edu.klimaka.gr

Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ
ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 7/2022 Αριθμ. 2249 Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.
ΦΕΚ 3/2022 Αριθμ. 4275/Ε4 Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
ΦΕΚ 1/2022 Αριθμ. 2289/Ε1 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715)
κ.υ.α.] και ανακλήσεων διορισμών.
ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 232/2022 ΠΔ.85 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).
ΦΕΚ 219/2022 Ν.4997/2022 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 150/2022 Ν.4964/2022  Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ 141/2022 Ν.4957/2022 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ 132/2022 ΠΔ.53 Συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και λοιπά θέματα των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.). Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14).

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 6975/2022 Αριθμ. Φ.251/159901/Α5
Καταργήθηκε
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής» (Β’ 5803).
ΦΕΚ 6918/2022 Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742 Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΦΕΚ 6865/2022 Αριθμ. 160265/Θ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19.10.2022 (Β’ 5464) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021» (Α’ 136).
ΦΕΚ 6879/2022 Αριθμ. Κ5/159637 Καθορισμός των καθηκόντων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 6865/2022 Αριθμ. 160265/Θ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19.10.2022 (Β’ 5464) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021» (Α’ 136).
ΦΕΚ 6864/2022 Αριθμ. Φ.251/160199/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897).
ΦΕΚ 6712/2022 Αριθμ. 160159/ΓΔ4 Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους
ΦΕΚ 6711/2022 Aριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3 Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β΄ 6141).
ΦΕΚ 6545/2022 Αριθμ.156931/Γ1 Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος .
Αριθμ. Φ9/157144/ΓΔ4 Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.
ΦΕΚ 6500/2022 Αριθμ. 155247 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 290 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
ΦΕΚ 6357/2022 Αριθμ. 152298/Ζ1 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως των φορέων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
ΦΕΚ 6256/2022 Αριθμ. 2421.1/87338/2022 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 1423), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β’ 1231) και υπ’ αρ. 2421.1/94999/2021/29-12-2021 (Β’ 6507) όμοιες.
ΦΕΚ 6231/2022 Αριθμ. Φ.253/151036/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28.01.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσε- ων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345).
ΦΕΚ 6179/2022 Αριθμ. 149773/Δ3 Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης
ΦΕΚ 6142/2022 Αριθμ. 149720/Δ6 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
ΦΕΚ 6141/2022 Αριθμ.Φ.361.22/6/149788/Ε3 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
ΦΕΚ 6069/2022 Αριθμ. Φ.153/147462/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).
ΦΕΚ 5954/2022 Αριθμ. 141456/ΓΔ4 Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».
ΦΕΚ 5946/2022 Αριθμ. 109782 Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 5939/2022 Αριθμ. 143616/Ε3 Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
ΦΕΚ 5865/2022 Αριθμ. 140340/Δ3 Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
ΦΕΚ 5854/2022 Αριθμ. 141814/Κ6 Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών
ΦΕΚ 5803/2022 Αριθμ.Φ.251/140232/Α5
Καταργήθηκε
Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.
ΦΕΚ 5706/2022 Αριθμ. K5/135264 Κανονισμός Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 5654/2022 Αριθμ. 20503 Καθορισμός καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε.
ΦΕΚ 5653/2022 Αριθμ. 0 135190/ΓΔ4 Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023
ΦΕΚ 5636/2022 Αριθμ. 135504/Δ3 Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
ΦΕΚ 5503/2022 Αριθμ. Φ4/129177/ΓΔ4 Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022 - 23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
ΦΕΚ 5495/2022 Αριθμ. 128626/Θ2 Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
ΦΕΚ 5464/2022 Αριθμ. 128677/Θ2 Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
ΦΕΚ 5181/2022 Αριθμ. Φ.350/97/122008/E3 Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022.
Αριθμ. 122139/Η2 Έγκριση ωρολογίου προγράμματος Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Βρυξελλών
ΦΕΚ 5151/2022 Αριθμ. Δ14/οικ.91201 Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022 - 2023.
ΦΕΚ 5136/2022 Αριθμ. Φ.251/119188/Α5 Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).
ΦΕΚ 5232/2022 Αριθμ. 122014/Δ2 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ .
ΦΕΚ 5131/2022 Αριθμ. Φ.350/96/119742/E3 Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
ΦΕΚ 4959/2022 Αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/114795/Δ4 Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
ΦΕΚ 4958/2022 Αριθμ. Φ.MNAE/114694/Δ4 Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2022-2023 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
ΦΕΚ 4944/2022 Αριθμ. 53622 οικ. Φ.109.1 Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών .
ΦΕΚ 4921/2022 Αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/111356/Δ4 Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
ΦΕΚ 4820/2022 Αριθμ. Φ4/108535/ΓΔ4 Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
ΦΕΚ 4818/2022 Αριθμ. 109161/Δ2
Καταργήθηκε
Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023.
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 5999/2023
ΦΕΚ 4807/2022 Αριθμ. 709/287335 Κανονισμός Λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΦΕΚ 4796/2022 Αριθμ. 81127 Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
ΦΕΚ 4771/2023 Αριθμ. 109153/Κ5
Καταργήθηκε
Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 5953/2023
ΦΕΚ 4753/2022 Αριθμ. 107791/ΓΔ4
Καταργήθηκε
Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 5988/2023
ΦΕΚ 4695/2022 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908 Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
ΦΕΚ 4678/2022 Αριθμ. 104182/Δ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134).
ΦΕΚ 4635/2022 Αριθμ. ΦΒ7/105156/Κ3 Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 4634/2022 Αριθμ. K5/104224 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 4583/2022 Αριθμ. 103691/Δ3 Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 4582/2022 Αριθμ. Φ.10/103443/Δ1 Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-2023
ΦΕΚ 4581/2022 Αριθμ. 82759 Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε).
ΦΕΚ 4578/2022 Αριθμ. Φ9/103460/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).
ΦΕΚ 4509/2022 Αριθμ. 102939/ΓΔ4 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
Αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4 Ενδοσχολικός Συντονιστής
Αριθμ. 102919/ΓΔ4 Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 4450/2022 Αριθμ. 101173/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 4445/2022 Αριθμ. Γ6α/ΓΠ. 7037 Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.
ΦΕΚ 4416/2022 Αριθμ. Φ1/101185/Δ1 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.
ΦΕΚ 4367/2022 Αριθμ. 99702/Θ2 Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.).
ΦΕΚ 4294/2022 Αριθμ. 531 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).
ΦΕΚ 4271/2022 Αριθμ. 99709/Θ2 Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.).
ΦΕΚ 4264/2022 Αριθμ. 98750/Κ6 Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Eπαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 4215/2022 Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1 Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23.
ΦΕΚ 4187/2022 Αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.
ΦΕΚ 4145/2022 Αριθμ. 94493/Κ1 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
ΦΕΚ 4128/2022 Αριθμ. 95833/Δ3 Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 4124/2022 Αριθμ. 241205 Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.
ΦΕΚ 4001/2022 Αριθμ. ΦΒ6/87959/Κ3 Έγκριση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.E.K.).
ΦΕΚ 3983/2022 Αριθμ. 91811/Z1 Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας» κατ’ εφαρμογή της από 27-05-2022 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.).
ΦΕΚ 3958/2022 Αριθμ. 89210/Δ1 Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022 - 2023 .
ΦΕΚ 3798/2022 Αριθμ. Φ.253.1/89660/Α Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370).
ΦΕΚ 3731/2022 Αριθμ. 85745/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου .
ΦΕΚ 3635/2022 Αριθμ.Γ6α/ΓΠ. οικ. 39042 Μετατροπή Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β., σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4763/2020 (Α ́ 254)
ΦΕΚ 3599/2022 Αριθμ. 84620/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
ΦΕΚ 3591/2022 Αριθμ. 11440 Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 3337/2022 Αριθμ. 76704/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος του Ελεύθερου Σχεδίου της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ 3327/2022 Αριθμ. 41797 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352).
ΦΕΚ 3318/2022 Αριθμ. 76690/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος του Γραμμικού Σχεδίου της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3317/2022 Αριθμ. 76737/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3199/2022 Αριθμ. Κ5/76494 Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 2712/2022 Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735 Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.
ΦΕΚ 2664/2022 Αριθμ. Φ.253.1/64524/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 και εφεξής.» (Β’ 2281) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.
ΦΕΚ 2662/2022 Αριθμ. Κ5/63547 Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
ΦΕΚ 2370/2022 Αριθμ. Φ.253.1/55071/Α5 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
ΦΕΚ 2198/2022 Αριθμ.50145/Δ6
Καταργήθηκε
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
Καταργήθηκε με την αρ.πρωτ.46485/Δ6/01-05-2024
ΦΕΚ 2132/2022 Αριθμ. ΓΠ.οικ.23871 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’ 4960), Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β’ 7) και Δ1α/ΓΠ. οικ. 18551/31-03-2022 (Β’ 1539) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
ΦΕΚ 2129/2022 Αριθμ. 48765 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ».
ΦΕΚ 1880/2023 Αριθμ. 44602/Δ6
Καταργήθηκε
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1062/2023
Αριθμ. 44604/Δ6
Καταργήθηκε
Σύσταση και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.).
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1062/2023
ΦΕΚ 1764/2022 Αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1719/2022 Αριθμ. 40426/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).
ΦΕΚ 1718/2022 Αριθμ. 40419/Α5 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.
ΦΕΚ 1634/2022 Αριθμ. Φ.351.1/5/37208/Ε3 Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Κατανομή επιστημονικής ευθύνης.
ΦΕΚ 1539/2022 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18551 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’ 4960) και Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β’ 7) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
ΦΕΚ 1474/2022 Αριθμ. 35480/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218).
ΦΕΚ 1419/2022 Αριθμ. Φ.153/31088/Α5 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023.
Αριθμ. Φ.153/31103/Α5 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023.
ΦΕΚ 1415/2022 Αριθμ. 31099/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
ΦΕΚ 1363/2022 Αριθμ. 29346/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 1144/2022 Αριθμ. 28270/Δ6
Καταργήθηκε
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1062/2023
ΦΕΚ 1069/2022 Αριθμ. 23601/Η2 Μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών από/προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1048/2022 Αριθμ. 26500/Δ6 Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ 983/2022 Αριθμ. 23640/Δ6 Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
ΦΕΚ 877/2022 Αριθμ. 16469/ΓΔ4 Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων
ΦΕΚ 800/2022 Αριθμ. 17004/Κ5 Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο.
ΦΕΚ 686/2022 Αριθμ. 16388/Κ6 Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ.Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
ΦΕΚ 617/2022 Αριθμ. 13173/Κ6 Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
ΦΕΚ 609/2022 Αριθμ. 14715/ΓΓ4 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 558/2022 Αριθμ. 13924/Ζ1 Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) - Καθορισμός του ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ184 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
ΦΕΚ 521/2022 Αριθμ. 11549/Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).
ΦΕΚ 390/2022 Αριθμ. 9407 Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α΄177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του 4886/2022 (Α΄ 12) .
(σ.σ Διευκολύνσεις γονέων με τέκνα (μαθητές) που νοσούν από κορωνοϊό)
ΦΕΚ 135/2022 Αριθμ. 5832/Θ2 Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
ΦΕΚ 121/2022 Αριθμ. 1588/Δ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053).
ΦΕΚ 68/2022 Αριθμ. 4827/Ε1 Καθορισμός του αριθμού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134).
ΦΕΚ 41/2022 Αριθμ. 2939/Ε1 Καθορισμός του αριθμού των πεντακοσίων (500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).
ΦΕΚ 20/2022 Αριθμ. 974 Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 7/2022 Αριθμ. ΓΠ οικ. 360 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’ 4960).

 

 

Σχετικά Άρθρα