edu.klimaka.gr

Κριτήρια Απόσπασης Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό (τροποποιήσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Μετάβαστη στο άρθρο με την Προκήρυξη Απόσπασης Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2229/2018)

Αρ.Πρωτ.96818/Η2/12-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
FAX: 210-3442365 (για Γρ. 1006)
Πληροφορίες: Φ. Καλαματιανού
Τηλέφωνο : 210 3443093

ΘΕΜA: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 79250/Γ1/12-5-2017, (Β’1791) Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων» (ΑΔΑ 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 16 και 18 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210). «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
δ) του π.δ. 18/2018 (A’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε)Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
2. Την αριθμ. πρωτ. 79250/Γ1/12.05.2017 (Β΄1791), (ΑΔΑ: 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων».
3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/107/83031/Β1/21-5-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία διαπιστώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικονομικού έτους 2018.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθμ. 79250/Γ1/12-05-2017 (Β’ 1791) (ΑΔΑ 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ) Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, ως εξής :

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 καταργείται.

Β. Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καλούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό, σε κενές θέσεις που προκύπτουν».

Γ. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται άμισθη, χωρίς έξοδα μετακίνησης, πενταμελής Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό διοικητικών υπαλλήλων, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής :

α. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως αντιπρόεδρος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Διοίκησης Προσωπικού της Δ/νσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, ως μέλος.

δ. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (ΟΣΕΚΔΥΠ), ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ως μέλος.

ε. Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ως μέλος.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται Γραμματέας από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

Δ. Όπου αναφέρεται Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται με Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1791/2018)

Αρ.Πρωτ.79250/Γ1/12-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Γ. Μουτζουροπούλου, Αικ. Χαμπάκη
Τηλέφωνο: 210-344 2344/3228
FAX: 210-3442365
E-mail: moutzouropoulou.g(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/6-9-2016 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2015).
3. Το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. του Π.Δ. 114/29.08.2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της με αρ. 2/20801/0022/14-3-2012 (ΦΕΚ807/τ.Β’) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ 1740/τ.Β΄/15-6-2016 ) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ».
6. Την αριθμ. πρωτ. 230701/2016/08.04.2016 απάντηση από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Την αριθμ. πρωτ. Φ1/Α/512/70086/Β1/28.04.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία διαπιστώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Γενικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής και τις περιπτώσεις απόσπασης των ανωτέρω με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης

1. Τον Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εισήγηση για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα συντονιστικά γραφεία του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» κατόπιν σχετικής εισήγησης και αιτήματος από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου, ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων που έχουν διαβιβασθεί σε αυτήν με ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης και αφορούν στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προβλέπεται ότι θα προκύψουν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

2. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοινοποιείται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς δια των Υπηρεσιών εποπτείας τους, καλούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό.

3. Στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων συνοδευόντων αυτές δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες.

α) Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών γνώσης της ξένης γλώσσας και στη συνέχεια τις διαβιβάζουν συνοδευτικά με πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου, στο οποίο θα αναγράφονται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, πειθαρχικά παραπτώματα και βεβαίωση ολοκλήρωσης του ελέγχου των δικαιολογητικών, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Α’ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία επίσης ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας, κριτηρίων.

β) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

γ) Η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσας.

δ) Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησής τους πριν την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους, κατά αξιολογική σειρά πίνακες, διοικητικοί υπάλληλοι, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης, για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία τους.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διοικητικός υπάλληλος, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας του στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του, αρνηθεί εγγράφως την απόσπασή του, δεν αποκλείεται από τις υπόλοιπες δηλωθείσες, με την αίτησή του, προτιμήσεις συντονιστικών γραφείων εκπαίδευσης προς απόσπαση.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διοικητικός υπάλληλος αναλάβει υπηρεσία στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του και τη διακόψει «οικεία βουλήσει» με έγγραφη αίτησή του, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος μεταξύ ανάληψης υπηρεσίας και διακοπής, δεν θα έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη, από το έτος που έλαβε χώρα η διακοπή απόσπασης.

7. Σε περίπτωση εξάντλησης του αξιολογικού πίνακα, η Υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει σε προκήρυξη των σχετικών θέσεων αν σε πίνακα άλλης χώρας της ίδιας γλώσσας δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος που επιθυμεί να αποσπαστεί στη χώρα αυτή.

Άρθρο 3
Όροι- Προσόντα απόσπασης

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Ν.4415/2016 είναι διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι:

α. πρέπει να έχουν συμπληρωμένη διοικητική εμπειρία δύο (2) ετών.

β. έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις βαθμίδες επιπέδων γλωσσομάθειας κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Common European Framework», όπως γίνονται αποδεκτές στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για διορισμούς ως αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας.

γ. έχουν επαρκείς γνώσεις πληροφορικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πληροφορικής, τα οποία αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτό τεκμαίρεται από τη διοικητική εμπειρία του υπαλλήλου και την άσκηση διοικητικών καθηκόντων.

2. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α. Διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από την παρ. 11 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016, που ισχύει αναλογικά και για τους αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους.

β. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.

γ. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι «οικεία βουλήσει» αιτήθηκαν διακοπή της απόσπασής τους, πριν την παρέλευση διετίας.

3. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση διοικητικοί υπάλληλοι κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ισχύουν για ένα έτος.

Ο πρωτεύων ή βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης.

Ο δευτερεύων ή εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, όπως ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται.

Η κατάταξή τους στους αντίστοιχους πίνακες γίνεται με φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από την άθροιση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

α. Έτη υπηρεσίας: 2 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας μέχρι 15 έτη.

β. Γνώση ξένης γλώσσας: Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 50 μόρια Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 30 μόρια
Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασικής ή εναλλακτικής ξένης γλώσσας, όπως και οι επαρκείς γνώσεις πληροφορικής που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του υποψήφιου διοικητικού υπαλλήλου στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτούνται.

γ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά: Διδακτορική διατριβή: 50 μόρια Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή την Ε.Σ.Τ.Α. ή την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.: 35 μόρια Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister: 25 μόρια

δ. Πτυχίο ΑΕΙ: 20 μόρια

ε. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 10 μόρια

στ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: Άριστη γνώση: 30 μόρια Πολύ καλή γνώση: 20 μόρια Καλή γνώση: 10 μόρια

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ υπαλλήλων πού έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1. Συνυπηρέτηση
2. Σε χηρεία με παιδιά
3. Μονογονεϊκή οικογένεια
4. Σε διάζευξη με παιδιά
5. Έγγαμος με παιδιά
6. Έγγαμος χωρίς παιδιά
7. Άγαμος − Διαζευγμένος

5. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι διοικητικοί υπάλληλοι που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές ή σε περίπτωση λήξης της και μη έγκαιρης ανανέωσής της διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων.

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής

1. Μετά την έκδοση προκήρυξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων άμισθη επταμελής Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό διοικητικών υπαλλήλων, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α. Ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ως μέλος.

δ. Ο Προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

ε. Ένας Προϊστάμενος Τμήματος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

στ. Ένας εκπρόσωπος της ΠΟΣΥΠ, ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ως μέλος.

ζ. Ένας εκπρόσωπος του «Συλλόγου Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ως μέλος.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τους εκπροσώπους της ΠΟΣΥΠ και του Συλλόγου στην περίπτωση που δεν προταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και τους όρους της παρούσας κανονιστικής απόφασης, ώστε να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότηση) κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση ξένης γλώσσας την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που καταθέτουν συνημμένα της αίτησής τους.

4. Οι ανωτέρω πίνακες επιλογής υποβάλλονται για κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ..

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή ηλεκτρονικά ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση της έδρας του ΥΠΠΕΘ υπόψη της Επιτροπής επιλογής.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από την Επιτροπή Επιλογής η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

α) Μετά την εξέταση των ενστάσεων, εφόσον από τα πρακτικά της Επιτροπής επ’ αυτών προκύπτουν ανακατατάξεις στους αξιολογικούς πίνακες, συντάσσονται νέοι αξιολογικοί πίνακες και ακολούθως δια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, και Μειονοτικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διαβιβάζονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς κύρωση μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την κατάρτισή τους και εφόσον κυρωθούν από τον Υπουργό, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας και ισχύουν για το χρονικό διάστημα που μνημονεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Εφόσον από τα πρακτικά της Επιτροπής επιλογής, δεν προκύπτουν ανακατατάξεις στους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες, τότε άνευ άλλου τινός και χωρίς να απαιτείται νέα κύρωση από τον Υπουργό ή έκδοση διαπιστωτικής πράξης προς τούτο, καθίστανται οριστικοί οι υφιστάμενοι τοιούτοι, ισχύοντες για το χρονικό διάστημα που μνημονεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

6. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, παρατείνεται δε αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Επιλογής.

7. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της Επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση διοικητικό υπάλληλο.

Άρθρο 5
Α΄ Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο

Η απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, γίνεται βάσει των ανωτέρω αξιολογικών πινάκων επιλογής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρούσας κανονιστικής απόφασης και σύμφωνα με το άρθρα 18 και 16, παρ. 3 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/ τ.Α΄/6-9-2016).

Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή. Όταν η απόσπαση και η ανάληψη υπηρεσίας γίνονται μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διενεργείται με Υπουργική Απόφαση μετά από αίτηση του υπαλλήλου παράταση της υφιστάμενης απόσπασης προς συμπλήρωση τριών (3) συνολικά ετών απόσπασης.

Β΄ Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα

Η απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα, γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Παράτασης της απόσπασης με αίτηση του διοικητικού υπαλλήλου για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του διοικητικού υπαλλήλου και τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων, βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 16, παρ. 3β του Ν. 4415/2016.

β. Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης, πέραν της πενταετίας, για ένα (1) μόνο έτος βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 16, παρ. 3γ του Ν. 4415/2016.

Άρθρο 6
Παράταση απόσπασης

1. Κατ’ εξαίρεση παράταση απόσπασης πέραν της πενταετίας με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς ειδικό επιμίσθιο δύναται να χορηγηθεί για ένα μόνο σχολικό έτος, όταν:

α) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες

β) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Η παράταση χορηγείται για ένα σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του διοικητικού υπαλλήλου από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση που ο διοικητικός υπάλληλος διακόψει την απόσπασή του, μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό, επιβάλλονται κυρώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παρ. 13 του Ν.4415/2016, κατά παραπομπή από το άρθρο 18 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 7
Ωράριο Εργασίας

Το ωράριο εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα συντονιστικά γραφεία του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

Άρθρο 8
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η με αριθ. Φ.908/2790/Η/09.01.2013 (ΦΕΚ 140/τ.Β’/29.01.2013).

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας η προκήρυξη θα εκδοθεί μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα