edu.klimaka.gr

ΠΔ 50/1996 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΔ 50/96 - ΦΕΚ 45/1996
(σ.σ. Τροποποιήθηκε με το ΠΔ.100/97 - ΦΕΚ 94/1997)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 45
8 Μαρτίου 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα:

Αρθρο 1 - Κατηγορίες μεταθέσεων

Αρθρο 2 - Κατηγορίες τοποθετήσεων

Άρθρο 3 - Αρμόδια όργανα για τις μεταθέοεις και τοποθετήσεις

Άρθρο 4 - Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

Αρθρο 5 - Περιοχές μετάθεσης

Αρθρο 6 - Αιτήσεις - Προθεσμίες

Άρθρο 7 - Εκτέλεση και γνωστοποίηση των μεταθέσεων

Άρθρο 8 - Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

Αρθρο 9 - Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία

Αρθρο 10 - Αμοιβαίες μεταθέσεις

Αρθρο 11 - Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)

Άρθρο 12 - Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης

Άρθρο 13 - Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Άρθρο 14 - Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Άρθρο 15 - Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής

Άρθρο 16 - Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Αρθρο 17 - Καταργητικές και τελικές διατάξεις

1. Από την ημερομηνία ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π.Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51 / Α') εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 11 που αφορούν τις μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της Α/θμιας εκπαίδευσης και των παρ. 4 εδαφ. α' και β' και θ περ. α" του άρθρου 16 των οποίων η ισχύς παύει από 1.9.1996.

2. Το Π.Δ. 385/1995 (ΦΕΚ 215/Α) και το Π.Δ. 373/93 (ΦΕΚ 156/Α")· εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η ισχύς της Διατάγματος αυτού, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου 1, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Μετάβαση στο πλήρες κείμενο του ΠΔ 50/96 (ΦΕΚ 45/1996)

Μετάβαση στο άρθρο με τις τροποποιήσεις που επέφερε το ΠΔ 100/97 (ΦΕΚ 94/1997)

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 45/1996 (ΠΔ) περί μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Σχετικά Άρθρα