Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Μητροπόλεις / Αρχιεπισκοπή 2020-21

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.82982/Ε2/30-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλ 210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2020-2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ. 6 του Ν.1566/1985 (Α’ 167΄), «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /1999 (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. To Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 5. To Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ.47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
8. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων και των Ιερών Αρχιεπισκοπών και
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 618193 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε.ΕΒΡΟΥ Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
2 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 622114 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 617744 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ
4 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 570371 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ
5 ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 574908 ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Μ. Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
6 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 610609 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ Ι.Μ. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 594721 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ι.Μ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
8 ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 591103 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
9 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 561943 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
10 ΚΩΣΤΑΡΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 587618 ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π.Ε. Δ' ΑΘΗΝΑΣ Ι.Μ. ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ
11 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 618304 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
12 ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 574968 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ Ι.Μ. ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΩΝ
13 ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 616053 ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ Η Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
14 ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 581081 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
15 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 554040 ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ / ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.126290/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ
(Ορθή επανάληψη)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Χριστόφορος Δημησιάνος
Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3442113
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
4. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Αρχιεπισκοπών, της Ιεράς Συνόδου και του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΠΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

554040

ΣΑΡΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

572228

ΜΩΡΑΊΤΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΕ06

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

622114

ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ70

ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ- ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΗΣ

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ70

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

587618

ΚΩΣΤΑΡΑ

ΑΝΝΑ

ΠΕ79.01

ΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

549517

ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ70

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

863756

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΧΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΩΝ

574908

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ11

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

616053

ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ11

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ &
ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση