25% 25% 20% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ 25% 25% 20% 30%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 20% 30%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 20% 30%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 30% 20% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 20% 20% 30% 30%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 20% 30%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 30% 20% 20% 30%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΣΤΕΛΕΧΗ
30% 20% 20% 30%      
ΑΕΝ 0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25% 25% 25% 25%      
ΑΕΝ 0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 25% 25% 25% 25%    

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ.
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
1
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
2
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΑΠΘ 0279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 27% 33%      
ΑΠΘ 0273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΑΠΘ 0275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΑΠΘ 0403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΑΠΘ 0402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΑΠΘ 0134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 27% 33%      
ΑΠΘ 0363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) `            
ΑΠΘ 0406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 20% 25% 10% 10%  
ΑΠΘ 0305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΑΠΘ 0140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 35% 20%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
25% 25% 25% 25%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 35% 25% 20%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1061 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 25% 25% 25% 25%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 25% 20% 30% 25%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1615 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 25% 35%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1635 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 30% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1613 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 22% 22% 25% 31%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 25% 20% 25% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1618 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 20% 25% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1629 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 20% 26% 28% 26%      
ΔΠΘ 0353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 20% 20% 25% 35%      
ΔΠΘ 0404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΔΠΘ 0160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 1001 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΕΚΠΑ 0277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 22% 20% 25% 33%      
ΕΚΠΑ 0154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΕΚΠΑ 0295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 28% 22% 22% 28%      
ΕΚΠΑ 0408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 20% 25% 10% 10%  
ΕΚΠΑ 0306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΕΚΠΑ 0263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 35% 20%      
ΕΚΠΑ 1011 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 40% 20% 20% 20%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 20% 20% 30% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1653 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1452 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 23% 23% 28% 26%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 20% 25% 25% 30%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 30% 25% 20% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1391 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 20% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 30% 20% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 30% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1552 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 22% 22% 27% 29%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1553 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 22% 23% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1424 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1425 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1426 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1428 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1429 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1433 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1434 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1438 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 34% 22% 22% 22%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 20% 20% 25% 35%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1245 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 35% 20% 20% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1249 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 20% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 20% 25% 35% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 24% 24% 25% 27%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 20% 27% 27% 26%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 22% 22% 28% 28%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1278 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1280 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 29% 27% 20% 24%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1276 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 20% 23% 25% 32%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1274 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 26% 28% 20% 26%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1272 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1273 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 22% 25% 23% 30%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 24% 24% 28% 24%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1516 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1512 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1515 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 30% 20% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 25% 20% 20% 35%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1517 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1520 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 24% 24% 26% 26%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25% 25% 25% 25%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25% 25% 25% 25%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20% 20% 27% 33%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25% 25% 25% 25%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΣΤΕΛΕΧΗ
30% 30% 20% 20%      

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
1
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
2
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΑΠΘ 0403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΑΠΘ 0402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 30% 25% 20% 25%     20%
ΑΠΘ 0134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 25% 25% 20% 10% 10%  
ΑΠΘ 0311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 30% 20% 20%      
ΑΠΘ 0140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΑΠΘ 0338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 30% 30% 20%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
20% 30% 20% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1063 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1064 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 20% 40% 20% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1607 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 20% 20% 30% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1626 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1606 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1604 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 20% 20% 25% 35%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1624 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 30% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1625 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 30% 25% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1622 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1602 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 20% 25% 20% 35%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1601 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 25% 27% 28% 20%      
ΔΠΘ 0404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΔΠΘ 0160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΔΠΘ 0224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 20% 30% 30% 20%      
ΔΠΘ 0097 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 20% 28% 20% 32%      
ΔΠΘ 0142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 1001 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΕΚΠΑ 1004 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 1005 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 30% 20% 20%      
ΕΚΠΑ 0154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΕΚΠΑ 0173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 28% 28% 22% 22%      
ΕΚΠΑ 0408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 25% 25% 20% 10% 10%  
ΕΚΠΑ 0309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 22% 34% 20% 24%      
ΕΚΠΑ 0128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 0330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 35% 25% 20%      
ΕΚΠΑ 1008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 20% 30% 25% 25%      
ΕΚΠΑ 1011 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 25% 25% 30% 20%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1655 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 24% 28% 20% 28%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1656 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1662 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1654 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 20% 30% 20% 30%      
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1664 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 0367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1455 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 20% 20% 30% 30% 10%    
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1456 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 25% 25% 25% 25%      
ΟΠΑ 0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 20% 30%      
ΟΠΑ 0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΟΠΑ 0347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 30% 25% 20%      
ΟΠΑ 0314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΟΠΑ 0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΟΠΑ 0313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΟΠΑ 0333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΟΠΑ 0329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 22% 34% 22% 22%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 25% 25% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) 25% 25% 20% 30% 20%    
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 25% 25% 25% 25% 10% 10%  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0670 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 30% 20% 20% 30% 20%    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 35% 25% 20% 20% 10% 10%  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 33% 20% 27%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20% 28% 28% 24%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 24% 28% 28% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 35% 20% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1549 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1544 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1551 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 30% 20% 30% 20% 10%    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1545 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1542 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1548 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 20% 20% 25% 35%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1546 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 20% 20% 25% 35%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 30% 25% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 0341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1543 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1554 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 20% 20% 40% 20%      
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1547 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 20% 35% 20% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1424 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 25% 20% 30% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1427 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 30% 25% 25% 20%     20%
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1430 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 27% 27% 23% 23%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 27% 27% 23% 23%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0099 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 30% 20% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 20% 25% 30% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 34% 22% 22% 22%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 30% 20% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1250 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) 23% 23% 31% 23%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
26% 27% 27% 20%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 30% 20% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 0158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20% 25% 20% 35% 20%    
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 1211 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 30% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 1212 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 30% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 30% 30% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 0322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 23% 30% 22% 25%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1283 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 25% 25% 25% 25% 20%    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1282 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 25% 35% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 28% 28% 24% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 40% 20% 20% 20%      
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 0319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 26% 26% 20% 28%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 35% 25% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 25% 25% 10%    
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 30% 20% 30% 20%    
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 20% 30% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
20% 30% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 25% 25% 10%    
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 20% 30% 30% 20%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1514 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 20% 20% 25% 35%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1518 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1513 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 20% 25% 25% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 20% 30% 20% 30%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1517 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 0098 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1519 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) 22% 22% 28% 28%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΑΝΤΕΙΟ 0179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 30% 20% 20% 30% 10%    
ΠΑΝΤΕΙΟ 0152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 0230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 20% 30% 25% 25%      
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 25% 25% 25% 25%      
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 23% 30% 20% 27%      
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 0412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 30% 30% 20%      
ΑΣΤΕ 0614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 22% 22% 28% 28% 20%    
ΑΣΤΕ 0613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 22% 22% 28% 28% 20%    
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 20% 30% 30% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25% 20% 35% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ 25% 20% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 35% 20% 25% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 30% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 30% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 30% 30% 20% 20%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 20% 30% 20% 30%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΣΤΕΛΕΧΗ
30% 30% 20% 20%      
ΑΕΝ 0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25% 25% 25% 25%      
ΑΕΝ 0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 25% 25% 25% 25%      

 

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2281/2021

Αρ.Πρωτ.Φ.253/62264/Α5/31-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 210-3442703
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021,
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Α’ 98),
στ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019(Α΄70)», όπως ισχύει.
2. Τα υπό στοιχεία Φ.337/12/335064/Σ.3760/27-5-2021 και Φ.337/13/335624/Σ.3842/31-5-2021 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
3. Το υπ’ αρ. 1647/21/1038854/24-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Το υπό στοιχεία 28701/οικ.Φ.300.1/18-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
5. Το υπ’ αρ. 2422.3/37010/2021/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Το υπ’ αρ. 2232.1/35521/2021/20-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Το υπ’ αρ. 8916/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/319/61778/Β1/31-05-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
1
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
2
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΑΣΤΕ 0614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 24% 24% 24% 28%                 22% 22% 28% 28% 20%    
ΑΣΤΕ 0613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 24% 24% 24% 28%                 22% 22% 28% 28% 20%    
 
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30% 30% 20% 20%                              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 35% 25% 20% 20%                              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ         25% 20% 20% 35%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ         25% 20% 20% 35%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         20% 25% 25% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         20% 25% 25% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         20% 25% 25% 30%         20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)         30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ         20% 30% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ         20% 30% 20% 30%         20% 30% 30% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ         22% 25% 20% 33%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ         22% 25% 20% 33%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)                 25% 25% 25% 25%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 25% 25% 25% 25%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 20% 20% 27% 33%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 20% 25% 25% 30%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 25% 25% 25% 25%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                         30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ         25% 25% 20% 30%         25% 20% 35% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ                         25% 20% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ                         35% 20% 25% 20%      
   
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
   
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%      
   
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%      
   
ΑΕΝ 0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         25% 25% 25% 25%         25% 25% 25% 25%      
ΑΕΝ 0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ         25% 25% 25% 25%         25% 25% 25% 25%      

 

 

Σχετικά Άρθρα