Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ιερές Μητροπόλεις 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.126290/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ
(Ορθή επανάληψη)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Χριστόφορος Δημησιάνος
Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3442113
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
4. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Αρχιεπισκοπών, της Ιεράς Συνόδου και του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΠΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

554040

ΣΑΡΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

572228

ΜΩΡΑΊΤΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΕ06

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

622114

ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ70

ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ- ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΗΣ

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ70

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

587618

ΚΩΣΤΑΡΑ

ΑΝΝΑ

ΠΕ79.01

ΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

549517

ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ70

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

863756

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕ ΧΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΩΝ

574908

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ11

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

616053

ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ11

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ &
ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.96517/Ε2/12-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε Ιερές Μητροπόλεις»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

2

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

3

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

4

587618

ΚΩΣΤΑΡΑ

ΑΝΝΑ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΕ79.01

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

Ι.Μ. ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

5

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ

6

572228

ΜΩΡΑΪΤΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ06

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

7

613942

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕ70

ΡΟΔΟΠΗ

Ι.Μ.ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

8

566855

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

9

549517

ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΚΟΖΑΝΗ

Ι.Μ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

10

554040

ΣΑΡΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

11

574908

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

12

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

13

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΧΙΟΥ

Ι.Μ. ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

Pin It

Εκτύπωση