edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία Κράτους ΓΑΚ 2020 2021

Αποσπάσεις Γενικά Αρχεία Κράτους
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΑΚ) 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Δ3/Α/Φ41/ΣΧ.683/2615/31-08-2020

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες : Υ. Αζάρ
Τηλέφωνο: 210-6782264
FAX : 210-6782268
e-mail : arc3(ΣΤΟ)gak.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 31 παρ.1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α'71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740/99 (ΑΊ86) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ' του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4473/2017 (Α'78),
δ. του ν.4610/2019 (Α'70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
ε. του π.δ.18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 (ΑΊ19) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ. του π.δ. 83/2019 (ΑΊ21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η. του π.δ.84/2019 (ΑΊ23) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ'αρ. πρωτ. 47102/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 49219/Θ2/28-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙΟ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α)σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021».
3.Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.518/2107/1-7-2020 υπουργική απόφαση «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2020-2021».
4. Την από 21-08-2020 βεβαίωση της Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περί της 9/20-08-2020 πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
5. Τις σχετικές αιτήσεις ανάκλησης των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.518/2107/1-7-2020 υπουργική απόφαση μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 210962 ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2 225634 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.ΟΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.
ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3 165521 ΒΛΑΧΑΒΑ ΓΚΟΥΤΖΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΟ2.ΟΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΤΜΗΜΑ  Γ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ. Πρωτ.: Δ3/Α/Φ41/ΣΧ.682/2614

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες : Υ. Αζάρ
Τηλέφωνο: 210-6782264
FAX : 210-6782268
e-mail : arc3(ΣΤΟ)gak.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 31 παρ.1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α'71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740/99 (ΑΊ86) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
γ. του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ' του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4473/2017 (Α'78).
δ. του ν.4610/2019 (Α'70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
ε. του π.δ.18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 (ΑΊ19) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ. του π.δ. 83/2019 (ΑΊ21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. του π.δ.84/2019 (ΑΊ23) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
θ. του άρθρου 93 του ν.4547 /18 (Α' 102).
2. Την υπ'αρ. πρωτ. 82166/Γ4/29-6-2020 (ΑΔΑ:99ΦΜ46ΜΤΛΗ-64Ω) πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021.
3.Την από 21-08-2020 βεβαίωση της Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περί της αρ. 9/20-08-2020 Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2020-2021, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 188619 ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Δ ' ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2 163170 ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ81 ΠΟ Λ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3 224763 ΣΑΡΤΖΕΤΗ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4 192215 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ81 ΠΟ Λ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.518/2107/01-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες : Κ. Μητροφάνη
Τηλέφωνο: 210-6782265
FAX : 210-6782268
e-mail : Arc04(ΣΤΟ)gak.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 31 παρ.1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α'71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740/99 (ΑΊ86) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
γ. του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ' του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4473/2017 (Α'78).
δ. του ν.4610/2019 (Α'70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
ε. του π.δ.18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 (ΑΊ19) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ. του π.δ. 83/2019 (ΑΊ21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. του π.δ.84/2019 (ΑΊ23) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ'αρ. πρωτ. 47102/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 20 20-2021» καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 49219/Θ2/28-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙΟ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α)σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»
3.Την από 23-06-2020 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περί της αρ. 7 /18-06-2020 Συνεδρίασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2020-2021, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 75 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 75 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Γενικά Αρχεία του Κράτους ΓΑΚ 2020-2021


Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα ΓΑΚ 2019-2020

 

 


Εκτύπωση