edu.klimaka.gr

Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ Τίτλος
ΦΕΚ 114/2017 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4485 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 109/2017 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
ΦΕΚ 108/2017 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
ΦΕΚ 79/2017 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49 «Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών».
ΦΕΚ 61/2017 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468 Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 17/2017 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 4632/2017 Αριθ. Φ.151/223489/Α5 Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως ισχύει.
ΦΕΚ 4488/2017 Αριθμ. 212712/Κ4 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στο αρ. 1 του ν. 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α') επιστολής-βεβαίωσης, η οποία περιλαμβάνει δήλωση του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει συναινέσει ως προς την παραμονή των Ελλήνων νέων στο Μέρος Υποδοχής (Αυστραλία).
ΦΕΚ 3870/2017 Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1 «Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”»
ΦΕΚ 3822/2017 Αριθ. Φ.151/180552/Α5 Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.151/35408/Α5 (Φ.Ε.Κ. 683/τ.Β΄/2017) όμοια.
ΦΕΚ 3804/2017 Αριθ,Φ7/180312/Δ4
Καταργήθηκε
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β'3529) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
.Καταργήθηκε με την Αριθμ. Φ9/111628/Δ4 στο ΦΕΚ 2726/2018
ΦΕΚ 3727/2017 Αριθμ. 169735/ΓΔ4 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 3508/2018 Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1 Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης.
ΦΕΚ 3251/2017 Αριθμ. 15468
Καταργήθηκε
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την Αριθμ. 5001 στο ΦΕΚ 1023/2018
ΦΕΚ 2995/2017 Αριθμ. Φ.253/142542/Α5 Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
ΦΕΚ 2993/2017 Αριθμ. 140832/Ζ1 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 2908/2023 Αριθ. Φ. 361.22/68/136657/Ε3
Καταργήθηκε
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
ΦΕΚ 2754/2017 Αριθμ.Φ.253/126152/Α5/ Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/27-11-2015 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015.)
ΦΕΚ 2678/2017 Αριθμ. Κ1/125061 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/201
Αριθμ. Κ1/125046 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/20
Αριθμ. Κ1/125035 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)
ΦΕΚ 2604/2017 Αριθμ. Κ1/121514
Καταργήθηκε

Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Αντικαταστάθηκε με αρ.πρωτ.Κ1/74995/16-06-2020

ΦΕΚ 2532/2017 Αριθμ. 12360 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού.
ΦΕΚ 2309/2017 Αριθμ. Κ1/106077
Καταργήθηκε
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
ΦΕΚ 2153/2017 Αριθμ. 97115/Δ1 Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
ΦΕΚ 2105/2017 Aριθμ. 99058/Δ2
Καταργήθηκε
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 699/2020
ΦΕΚ 2104/2017 Αριθμ. 101470/Δ2
Καταργήθηκε

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 698/2020
Καταργεί την αριθμ. 143575/Δ2 στο ΦΕΚ 2920/2016

ΦΕΚ 2103/2017 Αριθμ. 100575/Δ3 Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και καθορισμός των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).
Αριθμ. 100371(Δ3
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
ΦΕΚ 1937/2017 Αριθμ. 253.2/92419/Α5 Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.
ΦΕΚ 1918/2017 Αριθμ.Φ.151/89670/A5 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση - δήλωση.
ΦΕΚ 1915/2017 Αριθμ. 89006/Ζ1
Καταργήθηκε
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
ΦΕΚ 1888/2017 Αριθμ. Φ.821/85747/Η2
Καταργήθηκε
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Καταργήθηκε με την αριθμ66793/Η2 στο ΦΕΚ 1487/2018
ΦΕΚ 1873/2021 Αριθμ. Φ.151/82115/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 1807/2017 Αριθ. 6502/15/7 Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό.
ΦΕΚ 1800/2017 Αριθμ. 83939/Δ1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων.
Καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη
ΦΕΚ 1773/2017 Αριθ. 77728/Ν1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτη ρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).
ΦΕΚ 1742/2017 Αριθμ. Φ. 821/74513 /Η2 Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής,διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών
ΦΕΚ 15452/2017 Αριθμ. 71335/Δ4 Τροποποίηση της αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (Β΄ 2627) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
ΦΕΚ 1508/2017 Αριθμ. Κ1/65286 Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».
ΦΕΚ 1490/2017 Αριθμ. 65517/Δ2
Καταργήθηκε
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.
Καταργήθηκε με την Αριθμ.58168/Δ2 στο ΦΕΚ 1365/2018
Αριθμ. 65516/Δ2
Καταργήθηκε
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ.67798/Δ2/21-04-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Καταργήθηκε με την αριθμ.61178/Δ2 στο ΦΕΚ 1375/2018
ΦΕΚ 1444/2017 Αριθμ. 65234 /Θ2
Καταργήθηκε
Ομάδες μαθημάτων και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης.
(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 333/2021)
ΦΕΚ 1426/2017 Αριθμ. Φ2/65921/Δ4
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
Καταργήθηκε με το αρ.Φ2/107972/Δ4 στο ΦΕΚ 2636/2018
ΦΕΚ 1405/2017 Αριθμ. 64379/Δ2
Καταργήθηκε
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων.
Καταργήθηκε με το Αριθμ. 73186/Δ2 στο ΦΕΚ 1718/2019
ΦΕΚ 1367/2017 Αριθμ. 63619/Δ6 Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.
ΦΕΚ 1326/2017 Αριθμ. 64055/Δ3 Καθορισμός προϋποθέσεων,κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής - ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1115/2017 Αριθμ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1 Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Συμμετοχή στο Εργαστήρι Δημοκρατίας.
ΦΕΚ 1027/2017 Αριθμ. Φ.ΟΑΕΔ/6346/Δ9/2165 Καθορισμός κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης εκπαιδευτικών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
ΦΕΚ 732/2017 Αριθμ. Φ7/33671/Δ4 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 υπουργικής απόφασης (Β'3529).
(Σ.Σ αναφέρεται: «Οι μαθητές της τάξης μαθητείας εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.».
Αριθμ. Φ2/ 33685/Δ4 Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων».
ΦΕΚ 683/2017 Αριθ. Φ. 151/35408/Α5 Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
ΦΕΚ 681/2017 Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
ΦΕΚ 683/2017 Αριθ. Φ. 151/35408/Α5 Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Αριθ. Φ.151/35413/Α5 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.
ΦΕΚ 545/2017 Αριθμ. Φ.151/27299 /Α5
Καταργήθηκε
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων.
(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 983/2018)
ΦΕΚ 491/2017 Αριθ. 26385
Καταργήθηκε
Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας
Καταργήθηκε με το Αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3 στο ΦΕΚ 4146/2021
ΦΕΚ 473/2017 Αριθμ. 21608 /H1 Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές - υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) - Οικονομικές παροχές.
ΦΕΚ 353/2017 Αριθμ. Φ.253/16678/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015.) .
ΦΕΚ 324/2017 Αριθμ. Φ. 14/2929/5544/Δ1 Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

 

 

Σχετικά Άρθρα