edu.klimaka.gr

Αναπλήρωση Διευθυντών / Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.22/38/113439/Ε3/14-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
E-mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210-3442353, 210-3442125,
210-3442333, 210-3442952

ΘΕΜΑ : Αναπλήρωση Υποιδευθυντών Σχολικών Μονάδων - Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας που αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, ως εξής:

Α. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών ισχύει η παρ.2 της περ. Ε΄ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α΄167) όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα.

Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.

Β. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ.361.22/14482/Δ1/04-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: ΄Ελ.Εμμανουηλίδου (για Α/θμια)
Τηλ.: 210- 3442121
Πληροφορίες: Αρ.Παναγιώτου (για Β/θμια)
210- 3442271

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων μετά από μακρόχρονη απουσία τους ή εκλογή τους σε θέση αιρετών Ο.Τ.Α.».

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα αναπλήρωσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε περίπτωση απουσίας του διευθυντή λόγω θεσμοθετημένων αδειών πέραν του διμήνου, όπως αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής τέκνων κ.λ.π., η θέση του αναπληρώνεται όπως ορίζεται στις περ.Δ΄και Ε’ του άρθρου 11 Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’). Η εν λόγω αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Δ/5716/15-4-1988 Υπουργική Απόφαση. Επίσης, η απουσία διευθυντή λόγω υπηρέτησης σε θέσεις ευθύνης με απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. επιδέχεται αναπλήρωσης, όπως ορίζεται στην με αριθμ.120745/Δ2/5-10-2012 Υπουργική Απόφαση.

2. Η απουσία του διευθυντή λόγω άσκησης καθηκόντων σε συνδικαλιστικά όργανα ή σε θέσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄, εφόσον χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών, δεν επιδέχεται αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις αριθμ.Φ.351.5/77/ 165375/ Δ1/29-12-2010, Φ.361.22/95/ 137769/Δ1/30-11-2011 και 87928(α)/Δ1/ 2.8.2011 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας. Ο εν λόγω εκπαιδευτικός διατηρεί τη σειρά του στον οικείο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τοποθετείται μετά τη λήξη της θητείας του σε κενή και κενούμενη θέση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας (31-7-2015), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής. Στη θέση του τοποθετείται ο επόμενος κατά σειρά εγγραφής υποψήφιος στον αξιολογικό πίνακα, με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις του.

Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ.326/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., οι αποδεχόμενοι θέσεις αιρετών Ο.Τ.Α., στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας τους, παραιτούνται αυτοδίκαια από τα διοικητικά τους καθήκοντα, χωρίς υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.3852/2010.

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Σχετικά Άρθρα