edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ) 2021-2022

Aρ. Πρωτ. 409/12-03-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα
55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Γ. Βλάχος
Τηλέφωνο: (+30) 2313 331 500
Ηλ. Ταχυδρομείο: centre(ΣΤΟ)komνos.edu .gr
Ιστοσελίδα: http://www.greeklanguage.gr

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠαιΘ), ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Ειδικότερα, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς με τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Κλασικούς φιλολόγους, με ειδίκευση στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
  2. Γλωσσολόγους, με ειδίκευση στην παραδοσιακή γλωσσολογία ή στην ιστορική γλωσσολογία ή στην υπολογιστική γλωσσολογία ή στην ηλεκτρονική λεξικογραφία ή στη διαμόρφωση σωμάτων κειμένων.
  3. ΠΕ19 ή ΠΕ20 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής: με γνώσεις διαχείρισης και συντήρησης βάσεων δεδομένων (MySQL, SQLSerνer), εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML, CSS, JaνaScript), εμπειρία στη διαχείριση CMS (Drupal, Joomla, Wordpress).

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαραίτητο προσόν είναι η κατοχή πιστοποιητικού Β' επιπέδου ΤΠΕ ή η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Στην παρούσα φάση, οι ενδιαφερόμενοι πpος απόσπαση εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ένα σύντομο Βιοvpαφικό σημείωμα στο e-mail centre@komvos.edu.gr με θέμα "Για τις αποσπάσεις 2021-2022".

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση προς απόσπαση, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του φορέα να προτείνει (και του ΥΠαιΘ να αποφασίσει) για τον αριθμό και τις ειδικότητες των προς απόσπαση εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των προς απόσπαση εκπαιδευτικών δεν κατατίθενται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αλλά θα υποβάλλονται με τη συνήθη κάθε χρόνο διαδικασία, μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων για τις αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠαιΘ.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313331500, e-mail: centre@komνos.edu.gr) ή να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Βλάχο [ώρες επικοινωνίας: 13:00 - 14:30].

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Καθηγητής Ι. Ν. Καζάζης

Σχετικά Άρθρα