edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Μειονοτικά Σχολεία Θράκης 2020

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 2020

Αρ.Πρωτ.46525/Η2/15-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dıpode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.
Πληροφορίες : Η. Τολιάς
Τηλέφωνο : 210-344. 2302

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ73 σε Μειονοτικό Σχολείο από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2019-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 και της παρ.6 το άρθρου 68 του ν.4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του ν.3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019(Β΄3009) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10. Την αριθμ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την αριθμ. 186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
12. Το αριθμ.Φ.11.3/3168Α/28-3-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με συνημμένο το αριθ. 3 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της 26ης Μαρτίου 2019 του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μεταθέτουμε από το σχολικό έτος 2019-2020 τον κατωτέρω εκπαιδευτικό ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1 623078 ΚΑΜΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ ΠΕ73 ΑΠΟ Π.Ε. Α΄ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 88,66

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015

Αρ.Πρωτ.1557Μ/152004/Ζ1/24-09-2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 2299
e-mail: dfms2\(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2341/95 (ΦΕΚ 208 Α΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 146170/ΣΤ5/16.09.2014 (ΦΕΚ 2473Β΄) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο»
7. Τη με αριθ. Ζ2/411/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) Υ.Α. « Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (ΦΕΚ 904 Β΄) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (ΦΕΚ 1848 Β΄) όμοιες,
8. Την Υ.Α. Ζ2/412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄) «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία»
9. Την Υ.Α. Α.Σ 47/5701/Ζ1/16-01-2013 «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.)»
10. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (ΦΕΚ 3292 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
11. Την με αριθ. Ζ2/10/26-3-1996 εγκύκλιο της Δ/νσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία»
12. Τις με αρ. πρωτ. α) Φ.8.2/4045/17.04.2014 και Φ.8.2./7452/08.08.2014 εγκυκλίους της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
13. Το με αρ. πρωτ. Φ.8.2/8682/12.09.2014, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
14. Τις με αριθμ. 15/19.08.2014, 16/20.08.2014, 17/21.08.2014, 19/02.09.2014 και 22/09.09.2014 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε από το σχολικό έτος 2014-2015 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:

Α. ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΣΔΦΔΣ

α/α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Αριθ.
Μητρώου

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο
μετατίθεται

Μόρια
μετάθεσης

1.

Σκεύας Ζήσης

599926

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ.Πιστού

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Νέδας

169,78

2.

Καμενίδου Παρασκευή

591135

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Φύλακα

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Κοπτερού

141,33

3.

Τερζανίδης Κωνσταντίνος

604211

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Παλ. Ερασμίου

Στο 12/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου

127,14

4.

Γεωργιάδης Γεώργιος

597947

Από Διάθεση ΥΣΜΕ

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Ηλιόπετρας

107,69

5.

Μολλάς Θεοδόσιος

610242

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Λοφαρίου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ. Πιστού

100,41

6.

Καραπασχάλη Ευαγγελία

594207

Από Διάθεση ΥΣΜΕ

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πόρπης

79,61

7.

Βασιλείου Νικόλαος

701656

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Ζηλωτής

Στο 6/θ Μ/κό Σχ. Κεντητής

61,48

8.

Κούζα Παρασκεύη

618313

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Πολιάς

Στο 2/θ Μ/κό Λοφαρίου

59,41

9.

Μαυράκης Χαράλαμπος

622137

Από το 2/θ Μ/κό Σχ. Οργάνης

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αβάτου

59,15

10.

Ποιμενίδου Χαρούλα

618476

Από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Ωραίου

56,56

11.

Πυλαρινού Αθανασία

617960

Από το ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αλκυόνης

55,26

12.

Βούλγαρη Ελένη

621616

Από το ΠΥΣΠΕ Χανίων

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κρεμαστής

53,77

13.

Σιδερά Περιστέρα

617473

Από το 4/θ Μ/κό Σχ. Διδυμοτείχου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Φύλακα

53,19

14.

Κυριαζάκης Χρήστος

618675

Από το ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μεγ. Ορφανού

52,44

15.

Δούκα Ευτυχία

621389

Από το ΠΥΣΠΕ Έβρου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δαρμένης

52,05

16.

Ιμάμ Ιλμιέ

621849

Από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μελιβοίων

51,18

17.

Μπουρνούδη Σταματία

620650

Από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δρανιάς

50,78

18.

Παπαδοπούλου Χριστίνα

701136

Από το ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Π. Ερασμίου

50,68

19.

Μπαλεστράβου Αργυρώ

701659

Από το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Δημαρίου

49,97

20.

Λευθερακάκη Γεωργία

621184

Από το ΠΥΣΠΕ Λέσβου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Οργάνης

49,82

21.

Μαυρής Πέτρος

617807

Από το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Αγριάνης

49,27

22.

Λιάπη Στέλλα

700396

Από το ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Οργάνης

49,15

23.

Κοσκερίδης Σάββας

617433

Από το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

Στο 2/θΜ/κό Σχ. Χλόης

47,32

24.

Μαντέ Γκιουλτζάν

618363

Από το ΠΥΣΠΕ Χανίων

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Ζηλωτής

47,10

25.

Ζουζάκογλου Χρυσή

620520

Από το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Άνω Βυρσίνης

45,19

26.

Κωστάκη Ιωάννα

618791

Από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Χλόης

44,74

27.

Πατσιαβουρίδου Δήμητρα

700354

Από το ΠΥΣΠΕ Φωκίδας

Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πολιάς

42,53

28.

Τσατσαλή Ισιδώρα–Μαρία

703343

Από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Διδυμοτείχου

40,11

29.

Μακρή Αργυρή

620666

Από το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

Στο 4/θ Μ/κό Σχ. Διδυμοτείχου

39,20

 

Β. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού

Αριθ.
Μητρώου

Οργανική θέση

Σχολείο στο οποίο μετατίθεται

Μόρια
μετάθεσης

1.

Ευθυμίου Ευθύμιος

587759

Από το 4/θ Μ/κό Σχ. Ξάνθης 2ο

Στο 12/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου

178,98

 

Γ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο εκπ/κού Αριθ.
Μητρώου
Οργανική θέση Σχολείο στο οποίο μετατίθεται Μόρια
μετάθεσης
1. Μπουρμά Ευαγγελία 612580 Από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων Στο 4/θ Μ/κό Σχ.  Κοπτερού 98,99

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση από 24/09/2014 μέχρι 30/09/2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα