edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Κέντρα Συμβουλευτικής ΚΕΣΥ 2018 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.208738/Ε2/03-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443292, 2256
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ
ΣΧΕΤ.: 205333/Ε2/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ99Ν4653ΠΣ-1Ω0)

Με την αρ. πρωτ. Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 Υ.Α. διαπιστώνεται από την 26η Νοεμβρίου 2018 η παύση της λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και των Κέντρων Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4547/2018.

Με την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η λήξη της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των ανωτέρω καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν λόγω ΥΑ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) μέχρι 11-12-2018 και ώρα 15.00.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.205333/Ε2/28-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443292, 2256
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 29-11-2018 μέχρι 05-12-2018 και ώρα 15.00.

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση των οικείων ΑΠΥΣΔΕ. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται και προσμετράται ως εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ΄/12-06-2018).

ΠΡΟΣΟΧΗ. 1.
Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα. 2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

Α΄ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
- άρθρα 2, 3 και 6 έως 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄),
- άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄),
- άρθρο 19 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78),
- Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
- ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
- ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄).

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά.

Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

α) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται:
i. η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών
ii. η αλλαγή/τροποποίηση των φορέων απόσπασης

β) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία απόσπασης, δεν θα ληφθούν υπόψη.

δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων θα ικανοποιηθεί το αίτημα απόσπασης δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επόμενη πρόσκληση απόσπασης που αφορά στο διδακτικό έτος 2018-2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί με τις αιτήσεις απόσπασης: 

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
  • Οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Γ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή/τροποποίηση των προτιμήσεων απόσπασης.
Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης, εν τοις πράγμασι, είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε ενδεχόμενη δεύτερη φάση.

Δ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για την κάλυψη των 140 θέσεων Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την κατανομή του συνημμένου πίνακα έχουν εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών.

Οι προτιμήσεις που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν σε Κ.Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω εξειδίκευση αποδεικνύεται (ΦΕΚ 4518Β΄) με:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,
  2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή
  3.  Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
  4. Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η παραπάνω επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού.

Επισημαίνεται ότι μόνο για τις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις απόσπασης είναι περισσότερες των προς κάλυψη θέσεων και προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης από τα οικεία ΑΠΥΣΔΕ θα τηρηθεί η μοριοδότηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ήτοι:

1) η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
β) μία και μισή 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτείται ως εξής:

- Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

- Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

- Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

- Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

- Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ε’ ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κώλυμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει έως τις 31-08-2019,

β) υπηρετούν σε θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με απόσπαση για συγκεκριμένη θητεία, η οποία λήγει έως τις 31-08-2019,

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία ή

δ) υπηρετούν με απόσπαση σε σχολικές μονάδες ή υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΤ’ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 10-12-2018 στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις απόσπασης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ψυχουντάκη Δ.

210 6464294

210 6464257

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυγητίδης Ε.

25310 83533

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χατζησάββα Τ.

22510 48154

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παναγιωτόπουλος Α.

2610 362427

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ρούσσου Ε.

24610 21489

ΗΠΕΙΡΟΥ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ντοβώνης Ι.

26510 83979

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τερζούδη Μ. (Β/θμια)

2410 539229

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τσαμπαλά Γ. (Β/θμια)

26610 82194-5

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φραγκούδη

Θ. Κομψοπούλου Γ.

2310 474831

2310 474864

ΚΡΗΤΗΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βασιλειάδη Αργυρώ

2810 347290

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ισαακίδης Χ.

22810 81984

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αργυροπούλου Αικ.

2710 230115

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τσουκνίδα Αθανασία

22310 66151-2

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα