Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Μειονοτικά Σχολεία Θράκης 2014 - 2015

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.1557Μ/152004/Ζ1/24-09-2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 2299
e-mail: dfms2\(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2341/95 (ΦΕΚ 208 Α΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 146170/ΣΤ5/16.09.2014 (ΦΕΚ 2473Β΄) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο»
7. Τη με αριθ. Ζ2/411/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) Υ.Α. « Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (ΦΕΚ 904 Β΄) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (ΦΕΚ 1848 Β΄) όμοιες,
8. Την Υ.Α. Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία»
9. Την Υ.Α. Α.Σ 47/5701/Ζ1/16-01-2013 «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.)»
10. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (ΦΕΚ 3292 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
11. Την με αριθ. Ζ2/10/26-3-1996 εγκύκλιο της Δ/νσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία»
12. Τις με αρ. πρωτ. α) Φ.8.2/4045/17.04.2014 και Φ.8.2./7452/08.08.2014 εγκυκλίους της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
13. Το με αρ. πρωτ. Φ.8.2/8682/12.09.2014, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
14. Τις με αριθμ. 15/19.08.2014, 16/20.08.2014, 17/21.08.2014, 19/02.09.2014 και 22/09.09.2014 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε από το σχολικό έτος 2014-2015 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:

α/α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Αριθ. Μητρώου

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο μετατίθεται

Μόρια μετάθεσης

Α. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

1.

Σκεύας Ζήσης

599926

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ.Πιστού

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Νέδας

169,78

2.

Καμενίδου Παρασκευή

591135

Από το 2/θ Μ/κό Σχ.Φύλακα

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Κοπτερού

141,33

3.

Τερζανίδης Κωνσταντίνος

604211

Από το 2/θ Μ/κό Σχ.Παλ. Ερασμίου

Στο 12/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου

127,14

4.

Γεωργιάδης Γεώργιος

597947

Από Διάθεση ΥΣΜΕ

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Ηλιόπετρας

107,69

5.

Μολλάς Θεοδόσιος

610242

Από το 2/θ Μ/κό Σχ.Λοφαρίου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ.Πιστού

100,41

6.

Καραπασχάλη Ευαγγελία

594207

Από Διάθεση ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Πόρπης

79,61

7.

Βασιλείου Νικόλαος

701656

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Ζηλωτής

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Κεντητής

61,48

8.

Κούζα Παρασκεύη

618313

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Πολιάς

Στο 2/θ Μ/κό Λοφαρίου

59,41

9.

Μαυράκης Χαράλαμπος

622137

Από το 2/θ Μ/κό Σχ.Οργάνης

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Αβάτου

59,15

10.

Ποιμενίδου Χαρούλα

618476

Από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης

Στο 4/θ Μ/κό Σχ.Ωραίου

56,56

11.

Πυλαρινού Αθανασία

617960

Από το ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αλκυόνης

55,26

12.

Βούλγαρη Ελένη

621616

Από το ΠΥΣΠΕ Χανίων

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κρεμαστής

53,77

13.

Σιδερά Περιστέρα

617473

Από το 4/θ Μ/κό Σχ. Διδυμοτείχου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Φύλακα

53,19

14.

Κυριαζάκης Χρήστος

618675

Από το ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μεγ. Ορφανού

52,44

15.

Δούκα Ευτυχία

621389

Από το ΠΥΣΠΕ Έβρου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δαρμένης

52,05

16.

Ιμάμ Ιλμιέ

621849

Από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μελιβοίων

51,18

17.

Μπουρνούδη Σταματία

620650

Από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δρανιάς

50,78

18.

Παπαδοπούλου Χριστίνα

701136

Από το ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Π. Ερασμίου

50,68

19.

Μπαλεστράβου Αργυρώ

701659

Από το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Δημαρίου

49,97

20.

Λευθερακάκη Γεωργία

621184

Από το ΠΥΣΠΕ Λέσβου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Οργάνης

49,82

21.

Μαυρής Πέτρος

617807

Από το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Στο 4/θ Μ/κό Σχ.Αγριάνης

49,27

22.

Λιάπη Στέλλα

700396

Από το ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Οργάνης

49,15

23.

Κοσκερίδης Σάββας

617433

Από το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

Στο 2/θΜ/κό Σχ.Χλόης

47,32

24.

Μαντέ Γκιουλτζάν

618363

Από το ΠΥΣΠΕ Χανίων

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Ζηλωτής

47,10

25.

Ζουζάκογλου Χρυσή

620520

Από το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Άνω Βυρσίνης

45,19

26.

Κωστάκη Ιωάννα

618791

Από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Χλόης

44,74

27.

Πατσιαβουρίδου Δήμητρα

700354

Από το ΠΥΣΠΕ Φωκίδας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ.Πολιάς

42,53

28.

Τσατσαλή Ισιδώρα–Μαρία

703343

Από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Διδυμοτείχου

40,11

29.

Μακρή Αργυρή

620666

Από το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Διδυμοτείχου

39,20


Α/Α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Αριθ. Μητρώου

Οργανική θέση

Σχολείοστοοποίο μετατίθεται

Μόρια μετάθεσης

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1.

Ευθυμίου Ευθύμιος

587759

Από το 4/θ Μ/κό Σχ. Ξάνθης 2ο

Στο12/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου

178,98

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

εκπ/κού

Αριθ.Μητρώου

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο μετατίθεται

Μόρια μετάθεσης

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1.

