edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.1.6/04-05-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου
Τ.Κ. - Πόλη: 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Βασίλης Συμεωνίδης
Τηλέφωνο: 2531083551
Fax: 2531083555
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτι-κής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθ. 2 και 3 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερει-ακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-ει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/21-06-2006) «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες δια-τάξεις.», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθ. 11, του άρθ. 21 και της παρ. 1 του άρθ. 25 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθ. 18 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά-ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.» όπως τροποποιή-θηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ και της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του Άρθρου έκτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-λων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υποπ. 2 της Παραγράφου 2 του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις του άρθ. 63 και της παρ. 4 του άρθ. 68 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/ 08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

Προσκαλούμε

Τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στη θέση του Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους:

1. Η προς κάλυψη θέση είναι αυτή του Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

2. Η θητεία του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτική Εκπαίδευσης είναι τετραετής.

3. Οι υποψήφιοι για τη θέση μπορούν να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί, τουλάχιστον, οκτώ (8) έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκ των οποίων, τουλάχιστον, έξι (6) έτη σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της θητείας.

5. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

7. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 (ημερομηνία εισερχομένου πρωτοκόλλου ή απόδειξη ταχυδρομείου) .

8. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 παρ.5 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ. Α’).

9. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από:

α. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά, ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986, και στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και στοιχεία του ενδιαφερομένου.

β. Αποδεικτικά οκταετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκ των οποίων, τουλάχιστον, έξι (6) έτη σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης η οποία πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

γ. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν απο-κτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να έ-χουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς.

10. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομική αποστολή απευθείας στη Γραμματεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονί-ας και Θράκης (Τέρμα Σισμάνογλου -1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής - 1ος όροφος - 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ,).

11. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών δε θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία.
Μέχρι το διορισμό νέου Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, ο υπηρετών ασκεί τα καθήκο-ντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη θέση του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης 2531083551 – υποβολή αιτήσεων γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, τηλ. 23531083530).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα