edu.klimaka.gr

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ)

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.54012/Δ1/13-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΘΞ9-ΠΤ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Ν. Τουμπακάρη : 210 3442435
Έλ.Εμμανουηλίδου : 2103442467
Α. Μπούσουλα : 210 3442167
Σ. Γιάχου : 210-3442313
FAX: 210 3442275

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για ρύθμιση υπεραριθμιών και θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης»

Ύστερα από υποβολή σειράς ερωτημάτων στην υπηρεσία μας μέσω εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων ως προς τη ρύθμιση των υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, τη διαδικασία αλλά και γενικότερων θεμάτων που άπτονται της τοποθέτησης των υπεράριθμων αλλά και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση των Δ/νσεων Π.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των πολυτέκνων, επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α), «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος». Επίσης εξαιρούνται και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την διετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

2. Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι. Η επιλογή τους αυτή καθορίζει και τη διαδικασία που ακολουθούν τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 εδάφιο β περ.ι και ιι.

Η όλη διαδικασία που ακολουθούν τα ΠΥΣΠΕ στο να χαρακτηρίσουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς είναι αυτή και μόνο αυτή που αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρ. 14 του εν λόγω Π.Δ.

Διευκρινίζεται ότι η αριθμ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης (μη υπεράριθμων εκπαιδευτικών) που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, δεν ισχύει καθώς θεωρείται καταργηθείσα, εφόσον το σκεπτικό της στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίες καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2986/2002. Έτσι στην περίπτωση αυτή υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

3. Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων των εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους με δήλωση για τοποθέτηση ή άλλως δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης, διαδικασία κατά την οποία υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση που η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου (προφανώς επειδή προέκυψε ικανός αριθμός μαθητών μη δυνάμενος να απορροφηθεί από το υπάρχον σχολείο) στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, μπορούν να δηλώσουν αν επιθυμούν το νέο αυτό σχολείο. Τότε κατά απόλυτη προτεραιότητα τοποθετούνται στο νέο σχολείο και η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης (άρθρο 14 παρ. 5α του Π.Δ.50/96).

β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Από τη διατύπωση του άρθρου 14 παρ. 5 περ. β του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97 γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη δήλωση επιθυμίας να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ομάδας, αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων με το σχολείο όπου υπηρετούσαν, δεν τοποθετούνται σε σχολείο της όμορης ομάδας.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14 παρ. 5, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ/τος συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

δ) Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν στα σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με το άρθρ. 14 παρ. 5 του Π.Δ. 50/96 «τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση».

Η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11, 12 εδ. α και β του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 13 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής μετάθεσης.

ε) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων:

α) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις και

β) όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και για τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου 3 ε που διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην ερμηνεία αυτή εξάλλου οδηγεί και η διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 που ρητά αναφέρει ότι «ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ.».

4. Σχετικά με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό που επανέρχονται και υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης, διευκρινίζουμε ότι εάν πριν την απόσπασή τους αυτή έχουν υπηρετήσει -με τον οποιονδήποτε τρόπο- την οργανική τους θέση, μετά την επιστροφή τους (με τη λήξη της απόσπασης ή με την ανάκλησή της) τίθενται στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν.2817/2000 και τοποθετούμενοι –κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων/τοποθετήσεων – σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν, θεωρείται ότι δεν χάνουν το δικαίωμα θεμελίωσης αίτησης μετάθεσης που ήδη είχαν κατοχυρώσει πριν την απόσπασή τους στο εξωτερικό, παρά μόνο την κατεχόμενη (αν κατείχαν) οργανική τους θέση.

5. Τέλος, σχετικά με την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών τονίζουμε ότι με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄) οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν κατά το σχολικό έτος 2010-2011 δεν τοποθετούνται οριστικά το τρέχον έτος, αλλά θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης κατά το Νοέμβριο του 2011, ώστε να τοποθετηθούν το επόμενο έτος.

Επειδή όμως προφανώς θα υπάρξουν περιπτώσεις νεοδιόριστων, οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν ενδεχομένως προσωρινά σε άλλη σχολική μονάδα, λόγω μη ύπαρξης κενού στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν προσωρινά κατά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους θα θεωρείται ενιαία για τον υπολογισμό της διετίας, προκειμένου να κριθούν για τη μονιμοποίησή τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.361.23/7/Δ1/672/06-02-2001/ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘN. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπ/κών»

Ύστερα από την αριθμ. 2490/27-10-2000 απάντηση του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΠΘ σε σχετικό ερώτημα μας, την οποία σας διαβιβάζουμε για να λάβετε γνώση, σας πληροφορούμε τα κατωτέρω:

Κατά την κρίση για τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπ/κών του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 «μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» (ΦΕΚ 45/8-3-96), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ, 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-97) στο εξής κατά την κρίση υπεραριθμίας στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης δημοτικών σχολείων και συγκεκριμένα στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (άρθρο 14 παρ.3 πέρ. Βιι, του Π.Δ. 50/96) δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα αλλά οι νεότεροι στο βαθμό (άρθρο 13 παρ.5 του ν.1566/85)

Σε περίπτωση που οι εκπ/κοί έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπ/κοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά μόνον εκπ/κούς που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία και όχι νηπιαγωγούς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΓ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.361.23/42/Δ1/2277/27-04-2001/ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘN. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης
Τμήμα Γ
Πληροφορίες; Ε. Μπόμπολα
Τηλέφωνο: 3234895
FAX: 3228615

ΘΕΜΑ: «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών»

Σε συνέχεια τoυ Φ.361.23/7/Δ1/672/6-2-2001 (σ.σ.βλέπε ανωτέρω) εγγράφου μας αναφορικά με το
ανωτέρω θέμα και ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η παρ.5 του άρθρου 13 του ν.1566/85 έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης δημοτικών σχολείων
(σ.σ. όπου αναφέρεται ότι κρίνονται υπεράριθμοι οι νεώτεροι σε βαθμό)

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που προκύπτει υπεραριθμία ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/96 περί μεταθέσεων (ΦΕΚ 45/96 τ' Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/97.
(σ.σ. όπου χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες οργανικά στο σχολείο)

Στην περίπτωση ομοιόβαθμων εκπ/κών υπεράριθμος χαρακτηρίζεται αυτός που έχει το λιγότερο πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό. Αν και ο πλεονάζων χρόνος είναι ίδιος τότευπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπ/κός που συγκεντρώνει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΠΑΓ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

Σχετικά Άρθρα