edu.klimaka.gr

Διορισμοί Εκπαιδευτικών ΠΕ60 Νηπιαγωγών (διοριστέοι ΑΣΕΠ 2008 με Διευκρινίσεις)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Διοριστέοι Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

24-05-19
«Διορισμός 39 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)»

Σε συνέχεια του από 20-5-2019 Δελτίου Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 848 Γ΄ η αριθμ. 79500/Ε1/20-5-2019 (ΑΔΑ: 9Ω0Ε4653ΠΣ-ΧΒ4) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ., με την οποία διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), σε θέσεις μονίμων 39 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008.

Η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των διοριζόμενων εκπαιδευτικών, ορίζεται από την Παρασκευή 24 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Στους εκπαιδευτικούς, που απασχολούνται ως αναπληρωτές και διορίζονται ως μόνιμοι, παρέχεται η δυνατότητα να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, προς διευκόλυνσή τους. Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την ευθύνη της διαβίβασης όλων των σχετικών εγγράφων στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού (υπ’ αριθ. 83231/Ε1/24-05-2019, ΑΔΑ: 6ΩΝΥ4653ΠΣ-Ν1Λ έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους.


Αρ.Πρωτ.83231/Ε1/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: ΄Εξαρχος Παναγιώτης Κρόμπα Μαρία
Τηλέφωνα: 210 344-3327
email: t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης


ΣΧΕΤ.: η αριθμ. πρωτ. 79500/Ε1/20-5-2019 (ΑΔΑ: 9Ω0Ε4653ΠΣ-ΧΒ4)-(ΦΕΚ 848/23-5-2019 τ.Γ΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διορισμός εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/29-1-2019 τ.Α΄)»

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, που υπηρετούν ως αναπληρωτές και διορίζονται ως μόνιμοι με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, παρακαλούμε όπως η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας αυτών πραγματοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετούν. Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την ευθύνη της διαβίβασης όλων των σχετικών εγγράφων στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

20-05-19
Διορισμός 39 νηπιαγωγών (ΠΕ 60) επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Διορισμός εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)»

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/29-1-2019 τ.Α΄), διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε θέσεις μονίμων, 39 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008.

Μετά τη δημοσίευση της Απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στις οικείες Δ/νσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται ότι διανύθηκε στη θέση διορισμού.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης με τους Διορισμούς Νηπιαγωγών ΠΕ60 (επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008)

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

29-12-16 Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

Σε συνέχεια του από 20-12-2016 σχετικού Δελτίου Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, με τις αριθμ. 217413/Ε1/19-12-2016 & 217425/Ε2/19-12-2016 (ΦΕΚ 1350/τ.Γ΄/28-12-2016) υ.α. διορίζονται, για το σχολικό έτος 2016-2017, σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών 144 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 45 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ33 και ΠΕ60.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω υ.α., οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, έως και την Τετάρτη 4-1-2017.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20-12-16 Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017,διορίζονται σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών 144 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 45εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ33 και ΠΕ60.

Επισημαίνεται ότι δεν καλύφθηκε το σύνολο των θέσεων που διατέθηκαν, είτε επειδή δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους, είτε επειδή οι υποψήφιοι είχαν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή άλλων διατάξεων.

Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διορισθέντες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης με τους υπό διορισμό εκπαιδευτικούς (επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008)

Σχετικά Άρθρα