Περιεχόμενο και ανακοινώσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές 2019 (ΠΚΕ)

Ορίζεται το πλαίσιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων Εισαγωγής (ΠΚΕ) σε Στρατιωτικές Σχολές, για Υγεινομικές Εξετάσες, Ψυχομετρικές και Αθλητικές δοκιμασίες

Χρονοδιάγραμμα για Υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών 2018

Καταγράφεται το χρονοδιάγραμμα με καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων για Έλληνες εσωτερικού / εξωτερικού, υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων με ελλιπή δικαιολογητικά και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές 2018

Προσδιορίζονται οι ειδικές κατηγορίες με τις προϋποθέσεις ένταξης για υποψηφίους εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές

Αίτηση / Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΩΝ 2019

Ως προθεσμία για υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων 2019, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
(Δόθηκε παράταση έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019)
Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ πρέπει να το δηλώσουν υποχρεωτικά, αλλίως δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εισαγωγής του Ιουνίου

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2019 για υποψηφίους Γενικών Λυκείων

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019 για  υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις για Μαθητές απο Σχολεία Εξωτερικού

Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για μαθητές από σχολεία εξωτερικού οι οποίοι το πρώτο έτος στην Ελλάδα έχουν εγγραφεί στη Γ΄ τάξη Γενικών Λυκείων

Υποβολή Δικαιολογητικών για προφορική εξέταση στις Πανελλαδικές 2019

Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, για να εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019, χρειάζεται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά το διάστημα από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Αίτηση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019

Καλούνται ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019, να καταθέσουν αίτηση / δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, το χρονικό διάστημα από 20 Μαρτίου μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Δόθηκαν νέες διορθώσεις και τροποποιήσεις για την εξεταστέα ύλη σε Ανατομία - Φυσιολογία των πανελληνίων εξετάσεων ΕΠΑΛ

ΥΓΙΕΙΝΗ (Τομέα Υγεία Πρόνοιας) : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Προστέθηκαν διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη στην Υγιεινή πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ

Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Αλλάζει πλήρως ο τρόπος εισαγωγή σε τμήματα μουσικών σπουδών όπου πλέον συνυπολογίζεται και ο βαθμός του απολυτηρίου. Πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις γίνονται μόνο σε δύο μουσικά μαθήματα και στη Νεοελληνική γλώσσα, ενώ περιγράφονται πολύ χαμηλού επιπέδου ελάχιστες βάσεις εισαγωγής.