Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου

Εκτύπωση  
Pin It

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από Αριθμ. Φ.251/112720/Α5 στο ΦΕΚ 2821/2020)

(ανά επιστημονικό πεδίο και ομάδα προσανατολισμού)

Το σύστημα που είναι σε ισχύ για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, δέν θεωρεί όλα τα μαθήματα ισοδύναμα-ισοβαρή. Ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει κάποιος υποψήφιος, διαφοροποιούνται τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στα επιστημονικά πεδία των σχολών που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

Οι σχολές που μπορούν να δηλωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο κατηγοριοποιούνται σε επιστημονικά πεδία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σχολές που έχουν σε γενικές γραμμές συναφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο μαθήματα με διαφοροποιημένο συντελεστή βαρύτητας και διαμορφώνουν σε καθοριστικό βαθμό τα Μόρια Εισαγωγής που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Αυτά τα μαθήματα εξαρτώνται τόσο από το Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) των σχολών που θα δηλωθούν, όσο και από την κατεύθυνση που ακολουθεί ο μαθητής στη Γ' τάξη των Λυκείων.

 Τα επιστημονικά πεδία, διακρίνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, διαφοροποιούνται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό πεδίο που επιλέγουν οι υποψήφιοι

Για τους υποψήφιους ομάδας προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

1ο Επιστημονικό Πεδίο:
ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

Μάθημα

Συντελεστής

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

1,3

β) Ιστορία Προσανατολισμού

0,9

Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN και Σπουδών Υγείας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

2ο Επιστημονικό Πεδίο:
θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

Μάθημα

Συντελεστής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού

1,3

β) Φυσική Προσανατολισμού

0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο
επιστήμες υγείας και ζωής:

Μάθημα

Συντελεστής

α) Βιολογία Προσανατολισμού

1,3

β) Χημεία Προσανατολισμο

0,7

Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

4ο Επιστημονικό Πεδίο:
επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

Μάθημα

Συντελεστής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού

1,3

β) Οικονομία Προσανατολισμού

0,7

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ο συντελεστής βαρύτητας στα ειδικά μαθήματα και τις δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ ειναι συνήθως 2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις Σχολών

Pin It

Εκτύπωση