edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή 2023 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.75731/Ε2/07-07-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Πληροφορίες: Κόκκορα Ευτυχία
Τηλέφωνο: 21034442256
E-mail: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Το Ν.Δ. του από 2 Ιουλίου 1926 «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων», το οποίο κυρώθηκε με το ΠΔ (2) του ΦΕΚ 137/Α΄/9-7-1927.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
5.Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7.Το Π.Δ. 77/27-06-2023 (ΦΕΚ 130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
8.Το Π.Δ. 79/27-06-2023 (ΦΕΚ 131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9.Το υπ’ αριθ. 256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
10. Την υπ’ αριθ. 34737/E2/27-03-2023 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ:ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-ΡΟΚ).
11. Το υπ΄αριθμ. 4779/392/ 31-05-2023 έγγραφο-πρόταση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 228383 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ01.19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
2 215990 ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΧΙΟΥ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2022-2023


Αρ.Πρωτ.73892/Ε2/16-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Πληροφορίες: Κόκκορα Ευτυχία
Τηλέφωνο: 21034442256
E-mail: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Το Ν.Δ. του από 2 Ιουλίου 1926 «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων», το οποίο κυρώθηκε με το ΠΔ (2) του ΦΕΚ 137/Α΄/9-7-1927.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119Α') “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την υπ’ αριθ. 38346/E2/04-04-2022 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ).
9. Το υπ΄αριθμ. 3592/301/19-05-2022 έγγραφο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 228383 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ01.19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
2 204996 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ88.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα