edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος Απόσπασεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2021 2022

Αίτηση απόσπασεις ΕΕΠ ΕΒΠ
Εκτύπωση  

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) 2021-2022

Αρ.Πρωτ.55786/Ε4/16-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Νούτσου Β., Μιλάνου Κ.
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2082

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και
β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή

να υποβάλουν αίτηση στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 20/05/2021 έως και 27/05/2021.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες :
- άρθρο 62, παρ. 5α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 και παρ. 5γ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
- άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), άρθρο 50, παρ.3 του ν. 1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και το άρθρο 19, παρ.20 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
- άρθρο 4, περ. Δ΄, παρ. 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
- άρθρο 21, παρ.1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄)
- το άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
- άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄)
- άρθρο 7, παρ.1 & 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
- άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
- άρθρο 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και άρθρο 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄)
- άρθρο 31 παρ.1 και 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- άρθρα 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄)
- άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
- άρθρο 28, παρ 2α του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
- άρθρα 9 & 93 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
- άρθρο 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
- άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
- την αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, άρθρο 2, παρ. 4
- την αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα το Κεφ. Α΄, άρθρο 2 παρ. 2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2021.

Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2021.

Δ) είναι νεοδιόριστοι (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

Από την ανωτέρω περίπτωση Δ εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020, τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47) ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Επισήμανση: Δικαίωμα απόσπασης σε Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. (άρθρο 9, παρ. 2 του ν.4547/2018).

Σημείωση: Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Κατά προτεραιότητα αποσπώνται τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1 Ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005, του άρθρου 17 του ν.3402/2005, των περ.1, 2 και 3 της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016.

2 Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.

3 Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012, και άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 καθώς και άρθρο 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996).

4 Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 του ν.2386/1996).

5 Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27, παρ. 12β του ν.4386/2016).).

6. Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές. Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207τΑ΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31τΑ΄), αλλά και στην αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078τΒ΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση περιοχή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

• Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που επιθυμούν απόσπαση για λόγους υγείας αλλά δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας και υποβάλουν γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής θα κριθούν από το ΚΥΣΕΕΠ κατά περίπτωση.

• Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π., δικαστικοί συμπαραστάτες μελών της οικογένειάς τους (γονέων ή αδελφών) οφείλουν να καταθέσουν τη δικαστική απόφαση ορισμού τους, προκειμένου να εξετασθεί η απόσπασή τους.

Επισημάνσεις:
1. Τα μέλη ΕΕΠ που θα αποσπαστούν στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
2. Ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με το χρόνο αυτό δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.
3. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις της ίδιας κατηγορίας για μια θέση, τότε εφαρμόζεται μοριοδότηση σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 44229/Ε2/16-04-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) σχετική εγκύκλιο των εκπαιδευτικών.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE (ΕΓΒ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9, του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille (βλ. και παρ. 1, του άρθρου 59 του ν. 4589/2019). Για την τοποθέτηση ΕΒΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και βαρήκοων μαθητών ορίζεται ως επιπλέον προσόν κατά προτεραιότητα η πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille πιστοποιείται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επάρκειας ως εξής:

Το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δίδεται από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και

2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πιστοποιητικό επάρκειας της γραφής Braille δίδεται από:

1) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

2) τη Σχολή τυφλών Βορείου Ελλάδας «Ο ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»

4) το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille»

Επισήμανση: Στην περίπτωση που λειτουργικά κενά για κωφούς και βαρήκοους μαθητές παραμείνουν ακάλυπτα, εξαιτίας έλλειψης πιστοποιημένων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΕΝΓ, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, τότε για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ, δίνεται η δυνατότητα να αποσπαστούν σε αυτές μέλη με λιγότερα προσόντα, δηλαδή να έχουν αποδεδειγμένες σπουδές στην ΕΝΓ που δεν έχουν καταλήξει σε απόκτηση επάρκειας. Σε αυτές νοούνται κύκλοι σπουδών στην ΕΝΓ και δεν συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα ΕΕΠ και ΕΒΠ.

α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

με έναν απ τους κάτωθι τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα e-mail των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα III) που ανήκουν οργανικά. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αρχείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν εκτός των άνωθεν και το αρχείο (pdf) της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα εξάγουν από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η ταυτοποίηση εκεί διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο υποψήφιος θα επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο» όπου στο κείμενο θα βεβαιώνει ότι «θα αποστείλω ηλεκτρονικά την αίτηση απόσπασής μου σε φορείς ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής στη ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ….» και στον αποδέκτη της ΥΔ θα αναγράφεται η σχετική ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ.
  2. Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
  3.  Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε, επιτρέπεται η μετάβαση στις υπηρεσίες (ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ) ύστερα από τον καθορισμό σχετικού ραντεβού.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής το μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: ΕΕΠ ή ΕΒΠ αίτηση απόσπασης_ Επώνυμο (Αριθμός Μητρώου)
Σώμα email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, τύπος αίτησης (απόσπαση σε περιοχή ή ΚΕΣΥ)
π.χ. Θέμα: ΕΕΠ_ Παπαδόπουλος (123456)
Σώμα email: Παπαδόπουλος Γεώργιος, 123456, ΠΕ23, απόσπαση από περιοχή σε περιοχή

Επισήμανση: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ψηφιοποιήσουν σε ξεχωριστό αρχείο pdf την αίτηση και σε ξεχωριστό αρχείο pdf τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση σάρωσης για μικρότερο όγκο. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πολλές σελίδες (πχ πάνω από 15) μπορούν να τα αποστείλουν σε δύο αρχεία. Το κάθε συνημμένο αρχείο πρέπει να έχει τίτλο Επώνυμο _αίτηση απόσπασης, Επώνυμο _δικαιολογητικά 1, Επώνυμο _δικαιολογητικά 2. Εάν το email έχει μεγάλο όγκο μπορούν να σταλούν δύο ξεχωριστά με ευκρινή την αρίθμηση στον τίτλο.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως δέκα (10) αθροιστικά περιοχές απόσπασης (α/θμιας ή/και β/θμιας) και Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι υποψήφιοι ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.

4. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης, αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία απαιτείται πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α ή γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ. Για την πολυτεκνία απαιτείται βεβαίωση ΑΣΠΕ. Στις περιπτώσεις ασθένειας τέκνου ή συζύγου ή πολυτεκνίας θα πρέπει να κατατίθενται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στην περίπτωση της πολυτεκνίας θα πρέπει να κατατίθεται και βεβαίωση φοίτησης τέκνου από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας.

Επισήμανση: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι οικείες υπηρεσίες (Δ/νσεις Εκπ/σης και ΠΔΕ) θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου κατά την παραλαβή των αιτήσεων και οι Προϊστάμενοι των οικείων υπηρεσιών θα πρέπει να βεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων .

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή καταγραφή στην αίτηση του συνόλου της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (πραγματικής και αναγνωρισμένης).

Επιπρόσθετα σε κάθε βεβαίωση της Υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει καταγεγραμμένη η σχετική εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και στο e-mail του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι 03/06/2021, τα εξής:

Α) τις αιτήσεις με τις βεβαιώσεις της υπηρεσίας και με συνημμένα τα δικαιολογητικά (όλα σε αρχεία pdf) που αφορούν μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί αρμοδίως η υπηρεσία ή το ΚΥΣΕΕΠ, ανά τύπο αίτησης (π.χ. κατά προτεραιότητα, άλλες ειδικές κατηγορίες, αμφισβητούμενες περιπτώσεις) και ανά κλάδο

Β) μόνο τα έντυπα των αιτήσεων και τις βεβαιώσεις της υπηρεσίας για όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις απόσπασης από περιοχή σε περιοχή ή σε ΚΕΣΥ.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας να έχουν την εξής μορφή:

Θέμα: Ε4-Απόσπαση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, είδος αίτησης ή λόγος αποστολής (πχ κατά προτεραιότητα, άλλη ειδική κατηγορία, αμφισβητούμενη) όπου χρειάζεται.

Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος θα αποστέλλονται ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι αιτήσεις δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών κατά των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κοινοποιούμενη και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. που θα αναγράφεται στο ΘΕΜΑ: «Ε4-Ένσταση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ υποβολής της αίτησης».

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης. Η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

Β. Στην περίπτωση που μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ επιθυμούν να ανακληθεί η απόσπασή τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησής της, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Αίτησης Απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2021-2021


Εκτύπωση