Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2016

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2016

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 4515/2016 Αριθμ. Φ.151/220830/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως ισχύει.
ΦΕΚ 4095/2016 Αριθμ. 200425/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
Καταργεί την αριθμ.84455/Θ2 στο Φ.Ε.Κ 1651/2016
Καταργήθηκε με την 138537/Θ2 στο ΦΕΚ 4187/2018
ΦΕΚ 3754/2016 Αριθ. 190677/Δ5 Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 3529(2016 Αριθμ.Φ7/179513/Δ4
Καταργήθηκε
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ
Καταργήθηκε με την Αριθμ. Φ9/111628/Δ4 στο ΦΕΚ 2726/2018
ΦΕΚ 3419/2016 Αριθμ.161929/Θ2
Καταργήθηκε
Αναμόρφωση-Προσαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄, Β’ και Γ’ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γυμνασίων
Καταργήθηκε με το Αριθμ. 108806/Θ2 στο ΦΕΚ 3625/2020
ΦΕΚ 3414/2016 Αρ.πρωτ.Φ.14/2097/168631/Δ1
Καταργήθηκε
Αναμόρφωση της διάρκειας των διδακτικών ωρών του ωρολόγιου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης."
Καταργήθηκε με την αρ. Φ. 14/2929/5544/Δ1 στο ΦΕΚ 324/2017
ΦΕΚ 2920/2016 Αριθμ. 143575/Δ2
Καταργήθηκε
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 101470/Δ2 στο ΦΕΚ 2104/2017
ΦΕΚ 2871/2016 Αριθμ. 141417/Δ2 Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
ΦΕΚ 2524/2016 Αριθμ. 127187/Ε1 Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία.
ΦΕΚ 1961/2016 Αριθμ. οικ. 28959/488
Καταργήθηκε
Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 32158/Δ1/11297 στο ΦΕΚ 2228/2018
ΦΕΚ 1651/2016 Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
Καταργεί τις αριθ. 5593/Γ2/2001 στο Φ.Ε.Κ. 1450/2001 και ΑΣ 577/110775/Ζ2/2011 (ΑΔΑ: 45ΟΒ9-ΕΙΜ)
Καταργήθηκε με την αριθμ.138537/Θ2 στο ΦΕΚ 4187/2018
Καταργήθηκε με την αριθ. 84455/Θ2 στο Φ.Ε.Κ 16512016)
ΦΕΚ 1564/2016 Αριθμ. 2231.2-6/46047/2016 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017.
Καταργήθηκε με το Αριθμ. 2231.2-6/41052/2018 στο ΦΕΚ 2047/2018
ΦΕΚ 1092/2016 Αριθ. Φ.151/63620/Α5 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 απόφασης (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΦΕΚ 820/2016 Αριθμ. Φ.151/47149/Α5 Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 290/2016 Αριθμ. Φ.151/17557/Α5 Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
(Καταργήθηκε με το Αριθμ.Φ.151/27299 /Α5 στο ΦΕΚ 545/2017)

 

Pin It

Εκτύπωση