ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Λειτουργία Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής 2018 2019

Προσδιορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας σε Ειδικά Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ για το σχολικό έτος 2018 - 2019 (εγγραφή, φοίτηση, απουσίες, ωρολόγιο πρόγραμμα, ωράριο, κ.α.

Απαγόρευση Κινητών Τηλεφώνων / Ηλεκτρονικών Συσκευών στα Σχολεία

Συμπληρώθηκαν οι υφιστάμενες οδηγίες για χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία, με την απαγόρευση λειτουργίας καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Διανομή Φρούτων σε Δημοτικά Σχολεία (Μπανάνες) 2018 - 2019

Ανανεώθηκε και για το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα εκπαίδευσης υγιεινής διατρφοής και δωρεάν διανομής φρούτων (μπανάνες) στα σχολεία

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου σε Ειδικά Νηπιαγωγεία - Δημοτικά 2018-2019

Οδηγίες για τη οργάνωση κα τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Λήξη Μαθημάτων σε Δομές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 2018

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων στις ΔΥΕΠ, η Παρασκευή 15-06-2018

Απουσίες Μαθητών σε Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ

Αναφέρεται το νέο πλαίσιο προσμέτρησης απουσιών σε Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ, με τα όρια απουσιών για επαρκή φοίτηση, και τα είδη των απουσιών που δεν καταμετρούνται.

Βιβλία Λυκείου που χρησιμοποιούνται και σε άλλες τάξεις

Αναφέρονται τα διδακτικά βιβλία Λυκείου που πρέπει να διατηρήσουν οι μαθητές για να τα χρησιμοποιήσουν και σε επόμενη σχολική τάξη

Προσαύξηση Αριθμού Απουσιών σε Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Για το σχολικό έτος 2017-2018 προσαυξάνεται το όριο απουσιών των μαθητών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης κατά δέκα έξι (16)

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου σε Δημοτικά Σχολεία 2018 - 2019

Ορίζονται ενέργειες απαραίτητες για έγκαιρο προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου σε Νηπιαγωγεία 2018 - 2019

Ορίζεται το πλαίσιο προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στα Νηπιαγωγεία (Ωρολόγιο πρόγραμμα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο Επκαιδευτικών,Υποστηρικτικούς Θεσμούς, Επιμορφωτικές Δράσεις, Θέματα Υγιεινής και Υποδομών) για το σχολικό έτος 2018-2019

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, με εισαγωγή, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, εξετάσεις, αξιολόγησης και προαγωγής μαθητών