Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 1671/2016 : Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 1671/2016
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1671
10 Ιουνίου 2016

Αριθ. 94590/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

Περίληψη

Αναλυτιική καταγραφή των μαθημάτων και των κλάδων των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία μαθημάτων (γενικής παιδείας - Τομέα - Ειδικότητας)  στα Επαγγελματικά Λύκεια

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο με τις τρέχουσες αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, όπως έχουν προκύψει με τις διάφορες τροποποιήσεις.

Τροπποιήσεις

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1671/2016

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση