ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα στις Εξετάσεις Λυκείου 2018 - 2019

Προσδιορίζονται για κάθε τάξη του Λυκείου, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι μαθητές στις προαγωγικές - απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2019

Ορισμός Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ 2018 - 2021

Απόφαση με τις οριστικές τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας περιόδου 2018 - 2021

"Σχολικά Γεύματα" : Πρόγραμμα Σίτισης σε Δημοτικά Σχολεία

Οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία

Βιβλία για Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο

 

Εγγραφές - Μετεγγραφες Μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Β' τάξης Λυκείου

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' τάξης Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων