edu.klimaka.gr

Ρυθμίσεις για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2217/2014)

Αριθ.128005/Δ2
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/02.10.2008 τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», προβλέπεται η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και ΚΕΔΔΥ»,
β. του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
γ. του άρθρου 28 παρ. 2α και 19 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Το Π.Δ 89/2014 (ΦΕΚ 134/10.06.2014 τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19.06.2014 (ΦΕΚ 1618/19.06.2014 τ.Β΄) υ.α. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»,
4. τη με αριθμ. πρωτ. 122670 /Γ6 /31−07−2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής χου Υ.ΠΑΙ.Θ.,
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απόφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτηση τους, αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από οριστικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων .

Άρθρο 2
Πίνακες κατάταξης

1. Στους πίνακες κατάταξης Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίστοιχα, κατατασσόμενοι μόνο βάσει της προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Στους παραπάνω πίνακες θα προηγούνται σε κάθε φάση πρόσληψης, οι εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 των παρ.α και β της περ.2. ϋ του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό 10%. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 κατατασσόμενοι με βάση τα παρακάτω κριτήρια του παρόντος άρθρου.

2. Στους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50 και ΓΙΕ 70.50, του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», με τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια ένταξης στους πίνακες και μοριοδότησή τους:

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια

α) διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.

β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.

γ) τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.

δ) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (2) μονάδες.

ε) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα.

Β. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός (1) διδακτικού έτους [δέκα (10) διδακτικών μηνών], η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον μοριοδοτούνται:

i) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Κάθε μήνας πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μηδέν είκοσι (0,20) μονάδες.

ii) Κοινωνικά κριτήρια

α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν. 3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

β) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν. 3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας για τις περιπτώσεις α), β) και γ) που έχουν εκδοθεί από τις Α/βάθμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.

δ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006 τ.Α΄), δύο (2) μονάδες.

Στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α’) ορίζεται ότι «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, ϋα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.»

ε) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 του ν. 3454/2006, μία (1) μονάδα.

iii) Βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5) για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Άρθρο 3
Σειρά κατάταξης − Προσλήψεις

1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» κατατάσσονται με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης.
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί − παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μόνο σε ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης.

3. Υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης, εφόσον είναι κάτοχοι αυτής.

4. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική γραφή Braille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Καταρτίζονται δύο (2) πίνακες εκ των οποίων ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΓΒ. Η πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) γίνεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και στην Ελληνική γραφή Braille (ΕΓΒ) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα