ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θεωρούν ότι οι παρουσιαζόμενοι για ορκομωσία νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών - Πτυχίο

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για έγγαμους)

3. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής)

Για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζονται:
- έντυπη αίτηση
- 2 φωτογραφίες (μία για την ακτινογραφία και μια για το πιστοποιητικό)
- ακτινογραφία θώρακος
- εξέταση αίματος και ούρων
- φωτοτυπία ταυτότητας
Η πρωτοβάθμια επιτροπή γνωματεύει με τη βοήθεια Ακτινολόγου, Παθολόγου και Ψυχιάτρου για την κατάσταση της υγείας του εκπαιδευτικού.

4. Βεβαίωση Εντοπιότητας (στην περίπτωση όπου υπάρχει δικαίωμα)

5. Βεβαίωση Συνυπηρέτησης (στην περίπτωση που συμβαίνει)

6. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)

7. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

8. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (έντυπη άρθρο 28 ν.2683/99)(το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α' (για τους άνδρες) (Μπορεί να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Καλό θα είναι, προαιρετικά, να έχετε μαζί σας για κάθε ενδεχόμενο:

- τον Α.Φ.Μ. ή αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας

- Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου το δικό σας

- Υπεύθυνη δήλωση

- Αντίγραφα Μεταπτυχιακών - Διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Βέβαια η κοινή λογική ορίζει πως για την ορκομωσία κάποιου εκπαιδευτικού, τα μόνα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος, είναι αυτά που ταυτοποιούν και προσδιορίζουν το πρόσωπό του. Αρκετές όμως Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απαιτούν όλα τα δικαιολογητικά να είναι διαθέσιμα την ημέρα της ορκομωσίας (υπάρχουν ακόμη και Διευθυντές που απειλούν ότι όποιος δεν έχει τα δικαιολογητικά μαζί του, δεν θα ορκιστεί!)

Το σίγουρο είναι ότι όσο πιο γρήγορα (ακόμα και μετά την ορκομωσία) κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τόσο πιο ομαλά θα γίνει η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, αλλά και η έναρξη μισθοδοσίας τους (με τα επιδόματα που δικαιούνται).


Εκτύπωση