Μπουρμά Ευαγγελία

612580

Από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Στο 4/θ Μ/κό Σχ.  Κοπτερού

98,99

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση από 24/09/2014 μέχρι 30/09/2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Αρ.Πρωτ.1352Μ/ΕΞ.98136/Ζ1/ΕΙΣ.79718/19-07-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Μ. Παλυβού
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 3371
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Περί Μεταθέσεων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2341/95 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού των μειονοτικών σχολείων»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Περί θεμάτων προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί θεμάτων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Περί εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.100/97(ΦΕΚ 94 Α΄) και το Π.Δ. 39/1998(ΦΕΚ 43 Α΄) «Περί Μεταθέσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Περί Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων μετά τη λήξη της θητείας»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 90595/ΣΤ5/05.07.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
9. Την Υ.Α. Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία»
10. Την Υ.Α. Ζ2/102/8-4-1996 (ΦΕΚ 270 Β΄), η οποία συμπλήρωσε την με αριθ. Ζ2/365/11-8-1992 (ΦΕΚ 544 Β΄) απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
11. Την Υ.Α. Ζ2/244/29-6-2001 (ΦΕΚ 904 Β΄), η οποία συμπλήρωσε την με αριθ. Ζ2/411/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του ΥΣΜΕ
12. Την Υ.Α. Α.Σ 47/5701/Ζ1/16-01-2013 «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.)»
13. Την με αριθ. Ζ2/10/26-3-1996 εγκύκλιο της Δ/νσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία»
14. Τις με αρ. πρωτ. α) Φ.11.2/744/23-4-2013 β) Φ.11.2/744α/23-4-2013 και γ) Φ.11.2/744β/23-4-2013 εγκυκλίους του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Μεταθέσεις στα μειονοτικά σχολεία»
15. Το με αρ. πρωτ. Φ11.2/986/07.06.2013, έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16. Τις με αριθμ. 8/23-4-2013 , 10/22-5-2013, 11/23-5-2013 , 12/24-5-2013, 13/30-5-2013 και 14/7-6-2013 Πράξεις του Υ.Σ.Μ.Ε.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε από το σχολικό έτος 2013-2014 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:

Α.ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΣΤΟ ΥΣΜΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

α/α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Α.Μ.

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο μετατίθεται

Μόρια μετάθεσης

1.

Κιούσης Ιωάννης

573994

Από το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθηνών

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικρακίου

97,46

2.

Κούζα Παρασκευή

618313

Από το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ .Πολιάς

45,66


Β.α)ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Υ.Σ.Μ.Ε. (από ΜειονοτικόΣχολείο - σε Μειονοτικό Σχολείο) ΔΑΣΚΑΛΩΝ

α/α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Α.Μ.

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο μετατίθεται

Μόρια μετάθεσης

1.

Παπαδόπουλος Γεώργιος

582530

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Παμφόρου

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Σαπών

154,30

2.

Τσιακυρούδη Χρυσή

593901

Απότο 6/θ Μ/κό Σχ. Λυκείου

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Σαπών

129,28

3.

Μανωλίδου Λεμονιά

603885

Απότο 2/θ Μ/κό Σχ. Κρωβύλης

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Λυκείου

109,21

4.

Καραγκούνη Κωνσταντινιά

618797

Απότο 2/θ Μ/κό Σχ. Οργάνης

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Παμφόρου

67,38

5.

Κυριάκη Δήμητρα

618790

Απότο 2/θ Μ/κό Σχ. Πολιάς

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κρωβύλης

61,12

6.

Μαυράκης Χαράλαμπος

622137

Απότο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικρακίου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Οργάνης

49,08

β)Λόγω υπεραριθμίας

α/α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Α.Μ.

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο μετατίθεται

1.

Σόφτας Κωνσταντίνος

570758

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/ θΜ/κό Σχολείο Πολύανθου Ν.Ροδόπης

2.

Αρμεντζίδης Σταύρος

587696

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Κινύρων Ν.Ροδόπης

3.

Μουδανίδου Μυστακίδου Θωμαή

558972

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Λευκόπετρας Ν. Ξάνθης

4.

Τσιάμης Θωμάς

585229

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Παγουρίων Ν.Ροδόπης

5.

Καμενίδου Παρασκευή

591135

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Φύλακα Ν.Ροδόπης

6.

Παντελίδης Αθανάσιος

586095

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 6/θ Μ/κό Σχολείο Κεντητής Ν.Ξάνθης

7.

Μπουμπόναρη Θεοδώρα

602325

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 4/θ Μ/κό Σχολείο Αγριάνης Ν.Έβρου

8.

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

618722

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Μύστακα Ν.Ροδόπης

9.

Ράλλη Αποστολία

617459

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Ηπίου Ν.Ροδόπης

10.

Παπαχρήστου Αναστασία

614391

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Νέδας Ν.Ροδόπης

11.

Τσιτσεράκη Ουρανία

621545

Aπό τη διάθεση του ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχολείο Πατέρμων Ν.Ροδόπης

Ο Προϊστάμενος του Συντονιστικού Γραφείου προς τον οποίο κοινοποιείται η απόφαση παρακαλείται να φροντίσει για την γνωστοποίηση και την ανακοίνωση των μεταθέσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954/20-11-1995, τ. Β΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση