edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ, ΧΟΡΟΣ)

Αρ.Πρωτ.118829/Ε1/13-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφ.: Παπαπαναγιώτου Δημήτρης
Κουτσούκου Κωνσταντίνα
Email: t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ.: 210-3443426, 210-3442449
Fax: 210-3442867

ΘΕΜΑ: «Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(β) του άρθρου 8 παρ. 16 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις»,
(γ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, (δ) του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.»,
(ε) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και
(στ) του άρθρου 10 παρ. 2 «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού» του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄),
2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων […]».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις πα0ρ. 4 και 8 της αριθμ. 3345/Γ2/2-9-88 (ΦΕΚ 469 Β΄) υ.α. με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄).
6. Την αριθμ. 107922/Γ7/3-10-2003 (ΦΕΚ 1497 Β΄) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)», όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 88739/Γ7/6-9-2006 υ.α. (ΦΕΚ 1417 Β΄) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
8. Την αριθμ. 180168/Δ2/19-07-2015 υ.α. (ΦΕΚ 850 Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 υ.α. (ΦΕΚ 1342 Β΄) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων», όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 υ.α. (ΦΕΚ 2107 Β΄) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου», όπως ισχύει.
11. Την αριθμ. 118601/Δ2/19-07-2016 υ.α. (ΦΕΚ 2461 Β΄) με θέμα «Αναθέσεις διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου», όπως ισχύει.
12. Την αριθμ. 151323/Ε2/13-9-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3370 Β΄) «Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας και ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων / μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία».
13. Το αριθμ. 7 Πρακτικό της συνεδρίασης της 8ης-6-2018 της «Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
14. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων προσωπικού εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
14. Το αριθμ. Φ.1/Γ/214/113732/Β1/6-7-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού ως εξής:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»
• Για το μάθημα «Κινηματογράφου»

β) Κατεύθυνση Χορού
• Για το μάθημα Κλασικού Χορού
• Για το μάθημα Σύγχρονου Χορού
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»

κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά αντικείμενο και ανά Καλλιτεχνικό σχολείο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Α΄ και Γ΄ της παρούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

1. Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

2

«Κινηματογράφος»

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ) ή Δίπλωμα Σχολής Σκηνοθεσίας ή Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης 3ετούς φοίτησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το Κράτος.

2. Κατεύθυνση Χορού

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προ­σόντα

1

«Κλασικός Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ),

2

«Σύγχρονος Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος(ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

3

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος.

3. Ελληνομάθεια.

Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δε λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διαδικασία Υποβολής

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://iep.edu.gr/services/mitroo/), εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (μόνο σε μορφή PDF) τα παρακάτω:

α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών όλων των επιπέδων και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό σπουδών κ.ά.

γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τους εργοδότες.

δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.

Επισημαίνεται ότι καλλιτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. από προγράμματα παραστάσεων με υπογραμμισμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Μοριοδότηση Προσόντων των υποψηφίων - Κατάταξη Υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα ανά μάθημα, ο οποίος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr).

2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, λαμβάνουν ανά κατηγορία , τα συνολικά μόρια που συγκέντρωσαν και τα οποία αναφέρονται ειδικά σε κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ακολουθεί:

 

2.1 Για το μάθημα «Κίνηση-Χορός»

 

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

Α

1

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ή των αντικειμένων: Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, πρακτικές “Somatics’ σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και/ή σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού τριετούς φοίτησης.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6

2

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ ή των αντικειμένων: Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός-Χορογραφία, Ρυθμική-Μουσικοκινητική αγωγή σε σχολεία.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

3

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» ή/και των αντικειμένων: Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, Ρυθμική-Μουσικοκινητική αγωγή σε ΙΕΚ και εργαστήρια Δήμων ή προγράμματα, σεμινάρια, κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 12 εξάμηνα

0,25 μόριο ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

Β

1

Χορογραφία-Επιμέλεια Κίνησης σε Επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance, Μουσικής, κ.ά. στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθώς και σε παραστάσεις κρατικών φορέων.

Από 1 έως και 10 μόρια

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή και ερμηνευτής/ ερμηνεύτρια σε επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance, Μουσικής,κ.ά. στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό. Συμμετοχή στην οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων (καλλιτεχνικών /εκπαιδευτικών φορέων, οργανισμών κ.ά.).

Από 1 έως και 10 μόρια

3

Διακρίσεις: (α) Οργανισμών Ελληνικών και Διεθνών, (β) Υποτροφίες Οργανισμών αναγνωρισμένου κύρους (γ) Συμμετοχή σε τοπικές ή και διεθνείς κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις (π.χ. περιβαλλοντική/φιλοζωϊκή ευαισθητοποίηση, αντιρατσιστικές δράσεις, κ.ο.κ.)

Από 1 έως και 10 μόρια

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

Γ

1

Διδακτορική διατριβή πάνω στο ίδιο καλλιτεχνικό αντι­κείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή πάνω σε σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

2 μόρια

7

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο 1 μόριο

8

Παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες) Από 0,25 έως και 2 μόρια

9

Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ( πάνω στο αντικείμενο )

Από 0,15 έως και 2 μόριο

2.2 Για το μάθημα «Κινηματογράφος»

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

Α

1

Διδασκαλία Κινηματογράφου σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή/και σε Σχολή Κινηματογράφου της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή/και σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, αναγνωρισμένης από το κράτος.

Εξάμηνο

Μέγιστα Μόρια

1 μόριο / εξάμηνο

6

2

Διδασκαλία Κινηματογράφου σε Σχολεία (πρόσληψη σε Δημόσιο Σχολείο Α/θμια, Β/θμια με όλα τα σχετικά αποδεικτικά)

0,5 μόριο/ εξάμηνο

3

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

Β

1

Σκηνοθεσία ταινίας μικρού μήκους * (έως 59'), με συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ*.

