edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για ένταξη εκπαιδευτικών στο Μητρώο Αξιολογητών Ψηφιακών Σεναρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.2344/21-04-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β2
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Μαίρη Κριάρη
Τηλέφωνο : 210 344 21 35
Fax : 210 344 21 53
E-mail : mkriari(ΑΤ)@minedu.gov.gr

Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 κωδ. 0ΠΣ: 479325 ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ», της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 - Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ: 479325 και ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 - Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ: 479325, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχοντας δε υπόψη:
1. Tην 2η Τροποποίηση (αρ. πρ. 3205/14-2-2014) της με αριθ. πρωτ. 3997/1-4-2010 και κωδικό 62 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».
2. Τη με αρ. πρωτ. της ΕΥΔ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 6741/04-04-2014 Απόφαση Ένταξης.
3. Το Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης.
4. Την με αρ. πρωτ. 8967/1-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΒ8Ν9-2Ω2) Απόφαση Έγκρισης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4.
5. Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης – Παρακολούθησης υλοποίησης του Υπ. 4 (αρ. πρωτ.2056/
6-4-2015 ΑΔΑ: ΩΒΧΦ465ΦΘ3-87Δ)
6. Απόφαση έγκρισης του υπ’ αριθμ. 1/7-4-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης – Παρακολούθησης (αρ. πρωτ. 2198/9-4-2015 ΑΔΑ: 7Φ2Τ465ΦΘ3-5ΗΜ)
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ24580051.

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης διορισμένους σε κλάδο της Πρόσκλησης να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για παροχή έργου αξιολόγησης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και ανάδειξης των βέλτιστων εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

H εκτέλεση της Πράξης γίνεται με τη σύμπραξη δύο φορέων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανέλαβε την ανάπτυξη μεθοδολογίας και την εκπόνηση των δειγματικών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, την ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων καθώς και την ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος - Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής και Αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού από το ΙΕΠ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ανέλαβε την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάδειξης των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα προκύψουν μετά από πρόσκληση που θα απευθύνει στους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να εκπονήσουν και να υποβάλουν ψηφιακά διδακτικά σενάρια, με βάση τα δειγματικά σενάρια που θα εκπονηθούν από το Ι.Ε.Π.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 4, Η ΕΥΕΕΔ απευθύνει πρόσκληση προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα για την κατάρτιση καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι θα εργαστούν για την υλοποίηση του έργου. Θα απασχοληθούν Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης διορισμένοι σε κλάδο της Πρόσκλησης (ως εκπαιδευτικοί ιδιωτικής εκπαίδευσης ορίζονται οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με τα δημόσια σχολεία) με αυξημένα προσόντα στη χρήση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η αξιολόγηση και επιλογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σύμφωνα με το αναλυτικό μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής των ψηφιακών σεναρίων που θα εκπονηθούν, το οποίο θα περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης/συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εκπόνησης των σεναρίων. Η αξιολόγηση και επιλογή των βέλτιστων εξ’ αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ψηφιακού Συστήματος - Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αξιολόγησης που θα έχει αναπτυχθεί από το Ι.Ε.Π. και ύστερα από επιμόρφωση των αξιολογητών από το Ι.Ε.Π. σε συνεργασία με την ΕΥΕΕΔ. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης θα λειτουργεί help-desk (υποστήριξη χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αξιολόγησης) καθώς και forum (εμπλουτισμένος χώρος συζητήσεων) προς διευκόλυνση των αξιολογητών.

Κάθε αξιολογητής δύναται να αξιολογήσει συνολικά έως 10 ψηφιακά διδακτικά σενάρια το μήνα και έως 30 ψηφιακά διδακτικά σενάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης.

Καθένας από τους αξιολογητές θα παραδώσει ατομικό παραδοτέο για το έργο που θα αναλάβει ατομικά στο πλαίσιο των ανωτέρω και το οποίο προσδιορίζεται ειδικότερα σε κάθε ψηφιακό διδακτικό σενάριο που θα έχει αξιολογήσει, συνοδευόμενο από τη σχετική φόρμα αξιολόγησης κατάλληλα συμπληρωμένη.

Η αμοιβή για το έργο που θα εκτελεσθεί πλήρως και προσηκόντως καθώς και για τα ατομικά παραδοτέα κάθε Αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€) ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

Η παραλαβή των ατομικών παραδοτέων των αξιολογητών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από την ΕΥΕΕΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου της αξιολόγησης ορίζεται από 20 Ιουλίου έως 10 Οκτωβρίου 2015 και ο χρόνος παράδοσης των ατομικών παραδοτέων ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι αξιολογητές που θα απασχοληθούν θα είναι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης διορισμένοι σε κλάδο της Πρόσκλησης που θα έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Βασικός τίτλος σπουδών συναφής με το γνωστικό αντικείμενο στον κλάδο όπου υποβάλλεται η αίτηση υποψηφιότητας.

2. Έξι (6) έτη διδακτικής προϋπηρεσίας στην Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική)
Η συνολική προϋπηρεσία του υποψηφίου θα πιστοποιείται με έγγραφο από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο οποίο θα αναγράφεται αθροιστικά και συγκεντρωτικά η δηλωθείσα προϋπηρεσία σε έτη / μήνες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως 12 μήνες διδακτικής προϋπηρεσίας λογίζεται, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, η παρουσία τους σε σχολική μονάδα από 1/9 έως 31/8 του επόμενου έτους.

3. Τουλάχιστον ένα (1) προσόν από τις κατωτέρω κατηγορίες.

3α. Δεύτερος τίτλος βασικών σπουδών σχετικός με την Πληροφορική

3β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την Πληροφορική

3γ. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με την Πληροφορική

3δ. Εκπόνηση δειγματικών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Ι.Ε.Π. (πιστοποιούμενη με βεβαίωση του Ι.Ε.Π.)

3ε. Πιστοποίηση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη Β’ επιπέδου

3στ. Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου με κατ’ ελάχιστον 50 ώρες επιμορφωτική εμπειρία (πιστοποιούμενη με αντίστοιχη βεβαίωση)

3ζ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την αξιοποίηση (παιδαγωγική / διδακτική) των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

3η. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με την αξιοποίηση (παιδαγωγική / διδακτική) των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Σημειώνεται ότι:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού ή τα οριζόμενα στην παρ.11 του Άρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2011 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  • Η διδακτική προϋπηρεσία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Τρόπος μοριοδότησης των απαιτούμενων προσόντων και βαθμολογική κατάταξη

Η ανάθεση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων θα γίνει σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των προβλεπόμενων μορίων ως ακολούθως και σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό σεναρίων που θα υποβληθούν ανά γνωστικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

1.Βασικός τίτλος σπουδών

-

2.Έξι (6) έτη διδακτικής προϋπηρεσίας στην Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική)

-

3.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΣΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

 

3α.Δεύτερος τίτλος βασικών σπουδών σχετικός με την Πληροφορική

30

3β.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την Πληροφορική

40

3γ.Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με την Πληροφορική

55

3δ.Εκπόνηση δειγματικών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Ι.Ε.Π.

45

3ε.Πιστοποίηση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη Β’ επιπέδου

35

3στ.Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου με κατ’ ελάχιστον 50 ώρες επιμορφωτική εμπειρία

55

3ζ.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την αξιοποίηση (παιδαγωγική / διδακτική) των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

55

3η.Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με την αξιοποίηση (παιδαγωγική / διδακτική) των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

70

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υψηλότερη θέση στην κατάταξη θα καταλαμβάνει ο υποψήφιος αξιολογητής με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, υψηλότερη θέση στην κατάταξη θα καταλαμβάνει ο υποψήφιος αξιολογητής με τον υψηλότερο βαθμό βασικού τίτλου σπουδών. Τέλος, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, θα διεξάγεται κλήρωση.

2. Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα οριστεί από την ΕΥΕΕΔ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων αξιολογητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της βαθμολογικής κατάταξης που θα προκύψει σε συνέχεια της υποβολής των αιτήσεων στη διαδικτυακή φόρμα υποβολής αιτήσεων, προσβάσιμης μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος αξιολογητής επιλέγει υποχρεωτικά ένα γνωστικό αντικείμενο, από τις εν ισχύ αναθέσεις μαθημάτων ανά κλάδο, από την Κατηγορία Α και προαιρετικά ένα αντικείμενο από την Κατηγορία Β.

