edu.klimaka.gr

Χημεία - Βιοχημείας Τεχνολιγικής - Ύλη Εσπερινών Λυκείων 2014-2015

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1946/2014 με την εξεταστέα ύλη των εσπερινών λυκείων 2014-2015)

Αριθμ. 104964/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 68/2014 (ΦΕΚ Α΄ 110) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου” (A΄ 65)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1618) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Tην αριθμ. 63442/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ B΄ 921) υπουργική απόφαση «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» και την αριθμ. 106529/Γ2/28.9.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1988) «Τροποποίηση της με αριθμ. 63442/Γ2/27−08−2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
9. Την αριθμ. 40/20−06−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 − 2015 ως εξής:

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Α. ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση 2014.

Κεφάλαιο 1 Οξέα– Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12)
β) την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση και την ογκομέτρηση ασθενούς βάσης με ισχυρό οξύ της παραγράφου 1.6 (σ. 38-40)
γ) την παράγραφο 1.7 γινόμενο διαλυτότητας (σ. 42- 48).

Κεφάλαιο 3 Οργανική χημεία, εκτός από:

α) την παράγραφο 3.1 Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 101-114)
β) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122)
γ) την παράγραφο 3.3 οργανικές συνθέσεις-διακρίσεις (σ. 130- 146).

Β. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο “Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης” της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου των Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη Δ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2014.

Κεφάλαιο 2 Αμινοξέα – Πεπτίδια

Κεφάλαιο 3 Πρωτεΐνες

Κεφάλαιο 4 Ένζυμα, μόνο οι ενότητες 4.1, 4.2, 4.3 και 4.9

Κεφάλαιο 5 Νουκλεϊνικά οξέα

Κεφάλαιο 7 Βασικές αρχές μεταβολισμού, εκτός από την ενότητα 7.4

Κεφάλαιο 8 Σάκχαρα, εκτός από την ενότητα 8.3

Κεφάλαιο 9 Μεταβολισμός των σακχάρων, μόνο οι ενότητες 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) τα ένθετα-παραθέματα (κείμενα σε πράσινο φόντο), τα κείμενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και οι χημικοί τύποι που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο.

β) το περιεχόμενο των αριθμημένων εικόνων που συνοδεύει το κείμενο και συμβάλλει στην κατανόησή του. Δεν απαιτείται η απομνημόνευσή του.

γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουμε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Σχετικά Άρθρα