Από 1 μόριo/ταινία
έως και 5 μόρια (ανώτατο)

2

Σκηνοθεσία ή σενάριο ή μοντάζ ή Διεύθυνση φωτογραφίας δραματοποιημένης σειράς ή ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.

Από 1 μόριo/ταινία
έως και 4 μόρια (ανώτατο)

3

Σκηνοθεσία ταινίας μεγάλου μήκους (μεγαλύτερη από 60'), με συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ ή διανομή.

Από 4 μόρια/ταινία
έως και 12 μόρια (ανώτατο

4

Βραβείο Σκηνοθεσίας, Σεναρίου ή Καλύτερης Ταινίας μεγάλου μήκους σε διεθνές φεστιβάλ.

Από 2 μόρια/βραβείο
έως και 6 μόρια (ανώτατο)

5

Συμμετοχή σε ταινία μεγάλου μήκους* άλλου σκηνοθέτη ως: Σεναριογράφος ή Μοντέρ ή Διευθυντής Φωτογραφίας ή Α’ Βοηθός Σκηνοθέτης

Από1 μόριο/ταινία
έως και 3 μόρια (ανώτατο)

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

Γ

1

Διδακτορική διατριβή σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

2 μόρια

7

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

8

Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

9

Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ( πάνω στο αντικείμενο )

Από 0,25 έως και 2 μόρια

*Σημειώσεις:
- Διεθνές Φεστιβάλ: Πρέπει να περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα του IMDb (Internet Movie Database): http://www.imdb.com/event/all
- Ταινίες: Μυθοπλασίας ή Ντοκιμαντέρ
- Σειρά: Επεισόδια τουλάχιστον 1 σεζόν.
- Μεγάλου μήκους ταινία: πάνω από 60’ λεπτά.

2.3 Για τα μαθήματα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 12

Α

 

1

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού στην ΚΣΟΤ ή σε Ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού ή θεάτρου 3ετούς φοίτησης ή και σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

1 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 6

2

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε ερασιτεχνικές σχολές χορού και σε σχολεία (Καλλιτεχνικά, Ιδιωτικά, Δημόσια).

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

0,5 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

3

Διδασκαλία κλασικού /σύγχρονου χορού σε ΙΕΚ ή σε εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και άλλα εργαστήρια ή προγράμματα/σεμινάρια, κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 12 εξάμηνα

0,25 ανά εξάμηνο
Ανώτατο όριο μορίων 3

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριο­τήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

Β

1

Χορογραφία σε Επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου,Performance, Μουσικής κ.ά σε Επαγγελματικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από 1 έως και 10 μόρια

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή ερμηνευτής/τρια Χορού, Θεάτρου,Performance, Μουσικής κ.ά σε Επαγγελματικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συμμετοχή ως συντονιστής/τρια στην οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων (εικαστικών ή μουσικών εγκαταστάσεων, ταινιών, βίντεο κ.ά.)

Από 1 έως και 10 μόρια

3

Διακρίσεις: (α) Οργανισμών Ελληνικών και Διεθνών, (β) Υποτροφίες Οργανισμών αναγνωρισμένου κύρους (γ) Συμμετοχή σε τοπικές ή και διεθνείς κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις (π.χ. περιβαλλοντική/φιλοζωϊκή ευαισθητοποίηση, αντιρατσιστικές δράσεις, κ.ο.κ.)

Από 1 έως 10 μόρια

Γ

 

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

1

Διδακτορική διατριβή σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο .

3 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόριο

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

2 μόρια

7

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

8

Παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

9

Συγγραφή Συγγραμμάτων, βιβλίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ( πάνω στο αντικείμενο )

Από 0,15 έως και 2 μόρια

3. Επιπλέον:

(α) Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.

(β) Οι υποψήφιοι δηλώνουν έως δύο σχολεία προτίμησης.

(γ) Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον 1 μόριο στην πρώτη επιλογή τους.

(δ) Οι απόφοιτοι Καλλιτεχνικών Σχολείων μοριοδοτούνται με 0,5 μόριο επιπλέον.

4. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα:

(α) O βαθμός του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης Σχολής που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικότητάς του. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

(β) Σε εκ νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αίτησεων των υποψηφίων, δεν γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσημες, θεωρημένες από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ), βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Σχολών Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.
Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές Χορού, Σχολές Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες και κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα.

6. Η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων μπορεί να ζητήσει κατά περίπτωση περαιτέρω αποδεικτικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ενστάσεις - Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες-Προσλήψεις

1. Ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr του «Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα». Οι ενστάσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (email: t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr).

2. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των μορίων των υποψηφίων, συντάσσεται, ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι.
 Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων (ανά μάθημα και σχολείο) συντάσσεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την συνολική μοριοδότηση πού έλαβε κάθε υποψήφιος, κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr.

3. Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο. Για την πρόσληψη των ωρομισθίων συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση ιδιώτη με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας (κατ’ ανώτατο 20 ώρες εβδομαδιαίως).

Η σύμβαση λύεται:
(α) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή
(β) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η παρούσα εφαρμόζεται για την πρόσληψη ωρομισθίων εξειδικευμένων στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, από το σχολ. έτος 2018-2019 και εφεξής.

Με την δημοσίευση της παρούσης καταργείται η αριθμ. 140127/Ε2/1-9-2016 (ΦΕΚ 2844 Β΄) καθώς και κάθε άλλη προηγούμενη σχετική υ.α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Λήψη της αρ.140127/Ε2 στο ΦΕΚ 2844/2016 που καταργήθηκε

Σχετικά Άρθρα