Να ληφθεί υπόψη ότι ένας υποψήφιος αξιολογητής ο οποίος έχει λάβει χαμηλή θέση στη βαθμολογική κατάταξη ως προς το γνωστικό αντικείμενο που έχει δηλώσει υποχρεωτικά (Κατηγορία Α) αλλά υψηλή θέση ως προς το γνωστικό αντικείμενο που έχει δηλώσει προαιρετικά (Κατηγορία Β) ενδέχεται να αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση αποκλειστικά του γνωστικού αντικειμένου της προαιρετικής επιλογής του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
1. Φυσική
2. Χημεία
3. Βιολογία
4. Μελέτη Περιβάλλοντος
5. Γεωγραφία
6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
7. Μαθηματικά
8. Πληροφορική
9. Τεχνολογία
10. Ιστορία
11. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός
12. Φιλοσοφία
13. Οικιακή οικονομία
14. Θρησκευτικά και Εκκλησιαστική εκπαίδευση
15. Οικονομικές επιστήμες
16. Κοινωνικές – Πολιτικές επιστήμες
17. Λατινικά
18. Αγγλικά
19. Γαλλικά
20. Γερμανικά
21. Καλλιτεχνικά / Εικαστικά
22. Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο
23. Καλλιτεχνική παιδεία
24. Μουσική
25. Θεατρική αγωγή
26. Χορός
27. Φυσική αγωγή
28. Μηχανολογία (Ε.Ε.)
29. Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.)
30. Ηλεκτρονική-Αυτοματισμός (Ε.Ε.)
31. Δομικών έργων (Ε.Ε.)
32. Διοίκηση και οικονομία (Ε.Ε.)
33. Γεωπονία-Τεχνολογία τροφίμων και διατροφής (Ε.Ε.)
34. Ναυτιλιακά επαγγέλματα (Ε.Ε.)
35. Προσχολική Παιδαγωγική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
1. ΣΕΠ
2. ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.)
3. Ευέλικτη Ζώνη
4. Βιωματικές Δράσεις
5. Project
6. Διαθεματική ομάδα
7. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
8. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων
9. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
10. Γεωγραφία
11. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
12. Τεχνολογία
13. Θρησκευτικά και Εκκλησιαστική εκπαίδευση

Σημείωση για τα ανωτέρω: ο όρος Ε.Ε. αφορά την Επαγγελματική εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στον ανωτέρω Κατάλογο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας η οποία θα είναι προσβάσιμη από την κεντρική σελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ www.minedu.gov.gr. μέσω του συνδέσμου με τίτλο « Φόρμα Υποβολής Αιτήσεων Αξιολογητών Ψηφιακών Σεναρίων». Εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης καθώς και δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ), Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 (1ος όροφος), Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, με θέμα: Για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2344/21-04-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 27-04-2015 έως 11-05-2015 και μέχρι ώρα 24:00.

Η κατάθεση ή η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή θα γίνεται επίσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή του αντίγραφου της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής από το ταχυδρομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν / αποστείλουν σε έντυπη μορφή τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων της αίτησης στην ΕΥΕΕΔ. Υποψήφιοι που δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, αποκλείονται.

2. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.

3. Αντικείμενο εξέτασης αποτελούν οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.

4. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που θα οριστεί από την ΕΥΕΕΔ .

5. Ο οριστικός κατάλογος των (επιλεχθέντων) αξιολογητών θα είναι επίσης προσβάσιμος από την κεντρική σελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ www.minedu.gov.gr.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Επιπρόσθετα, η αρμόδια Επιτροπή δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με τον εν λόγω Κατάλογο καθώς και το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του.

2. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες οι ενστάσεις κατά των επιλεχθέντων συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου ή δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και στοιχεία αιτήσεων των υποψηφίων.

3. Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ), Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 (1ος όροφος), Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, με θέμα: Για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2344/21-04-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών – Υποβολή Ένστασης. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ενστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων υπολογίζεται η ημερομηνία που παραλαμβάνεται ο φάκελος από την ΕΥΕΕΔ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι 15:00 και όχι η ημερομηνία αποστολής από το ταχυδρομείο. Ο φάκελος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του υποψηφίου. Ενστάσεις που περιέρχονται στην ΕΥΕΕΔ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

4. Η ΕΥΕΕΔ δε δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στον Κατάλογο. Η ανάθεση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων προς αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό σεναρίων που θα υποβληθούν ανά γνωστικό αντικείμενο και θα ακολουθηθεί η βαθμολογική κατάταξη των αξιολογητών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

5. Όσοι ενταχθούν στον Κατάλογο των Αξιολογητών δεν δικαιούνται να υποβάλλουν ψηφιακά διδακτικά σενάρια προς αξιολόγηση όταν δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς από την ΕΥΕΕΔ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Σχετικά Άρθρα