edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Τριετούς Απόσπασης Προσωπικού στην ΑΔΙΠΠΔΕ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) 2023-2026

Αρ.Πρωτ.Φ.2/111/26-05-2023

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
-----
Ιστοσελίδα: www.adippde.gr
E-mail: grammateia(ΣΤΟ)adippde.gr
Τηλ.: 210-3442185

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ιδρυτικού ν. 4142/2013 (ΦΕΚ A’ 83) της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4547/18 (Α’ 102) και το άρθρο 59 του ν. 5014/2023 (Α’ 14), και ειδικότερα των περιπτ. ζ΄ και ια’ της παρ. 6 του άρθ. 1 του Ν.4142/213.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4473/2017 (78 Α’).
3. Την Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. Φ.1/17/24-01-2023 (ΦΕΚ 50/τ.-Υ.Ο.Δ.Δ./25-01-2023) «Ορισμός του Προέδρου και Ανανέωση της Θητείας του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΠΔ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΡΦΙ346ΜΤΛΗ-3ΦΖ).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α’ 26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4624/19 (ΦΕΚ 137 Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
9. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015(ΦΕΚ 176 τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/31-03-2023 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε περί της άμεσης αναγκαιότητας στελέχωσης μέσω αποσπάσεων της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε), προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.
11. Τις άμεσες και ποικίλες λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από την αποστολή και το έργο της Αρχής.

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Αυγούστου 2026.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι πέντε (5) και σχετίζονται με την αποστολή και το έργο της Αρχής. Η έδρα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και συνεπώς και ο τόπος εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180). Η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα βαρύνει την οργανική θέση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης προς απόσπαση έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Α. Προαπαιτούμενα Προσόντα:

1. Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα σχετικά με την αποστολή και το έργο της Αρχής, όπως είναι:

(α) η ποιότητα στην εκπαίδευση,

(β) η αξιολόγηση στην εκπαίδευση,

(γ) η μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας,

(δ) ο σχεδιασμός και η οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων,

(ε) η εκπαιδευτική πολιτική,

(στ) η συμμετοχή του υποψηφίου ως υπευθύνου έργου, μέλους ομάδας έργου ή επιστημονικής ομάδας έργου, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με την αποστολή της Αρχής.

2. Πενταετής, τουλάχιστον, διδακτική εμπειρία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις (α) έως και (ε) της προηγούμενης παραγράφου, ή συνυπολογιζόμενης της διδακτικής και της εμπειρίας υπευθύνου ή μέλους επιστημονικής ομάδας έργου για την (στ) περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου.

Β. Συνεκτιμώμενα Προσόντα, βάσει σχετικών παραστατικών

1. Ερευνητικό ή/και συγγραφικό έργο (βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με υποχρεωτική αναφορά ISBN, ISSN ή/και doi), ταξινομημένο στους προαναφερθέντες τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής (παράγραφος Α.1 του Κεφαλαίου Α της παρούσας πρόσκλησης).

2. Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ, κατά προτίμηση σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής.

3. Συμμετοχή σε ομάδα έργου ερευνητικών προγραμμάτων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και εποπτευόμενων φορέων του, του Π.Ι. ή του Ι.Ε.Π., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι., με αντικείμενο σχετικό με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής.

4. Παροχή επιμορφωτικού έργου σε θέματα σχετικά με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής, σε προγράμματα του Π.Ι. ή του Ι.Ε.Π., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., των Α.Ε.Ι. και λοιπόν εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Επιμορφώσεις που έχει λάβει ο υποψήφιος για θέματα σχετικά με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής, σε προγράμματα ΑΕΙ (συνολικής διάρκειας τριακοσίων 300 ωρών τουλάχιστον ή εννεάμηνης, διάρκειας τουλάχιστον), σε προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή/και του Π.Ι. ή σε προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

6. Γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1/Γ2. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας.

7. Πιστοποίηση επιμορφωτή ή επιμορφούμενου Β’ ή Β1’ επιπέδου στις ΤΠΕ.

8. Εμπειρία σε ομάδα έργου ή επιστημονική ομάδα έργου συγχρηματοδούμενων προγραμμάτων με αντικείμενο συναφές με την αποστολή και το έργο της Αρχής.

9. Άλλα προσόντα, σχετικά με το έργο και την αποστολή της Αρχής.

Γ. Συνέντευξη:

Της τελικής επιλογής των υποψηφίων θα προηγηθεί συνέντευξη από τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής, για τους προτεινόμενους ως επικρατέστερους προς απόσπαση, από την τριμελή εισηγητική επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. να καθορίσει τον ακριβή αριθμό πλήρωσης ή μη θέσεων του αποσπασμένου προσωπικού, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Αρχής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τους οποίους συντρέχουν οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α. είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08- 2023,

β. έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.α. και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023,

γ. έχουν αποσπαστεί σε φορείς και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023,

δ. είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177τΑ’) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους,

ε. είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 ΦΕΚ 13τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177τΑ’) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους,

στ. έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέσω ΕΣΚ, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 [παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96τΑ’) όπως αντικατέστησε την παρ. 4. του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ’).

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν θα υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.:

α. εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

β. εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, και

γ. εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

1. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση θα υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 έως την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

3. Την επόμενη ημέρα της αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. στέλνει στον υποψήφιο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησής του και του γνωστοποιεί τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε. Σε περίπτωση μη λήψης σχετικού μηνύματος, ο υποψήφιος υποχρεούται να επικοινωνήσει την επόμενη μέρα, με δική του ευθύνη, τηλεφωνικά με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (στο τηλ. 2103442875), προκειμένου να του γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή προς την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

4. Υπόδειγμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης και είναι διαθέσιμο σε μορφή αρχείου word (.doc) στην ιστοσελίδα της Αρχής www.adippde.gr.

Β. Φάκελος Δικαιολογητικών:Αφορά μόνο όσους από τους υποψηφίους/ες θα προσκληθούν στη συνέντευξη

1. Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη οφείλουν να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., την ημέρα της διεξαγωγής της συνέντευξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

Α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Γ. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά των δικαιολογητικών που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Σε ό,τι αφορά στο δημοσιευμένο έργο:

(α) για τα βιβλία προσκομίζουν και καταθέτουν σε φωτοτυπία το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα,

(β) για συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους καταθέτουν το εξώφυλλο του τόμου και την πρώτη σελίδα του οικείου κεφαλαίου,

(γ) για τα δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά /πρακτικά συνεδρίων, καταθέτουν σε φωτοτυπία το εξώφυλλο του περιοδικού/πρακτικών, στοιχεία συντακτικής/επιστημονικής ομάδας

Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία για συγκεκριμένες εργασίες.

Για τους τίτλους ξένων γλωσσών απαιτείται και η επίσημη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.

2. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν έως και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους ή και συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής, υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. να καθορίσει τον ακριβή αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες της.

2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. www.adippde.gr. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

2. Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι ο υπ΄ αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε’ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5.

3. Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και Απόφαση Απόσπασης, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (www.adippde.gr) στην κατηγορία «Ανακοινώσεις».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα